Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.43.213

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 1953 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 września 1953 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.

Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1952 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych (Dz. U. Nr 8, poz. 46, Nr 29, poz. 195 i Nr 48, poz. 318) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne (Dz. U. Nr 8, poz. 47, Nr 29, poz. 199 i Nr 48, poz. 321) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 12 ust. 1 pkt 2 po wyrazach "gęsi poniżej 4 kg" dodaje się wyrazy "indory poniżej 3,8 kg" i "indyczki poniżej 3,3 kg";
2)
w załączniku nr 2 "Tabela zamienników" lp. V lit. a) i b) po wyrazach "kaczek" dodaje się wyraz "indyków".
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Skupu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dnie ogłoszenia.