Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2013.261

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 kwietnia 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 października 2012 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 566/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Fryc Stanisław, 2. Gigiel Andrzej, 3. Graca Zbigniew, 4. Hady Marian Kazimierz, 5. Karasiński Eugeniusz Mieczysław, 6. Kopczak Czesław, 7. Krupiński Kazimierz, 8. Kustra Jerzy, 9. Lubaszewski Tadeusz, 10. Lubkiewicz Jan, 11. Makenson Robert Jerzy, 12. Modzelewski Wiesław, 13. Tomczyk Jacek Antoni.