Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2013.276

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 kwietnia 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 listopada 2012 r.
o nadaniu orderów

Rej. 613/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy odznaczeni zostają obywatele Republiki Francuskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Fabius Laurent,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Bricq Nicole, 3. Cazeneuve Bernard,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Buhler Pierre, 5. Jean-Ortiz Paul, 6. Stefanini Laurent,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Besnard Pierre, 8. Léglise-Costa Philippe, 9. gen. Puga Benoît,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Casa Jean-Michel,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Abecassis Adrien, 12. Hyou Thierry.