Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.43.215

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 1953 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 września 1953 r.
w sprawie uznania się przez Pakistan za stronę konwencji o pewnych zagadnieniach dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz protokołu dotyczącego przypadku bezpaństwowości, podpisanych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rząd Pakistański notyfikował dnia 29 lipca 1953 r. Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych, iż Pakistan uznaje się za stronę konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz protokołu dotyczącego przypadku bezpaństwowości, podpisanych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. (Dz. U. z 1937 r. Nr 47, poz. 361).