Official Gazette

Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2010.3.14 | uchwała z dnia 8 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2010.2.12 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Polityka energetyczna państwa do 2030 r.

M.P.2010.2.11 | obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wydana decyzja w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2010.1.8 | komunikat z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

M.P.2010.1.7 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.1.6 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.1.5 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.1.4 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.1.3 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.1.2 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.1.1 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 5/08.

M.P.2009.81.1040 | wyrok z dnia 16 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej.

M.P.2009.81.1038 | komunikat z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Wydana decyzja w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2009.81.1037 | komunikat z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2009.81.1036 | ogłoszenie z dnia 9 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2009.81.1035 | ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2009.81.1034 | ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2009.81.1033 | ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2009.81.1032 | ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2009.81.1031 | ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2010 r.

M.P.2009.81.1030 | obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2009.81.1029 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2009.81.1028 | obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2009.81.1027 | obwieszczenie z dnia 11 grudnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2009.81.1026 | obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury.

M.P.2009.81.1025 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

M.P.2009.81.1024 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

M.P.2009.81.1023 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.2009.81.1022 | uchwała z dnia 30 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.81.1015 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.81.1014 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.81.1013 | postanowienie z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.81.1012 | postanowienie z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.81.1011 | postanowienie z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.81.1010 | postanowienie z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.81.1009 | postanowienie z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.81.1008 | postanowienie z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.81.1007 | postanowienie z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.81.1006 | postanowienie z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.81.1005 | postanowienie z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.81.1004 | postanowienie z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.81.1003 | postanowienie z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.81.1002 | postanowienie z dnia 23 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi.

M.P.2009.81.1001 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Piotra Krzywickiego.

M.P.2009.81.1000 | postanowienie z dnia 12 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.81.998 | uchwała z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2009 r.

M.P.2009.80.996 | obwieszczenie z dnia 2 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawki opłaty paliwowej na rok 2010.

M.P.2009.80.995 | obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2009.79.991 | obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Wysokość ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.2009.79.989 | obwieszczenie z dnia 30 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2009.79.988 | postanowienie z dnia 9 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.79.987 | postanowienie z dnia 1 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.79.986 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 8/09.

M.P.2009.78.985 | wyrok z dnia 3 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Wydanie decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2009.78.984 | komunikat z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt nienormatywny

Wydanie decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2009.78.983 | komunikat z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w trzecim kwartale 2009 r.

M.P.2009.78.982 | obwieszczenie z dnia 27 listopada 2009 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2009 r.

M.P.2009.78.981 | obwieszczenie z dnia 26 listopada 2009 r. | Akt nienormatywny

Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2010.

M.P.2009.78.979 | obwieszczenie z dnia 2 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie rejestru aktuariuszy.

M.P.2009.78.978 | obwieszczenie z dnia 26 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Rosja-Polska. Umowa o żegludze po Zalewie Wiślanym (Kaliningradskij zaliw). Sopot.2009.09.01.

M.P.2009.78.975 | umowa międzynarodowa z dnia 1 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderów.

M.P.2009.78.974 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.78.973 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.78.972 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.78.971 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.78.970 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny