Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2013.248

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 kwietnia 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 października 2012 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 538/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej

za zasługi w działalności społecznej na rzecz młodzieży, za propagowanie idei patriotycznych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Klusik Maria,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Kuczka Franciszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Boroń Józefa Danuta, 4. Budziak Wiesław, 5. Łęcki Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju muzyki chóralnej

6. Fiugajski Medard,

za zasługi w działalności na rzecz propagowania historii

7. Seroczyński Marcin,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

8. Wantowski Marek Robert, 9. Wiśniewski Piotr,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Leśniewicz Grzegorz Robert,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Najder Stanisław,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Ploch Bożena Iwona,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Pyszyńska Dorota Jadwiga,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Wargocka Hanna Zyta,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia, za popularyzowanie kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Nabrdalik Halina Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Minkner Jan Karol,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Kapeluszny Włodzimierz Marek, 18. Tyslik Barbara, 19. Korecki Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Cwaliński Józef, 21. Pancześnik Piotr Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzowania kultury

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Trylnik Elżbieta Teresa,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Dec Jan, 24. Frydrych Antoni, 25. Sus Marek Adam,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Jabłoński Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Bojda Zbigniew, 28. Burczy Jan Józef, 29. Ćwiąkała Józef, 30. Kawecki Grzegorz, 31. Kędzior Piotr Andrzej, 32. Kępa Marek, 33. Kopała Adam Kazimierz, 34. Król Henryk, 35. Łabiak Andrzej, 36. Mucha Jan Stanisław, 37. Mucha Józef, 38. Pałys-Rydzik Andrzej, 39. Rogowski Augustyn, 40. Rządzki Włodzimierz Stanisław, 41. Sęk Andrzej, 42. Skiba Kazimierz, 43. Wójcik Robert, 44. Zalot Andrzej,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Wójcik Wiesław Ryszard,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Kozieł Andrzej, 47. Gruszka Grzegorz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Orliński Stanisław, 49. Raczyński Edward,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Gajek Barbara Helena, 51. Gromiec Sławomir Marek, 52. Jaros Marcel, 53. Kwiatkowski Ryszard, 54. Wójcik Józef,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Sosiński Zenon Jan,

za zasługi w upowszechnianiu i kultywowaniu tradycji historycznych

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Panowicz Tadeusz,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Sobczyk Mirosław Stanisław,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ratownictwa wodnego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Bacławski Czesław Leszek, 59. Budziszewski Krystian Tomasz, 60. Dominiak Marek Kajetan, 61. Frączyk Albert Bogumił, 62. Furs Maciej Andrzej, 63. Gosieniecki Mirosław, 64. Kalaga Cezary Bogusław, 65. Kuźmiński Bogusław Józef, 66. Lacek Grzegorz Jakub, 67. Mieczkowski Michał, 68. Olejniczak Remigiusz, 69. Olszewski Andrzej Lucjan, 70. Ostapko Bartosz Łukasz, 71. Parobczy Adam Bogusław, 72. Parobczy Jakub Sławomir, 73. Parobczy Maciej Wojciech, 74. Pawlaczyk Bronisław Alojzy, 75. Pytel Leszek Edward, 76. Wiszniewski Piotr Michał, 77. Włodarczyk Jarosław Cezary, 78. Zasadzki Krzysztof Przemysław.