Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2013.234

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 października 2012 r.
o nadaniu orderów

Rej. 510/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie nauk medycznych, za osiągnięcia w działalności społecznej na rzecz ochrony zdrowia publicznego

1. Fronczek Zbigniew Antoni,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej:

2. Fiderewicz Zbigniew Marian, 3. Kowalczyk Witold Kazimierz, 4. Kurowski Jan Bolesław,

za wybitne zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej:

5. Figas Henryk, 6. Kiryluk Michał,

za wybitne zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski

7. Geresz Józef Antoni,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

8. Hass Henryk Benedykt, 9. Koźlikowski Henryk, 10. Nowak Adam Wincenty,

za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła i przedsiębiorczości, za działalność na rzecz społeczności lokalnej:

11. Hetman Wojciech Wacław, 12. Miszczak Jerzy, 13. Szymański Andrzej,

za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego, za działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz niesienie pomocy osobom potrzebującym

14. Juszczak Jan Henryk,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za działalność społeczną i związkową

15. Kłucińska Jagna,

za wybitne zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz ochrony zdrowia publicznego

16. Łysiak Marian Mieczysław,

za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego, za działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz niesienie pomocy osobom potrzebującym

17. Mazurek Julian Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

18. Paluszek Ewa Dorota,

za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski, za osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej

19. Raba Zygmunt,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej oraz działalności charytatywnej i społecznej

20. Sztypka Halina Janina,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących

21. Śledzikowska Janina Halina,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego

22. Wiśnicki Andrzej Wojciech.