Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2013.274

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 kwietnia 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 listopada 2012 r.
o nadaniu orderów

Rej. 599/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) za wybitne zasługi w służbie zagranicznej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Tombiński Jan Tadeusz,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Lang Maciej Przemysław, 3. Skórzyńska Katarzyna Maria, 4. Stańczyk Janusz Józef,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Kułach Adam Jarosław, 6. Magdziak-Miszewska Agnieszka Jadwiga, 7. Olendzki Krzysztof Jan, 8. Pastwa Jan Aleksander, 9. Rodowicz-Czechowska Jadwiga Maria, 10. Tarka Wiesław Karol, 11. Tatarzyńska Irena Urszula.