Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2013.332

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 kwietnia 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 grudnia 2012 r.
o nadaniu orderów

Rej. 657/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają obywatele Republiki Francuskiej:

za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych i transformacji ustrojowej w Polsce, za osiągnięcia w badaniach nad ruchami społecznymi, za rozwijanie polsko-francuskiej współpracy naukowej w dziedzinie socjologii

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Touraine Alain Jules François,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych

za wybitne zasługi w upowszechnianiu twórczości Karola Szymanowskiego, za rozwijanie polsko-francuskiej współpracy naukowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. van Moere Didier.