Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2013.291

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 kwietnia 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2012 r.
o nadaniu orderów

Rej. 632/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko-łotewskiej współpracy odznaczeni zostają obywatele Republiki Łotewskiej:

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Seisuma Dace,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Daudze Gundars, 3. Pildegovičs Andrejs,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Krams Marģers, 5. Maizītis Jānis, 6. Pūce Juris, 7. Semanis Einars,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Plēsums Rets.