Law Journal

Zmiany w statucie Wileńskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.

Dz.U.1937.82.590 | rozporządzenie z dnia 13 października 1937 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie funduszów specjalnych w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U.1937.82.589 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

Stosowanie do Adenu konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1936 r., dotyczącej ruchu samochodowego.

Dz.U.1937.81.588 | oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1937 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w zaszeregowaniu kas urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Poznaniu.

Dz.U.1937.81.586 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

Zmiany w statucie Białostockiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.

Dz.U.1937.81.585 | rozporządzenie z dnia 20 października 1937 r. | Akt jednorazowy

Obowiązek odbycia przysposobienia do wojskowej służby pomocniczej.

Dz.U.1937.81.584 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

Zakaz poszukiwań górniczych na pewnych obszarach w województwie kieleckim.

Dz.U.1937.81.583 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

Złożenie przez Francję dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U.1937.80.582 | oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1937 r. | Akt jednorazowy

Czynności rozrachunkowe związane z obrotem towarowym polsko-bułgarskim.

Dz.U.1937.80.580 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie nadzoru oraz bezpośredniego dozoru nad kotłami parowymi.

Dz.U.1937.80.579 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

Zmiany w statucie Lubelskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.

Dz.U.1937.80.577 | rozporządzenie z dnia 27 września 1937 r. | Akt jednorazowy

Pożyczki zaciągane za granicą w zagranicznych środkach płatniczych.

Dz.U.1937.79.576 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

Stowarzyszenia akademickie.

Dz.U.1937.78.572 | rozporządzenie z dnia 14 października 1937 r. | Akt utracił moc

Zniesienie stanowisk sędziów śledczych w Janowie Lubelskim i Włodawie w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie.

Dz.U.1937.78.571 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Porozumienie dotyczące zmiany umowy handlowej z dnia 27 lutego 1935 r. Warszawa.1937.09.30.

Dz.U.1937.78.570 | umowa międzynarodowa z dnia 30 września 1937 r. | Akt jednorazowy

Szwajcaria-Polska. Układ w sprawie płatności związanych z wierzytelnościami finansowymi. Berno.1937.06.30.

Dz.U.1937.78.569 | umowa międzynarodowa z dnia 30 czerwca 1937 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Austrii do konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną.

Dz.U.1937.77.563 | oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1937 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie ilości stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach.

Dz.U.1937.77.560 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

Zmiana właściwości utworzonego w Lesznie Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Dz.U.1937.77.559 | rozporządzenie z dnia 26 października 1937 r. | Akt utracił moc

Utworzenie stanowiska sędziego śledczego do spraw wyjątkowego znaczenia w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie.

Dz.U.1937.77.558 | rozporządzenie z dnia 26 października 1937 r. | Akt utracił moc

Pożyczki z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.

Dz.U.1937.77.556 | rozporządzenie z dnia 12 października 1937 r. | Akt utracił moc

Zmiana Światowej Konwencji Pocztowej z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U.1937.76.554 | oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1937 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie powiatowego wydziału hipotecznego we Włodzimierzu.

Dz.U.1937.76.552 | rozporządzenie z dnia 16 października 1937 r. | Akt utracił moc

Zniżki celne i zwolnienia od cła.

Dz.U.1937.76.551 | rozporządzenie z dnia 27 października 1937 r. | Akt utracił moc

Zmiany w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Krakowie.

Dz.U.1937.76.550 | rozporządzenie z dnia 13 października 1937 r. | Akt utracił moc

Lotnictwo szybowcowe (szybownictwo).

Dz.U.1937.75.547 | rozporządzenie z dnia 8 września 1937 r. | Akt utracił moc

Złożenie przez Jugosławię dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U.1937.74.545 | oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1937 r. | Akt jednorazowy

Obniżenie ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.

Dz.U.1937.74.543 | rozporządzenie z dnia 6 października 1937 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.

Dz.U.1937.73.536 | rozporządzenie z dnia 30 września 1937 r. | Akt jednorazowy

Udzielenie Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie prawa nadawania niektórych niższych stopni naukowych.

Dz.U.1937.73.535 | rozporządzenie z dnia 25 września 1937 r. | Akt utracił moc

Warunki higieniczne mieszkań służbowych pracowników rolnych i leśnych.

Dz.U.1937.73.533 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1937 r. | Akt utracił moc

Wypowiedzenie przez Chili konwencji z dnia 13 października 1919 r., urządzającej żeglugę powietrzną.

Dz.U.1937.72.531 | oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1937 r. | Akt jednorazowy

Rozszerzenie listy chorób zawodowych, objętych ubezpieczeniem od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych.

Dz.U.1937.72.528 | rozporządzenie z dnia 29 września 1937 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Sądu Grodzkiego w Magnuszewie.

Dz.U.1937.71.523 | rozporządzenie z dnia 22 września 1937 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 26 lutego 1936 r. o Funduszu Popierania Wiertnictwa Naftowego.

Dz.U.1937.71.522 | rozporządzenie z dnia 22 września 1937 r. | Akt jednorazowy

Sprzedaż wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1937.71.521 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1937 r. | Akt utracił moc

Opłaty konsularne.

Dz.U.1937.70.520 | rozporządzenie z dnia 6 września 1937 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie taryfy na wyroby tytoniowe.

Dz.U.1937.70.519 | rozporządzenie z dnia 11 września 1937 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.

Dz.U.1937.70.518 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1937 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów.

Dz.U.1937.68.514 | rozporządzenie z dnia 9 września 1937 r. | Akt utracił moc

Złożenie przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U.1937.67.512 | oświadczenie rządowe z dnia 5 sierpnia 1937 r. | Akt jednorazowy

Sposób kwalifikowania oficerów i szeregowych Straży Granicznej.

Dz.U.1937.67.511 | rozporządzenie z dnia 6 września 1937 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zasady prowadzenia zakładów leczniczych kolei państwowych.

Dz.U.1937.67.509 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1937 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 14 lutego 1936 r. o poborze scalonego podatku przemysłowego od zapałek.

Dz.U.1937.66.506 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1937 r. | Akt utracił moc

Krwiodawcy.

Dz.U.1937.66.504 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1937 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie pobytu i swobody ruchu cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypospolitej.

Dz.U.1937.66.503 | rozporządzenie z dnia 7 września 1937 r. | Akt utracił moc

Węgry-Polska. Konwencja o ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych. Budapeszt.1936.04.24.

Dz.U.1937.66.501 | umowa międzynarodowa z dnia 24 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc