Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2013.319

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 kwietnia 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-72-2012

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Jana PASTWĘ z dniem 30 czerwca 2012 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej.