Official Gazette

Wolne stanowisko sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie.

M.P.2010.26.246 | obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Roczna kwota graniczna.

M.P.2010.26.245 | obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora Stanisława Zająca.

M.P.2010.26.244 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2010 r.

M.P.2010.25.243 | komunikat z dnia 16 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2010 r. w stosunku do marca 2004 r.

M.P.2010.25.242 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2010 r.

M.P.2010.25.241 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2010 r.

M.P.2010.25.240 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta.

M.P.2010.25.238 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senator Janiny Fetlińskiej.

M.P.2010.25.237 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senator Krystyny Bochenek.

M.P.2010.25.236 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Izabeli Walentyny Jarugi-Nowackiej.

M.P.2010.25.235 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Przemysława Edgara Gosiewskiego.

M.P.2010.25.234 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Franciszka Wassermanna.

M.P.2010.25.233 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Jolanty Doroty Szymanek-Deresz.

M.P.2010.25.232 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Jerzego Andrzeja Szmajdzińskiego.

M.P.2010.25.231 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Jakuba Putry.

M.P.2010.25.230 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Macieja Płażyńskiego.

M.P.2010.25.229 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Sebastiana Marka Karpiniuka.

M.P.2010.25.228 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Grzegorza Macieja Dolniaka.

M.P.2010.25.227 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Leszka Romana Deptuły.

M.P.2010.25.226 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.2010.25.225 | uchwała z dnia 9 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Wybór członków Krajowej Rady Prokuratury.

M.P.2010.25.224 | uchwała z dnia 9 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: uchwała w sprawie uczczenia pamięci ofiar tragicznego wypadku lotniczego pod Smoleńskiem.

M.P.2010.24.223 | uchwała z dnia 16 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.2010.24.222 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.24.221 | postanowienie z dnia 21 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Użycie funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji.

M.P.2010.23.220 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2010.23.219 | postanowienie z dnia 21 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.23.218 | postanowienie z dnia 21 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.23.217 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.23.216 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2010.23.215 | postanowienie z dnia 19 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.23.214 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.23.213 | postanowienie z dnia 12 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie w wojewódzkich sądach administracyjnych.

M.P.2010.21.206 | obwieszczenie z dnia 23 marca 2010 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

M.P.2010.21.205 | obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2010.21.204 | obwieszczenie z dnia 31 marca 2010 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziowskie.

M.P.2010.21.203 | obwieszczenie z dnia 25 marca 2010 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2010.21.202 | obwieszczenie z dnia 4 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu.

M.P.2010.21.200 | postanowienie z dnia 13 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Upamiętnienie 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

M.P.2010.21.198 | uchwała z dnia 9 kwietnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci ofiar tragicznego wypadku lotniczego pod Smoleńskiem.

M.P.2010.20.196 | uchwała z dnia 10 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zmieniona tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

M.P.2010.19.195 | komunikat z dnia 30 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

M.P.2010.19.194 | komunikat z dnia 25 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

M.P.2010.19.193 | obwieszczenie z dnia 18 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Estonia-Polska. Umowa o wzajemnej reprezentacji wizowej. Warszawa.2010.01.20.

M.P.2010.18.191 | umowa międzynarodowa z dnia 20 stycznia 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2010.17.180 | postanowienie z dnia 1 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.17.179 | postanowienie z dnia 24 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.17.178 | postanowienie z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.17.177 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.17.176 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.17.175 | postanowienie z dnia 13 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.17.174 | postanowienie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2010.16.170 | obwieszczenie z dnia 23 marca 2010 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

M.P.2010.16.168 | zarządzenie z dnia 30 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

M.P.2010.16.167 | zarządzenie z dnia 23 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana Regulaminu Senatu.

M.P.2010.16.166 | uchwała z dnia 12 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Sytuacja w Republice Kuby.

M.P.2010.16.165 | uchwała z dnia 19 marca 2010 r. | Akt nienormatywny

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

M.P.2010.15.162 | komunikat z dnia 9 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2010.15.160 | obwieszczenie z dnia 3 marca 2010 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2009 r.

M.P.2010.15.159 | obwieszczenie z dnia 16 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2010.15.158 | obwieszczenie z dnia 12 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu wojskowego.

M.P.2010.15.156 | postanowienie z dnia 11 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny