Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2013.241

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 kwietnia 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 października 2012 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 519/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego i mienia odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

1. mł. asp. Twardowski Krzysztof Adam, 2. kom. Tys Tomasz,

na wniosek Ministra Administracji i Cyfryzacji

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

3. Gierlotka Monika Danuta, 4. Ignacy Karina, 5. Kardasz Tomasz Jan, 6. Kośla Artur Andrzej, 7. Rak Agata Małgorzata, 8. Rycerz Artur,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

9. st. szer. Deptuła Mariusz, 10. mar. Machut Arkadiusz, 11. plut. Olejniczak Piotr Michał,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

12. Kornafel Aleksander Zbigniew.