Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2013.286

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 kwietnia 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 listopada 2012 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 628/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Austrii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-austriackiej współpracy regionalnej, za działalność na rzecz zachowania pamięci o ofiarach Holocaustu

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Sarközi Rudolf,

obywatele Republiki Czeskiej:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy turystycznej, za działalność na rzecz integracji polskiej społeczności na Zaolziu

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Lotter Alfred, 3. Macura Karol, 4. Majewski Władysław, 5. Śliż Karol,

za zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy turystycznej, za działalność na rzecz integracji polskiej społeczności na Zaolziu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Heczko Jan, 7. Huczała Henryk, 8. Rabin Tadeusz, 9. Stec Tadeusz, 10. Wantulokova Elżbieta,

obywatel Kanady

za zasługi w rozwijaniu polsko-kanadyjskiej współpracy, za działalność na rzecz zachowania pamięci o ofiarach Holocaustu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Fogel Shimon,

obywatelka Malezji

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-malezyjskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12. Zahid Rosmidah,

obywatele Republiki Federalnej Niemiec

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy regionalnej

13. Goebel Helmut Joseph,

za wybitne zasługi w działalności charytatywnej na rzecz obywateli polskich, za rozwijanie polsko-niemieckich stosunków dobrosąsiedzkich

14. Meyl Chrystian,

za wybitne zasługi w niesieniu pomocy współwięźniom w hitlerowskim obozie koncentracyjnym, za upowszechnianie wiedzy historycznej o wydarzeniach II wojny światowej

15. ks. Scheipers Hermann,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej, za działalność społeczną i charytatywną:

16. Olszewska Solange, 17. Olszewski Krzysztof.