Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2013.344

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 maja 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 stycznia 2013 r.
o nadaniu orderów

Rej. 7/2013

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej

1. Grabowski Andrzej Antoni,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i ochrony granic państwa:

2. Adamczyk Andrzej Marek, 3. Frączyk Jarosław,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej oraz przedsiębiorczości polskiej, za osiągnięcia w działalności społecznej:

4. Bernhard Jerzy Adam, 5. Podsiadło Jerzy Tadeusz, 6. Pucek Zbigniew,

za wybitne zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz ochrony zdrowia publicznego

7. Bramorski Lech,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej archiwistyki

8. Greiner Piotr Wiktor,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz osób chorych na cukrzycę:

9. Koskowska Teresa Zofia, 10. Stycunów Krystyna,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej

11. ks. Szuba Jan,

za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego, za zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej

12. Tatuśko Andrzej,

za wybitne zasługi dla rozwoju transportu, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej

13. Wyszomirski Olgierd.