Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2013.247

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 kwietnia 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 października 2012 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 537/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Ejsmont Bolesław, 2. Hryniewiecki Witold,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Olbromski Antoni Stefan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska sybirackiego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Dzikowski Józef,

na wniosek Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Ek Zdzisław,

za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Grabiec Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska sybirackiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Kotek Emilia, 8. Mazur Bolesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Bała Janina, 10. Koczan Henryk Andrzej, 11. Stasiukiewicz Mikołaj,

pośmiertnie

12. Michalska Alina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Hyrycz Henryk, 14. Szefner Piotr Wacław, 15. Tęcza Regina Anna,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Tomkiewicz Irena Maria,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Pajdowski Włodzimierz.