Wolne stanowiska prokuratorskie.

Monitor Polski

M.P.2013.352

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 maja 2013 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 19 kwietnia 2013 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 i Nr 240, poz. 1430 oraz z 2012 r. poz. 637) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1)
dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach;
2)
stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie;
3)
dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach;
4)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gryfinie;
5)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej

oraz utworzone:

1)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej;
2)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mielcu.