Law Journal

Zmiana "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".

Dz.U.1938.15.107 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1938 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie stanowiska sędziego śledczego w Tomaszowie Lubelskim.

Dz.U.1938.15.106 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1938 r. | Akt utracił moc

Uznanie uzdrowiska Gdynia-Orłowo za posiadające charakter użyteczności publicznej.

Dz.U.1938.15.104 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1938 r. | Akt utracił moc

Węgry-Polska. Konwencja konsularna. Budapeszt.1936.04.24.

Dz.U.1938.15.100 | umowa międzynarodowa z dnia 24 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Obowiązki i prawa wynikające z odbywania i ukończenia przysposobienia do wojskowej służby pomocniczej.

Dz.U.1938.14.99 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1938 r. | Akt utracił moc

Francja-Polska. Układ płatniczy. Paryż.1937.12.29.

Dz.U.1938.14.97 | umowa międzynarodowa z dnia 29 grudnia 1937 r. | Akt utracił moc

Odroczenie wyborów radnych miejskich w Łodzi i Poznaniu.

Dz.U.1938.14.96 | ustawa z dnia 1 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów.

Dz.U.1938.13.95 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1938 r. | Akt utracił moc

Przedmioty powszechnego użytku.

Dz.U.1938.13.94 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów pińczowskiego i stopnickiego w województwie kieleckim.

Dz.U.1938.13.93 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego w województwie kieleckim.

Dz.U.1938.13.92 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Dz.U.1938.13.91 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1938 r. | Akt jednorazowy

Poruczenie spraw aprowizacyjnych Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.

Dz.U.1938.13.89 | dekret z dnia 22 lutego 1938 r. | Akt utracił moc

Umowy zbiorowe cukrowniczo-plantatorskie na okres kampanijny 1938/39.

Dz.U.1938.12.87 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1938 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. o uprawie tytoniu.

Dz.U.1938.12.86 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1938 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 14 lipca 1933 r. o podziale okręgów szkolnych na obwody szkolne.

Dz.U.1938.12.85 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 1938 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast.

Dz.U.1938.12.81 | ustawa z dnia 18 lutego 1938 r. | Akt jednorazowy

Przedsiębiorstwa, wymagające szczególnego zaufania.

Dz.U.1938.12.79 | ustawa z dnia 18 lutego 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie średzkim województwie poznańskim.

Dz.U.1938.11.77 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1938 r. | Akt utracił moc

Korzystanie z urządzeń wodociągowych oraz urządzeń do usuwania nieczystości i wód opadowych.

Dz.U.1938.11.76 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1938 r. | Akt utracił moc

Szwajcaria-Polska. Protokół dotyczący zniżek celnych na produkty chemiczne. Warszawa.1937.12.28.

Dz.U.1938.11.75 | umowa międzynarodowa z dnia 28 grudnia 1937 r. | Akt utracił moc

Ustalenie liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Kielcach i Krakowie.

Dz.U.1938.10.71 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana właściwości utworzonego w Tarnowskich Górach wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Katowicach.

Dz.U.1938.10.70 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1938 r. | Akt utracił moc

Wysokość sum na koszty akcji przeciwpożarowej na rok 1938.

Dz.U.1938.10.68 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1938 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy kredyt na rok 1937/38.

Dz.U.1938.10.60 | ustawa z dnia 1 lutego 1938 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe kredyty na rok 1937/38.

Dz.U.1938.10.59 | ustawa z dnia 1 lutego 1938 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe kredyty na rok 1937/38.

Dz.U.1938.10.58 | ustawa z dnia 1 lutego 1938 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu parcelacyjnego na rok 1939.

Dz.U.1938.9.57 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 1938 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na rok 1938 wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi.

Dz.U.1938.9.56 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 1938 r. | Akt indywidualny

Ułatwienia w zaciąganiu pożyczek w listach zastawnych.

Dz.U.1938.9.55 | ustawa z dnia 5 lutego 1938 r. | Akt utracił moc

Spłata niektórych wierzytelności hipotecznych.

Dz.U.1938.9.54 | ustawa z dnia 5 lutego 1938 r. | Akt utracił moc

Sposób udowodnienia czynnego udziału w walkach o niepodległość Państwa Polskiego.

Dz.U.1938.8.50 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1938 r. | Akt utracił moc

Kasowość i rachunkowość izb rolniczych.

Dz.U.1938.8.49 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1938 r. | Akt utracił moc

Budowa normalnotorowej kolei Wieliszew-Nasielsk.

Dz.U.1938.8.47 | ustawa z dnia 1 lutego 1938 r. | Akt indywidualny

Budowa normalnotorowej kolei Szczakowa-Bukowno.

Dz.U.1938.8.46 | ustawa z dnia 1 lutego 1938 r. | Akt indywidualny

Przedłużenie obniżenia komornego.

Dz.U.1938.8.45 | ustawa z dnia 1 lutego 1938 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 31 października 1933 r. o pieczęciach notariuszów i organów izb notarialnych.

Dz.U.1938.7.44 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1938 r. | Akt jednorazowy

Zmiana przepisów, dotyczących egzaminu na czeladnika.

Dz.U.1938.7.43 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1938 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podstawowej ceny za spirytus na kampanię 1937/38 r.

Dz.U.1938.7.41 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1938 r. | Akt utracił moc

Utworzenie bezzwrotnych stypendiów dla studentów szkół wyższych.

Dz.U.1938.7.40 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1937 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów: ostrowskiego, kępińskiego i krotoszyńskiego w województwie poznańskim.

Dz.U.1938.7.39 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1938 r. | Akt utracił moc

Konwencja o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi. Genewa.1933.10.11.

Dz.U.1938.7.37 | umowa międzynarodowa z dnia 11 października 1933 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie właściwości terytorialnej i siedzib izb skarbowych.

Dz.U.1938.6.35 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1938 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o wywłaszczaniu na cele kolejowe.

Dz.U.1938.6.34 | ustawa z dnia 15 stycznia 1938 r. | Akt jednorazowy

Izby lekarsko-dentystyczne.

Dz.U.1938.6.33 | ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. | Akt utracił moc

Znaki wojska i marynarki wojennej.

Dz.U.1938.5.32 | dekret z dnia 24 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie III serii 4% państwowej renty złotej.

Dz.U.1938.4.30 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana załącznika A do "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".

Dz.U.1938.4.29 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1938 r. | Akt jednorazowy

Czynności rozrachunkowe związane z obrotem towarowym polsko-tureckim.

Dz.U.1938.4.28 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1938 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii rzymskokatolickiej w szkołach powszechnych.

Dz.U.1938.4.26 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1937 r. | Akt utracił moc