Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2013.219

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 września 2012 r.
o nadaniu odznaczeń

rej. 485/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju biotechnologii przemysłowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Ciechańska Danuta, 2. Grzebieniak Karolina, 3. Kucharska Magdalena, 4. Wawro Dariusz Józef, 5. Wrześniewska-Tosik Krystyna Barbara,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Dutkiewicz Sławomir,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Wiśniewska-Wrona Maria Małgorzata,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Kwieciński Włodzimierz Jacek,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Hanczuch Blasius Wiktor, 10. Kroll Henryk Fabian, 11. Paisdzior Helmut Johann, 12. Smolarek Bernard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Czech Arnold Antoni, 14. Lellek Helena Paulina,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Misiura Józef Jerzy, 16. Pyzik Bożena Maria, 17. Rachwał Andrzej, 18. Walczyk Leszek Józef, 19. Żuchowski Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Kosydar Elżbieta Dorota, 21. Panek Andrzej, 22. Ryniewicz Elżbieta, 23. Żerkowska Maria,

za zasługi w propagowaniu i kultywowaniu historii Polski oraz wartości patriotycznych

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Żyłka Ryszard,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu szermierczego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Brol Krzysztof Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Chłosta Leszek Mieczysław, 27. Koniusz Krzysztof Michał,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

28. Kasprzak Dariusz Zbigniew, 29. Krzemiński Piotr Stanisław, 30. Sawicki Grzegorz Bolesław,

za zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa transportu drogowego

31. Nowrotek Andrzej,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ratownictwa wodnego, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej

32. Słodek Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w propagowaniu i kultywowaniu historii Polski oraz wartości patriotycznych:

33. Bardziński Jerzy, 34. Leszczyński Adam Zbigniew, 35. Paturej Jacek Wojciech, 36. Ziora Witold Eugeniusz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

37. Marek Rafał Marian,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Kałek Roman Stanisław, 39. Rogoziński Roman, 40. Szymanowicz Stanisław, 41. Więcaszek Dariusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Teszner Wojciech Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz dialogu międzykulturowego:

43. Łakatosz Józef, 44. Syrnyk Jan,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska repatriantów

45. Świerdłowska Bronisława,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Ciszak Tomasz Florian.