Law Journal

Doręczanie pism urzędowych przez gminy.

Dz.U.1938.3.16 | ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym.

Dz.U.1938.3.15 | ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. | Akt jednorazowy

Sprzedaż gruntu państwowego przy stacji kolejowej w Sarnach.

Dz.U.1938.3.13 | ustawa z dnia 8 stycznia 1938 r. | Akt indywidualny

Ochrona znaku i nazwy Czerwonego Krzyża oraz godła Związku Szwajcarskiego.

Dz.U.1938.3.12 | ustawa z dnia 8 stycznia 1938 r. | Akt utracił moc

Medal "Za Długoletnią Służbę".

Dz.U.1938.3.11 | ustawa z dnia 8 stycznia 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana siedziby Ubezpieczalni Społecznej w Szamotułach.

Dz.U.1938.2.7 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1937 r. | Akt jednorazowy

Szkoły akademickie.

Dz.U.1938.1.6 t.j. | ustawa z dnia 15 marca 1933 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Łotwy do konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną.

Dz.U.1938.1.5 | oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1937 r. | Akt jednorazowy

Zmiana w organizacji i zakresie działania niektórych urzędów i posterunków celnych.

Dz.U.1938.1.4 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1937 r. | Akt utracił moc

Zakaz wywozu niektórych pasz.

Dz.U.1938.1.3 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1937 r. | Akt utracił moc

Zmiana warunków dzierżawy Państwowego Monopolu Zapałczanego.

Dz.U.1938.1.2 | ustawa z dnia 4 stycznia 1938 r. | Akt utracił moc

Konwersja 6 1/2 % pożyczki zagranicznej.

Dz.U.1938.1.1 | ustawa z dnia 4 stycznia 1938 r. | Akt utracił moc

Złożenie przez Indie dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 24 września 1923 r. o klauzulach arbitrażowych.

Dz.U.1937.90.649 | oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 1937 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Ekwadoru do konwencji międzynarodowej z dnia 20 kwietnia 1929 r. o zwalczaniu fałszowania pieniędzy.

Dz.U.1937.90.648 | oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 1937 r. | Akt jednorazowy

Rejony produkcji oraz kontyngent wewnętrzny i zapas cukru na okres kampanijny 1938/39.

Dz.U.1937.90.646 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1937 r. | Akt utracił moc

ZSRR-Polska. Porozumienie celne. Warszawa.1937.12.15.

Dz.U.1937.90.645 | umowa międzynarodowa z dnia 15 grudnia 1937 r. | Akt utracił moc

Konwencja o przewozie towarów kolejami żelaznymi (K.M.T.), (z 8 załącznikami). Rzym.1933.11.23.

Dz.U.1937.89.642 | umowa międzynarodowa z dnia 23 listopada 1933 r. | Akt utracił moc

Stosowanie do Adenu i Birmanii postanowień umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U.1937.88.640 | oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1937 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Afganistanu do porozumienia z dnia 20 marca 1934 r. o paczkach pocztowych.

Dz.U.1937.88.639 | oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1937 r. | Akt jednorazowy

Zniżki celne na szparagi i wino szampańskie.

Dz.U.1937.88.638 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1937 r. | Akt utracił moc

Zmiana taryfy na wyroby tytoniowe.

Dz.U.1937.88.636 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1937 r. | Akt jednorazowy

Warunki wyrobu i stosowania czteroetylku ołowiu.

Dz.U.1937.88.635 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

Ewidencja i uiszczanie składek przy kontynuowaniu ubezpieczenia.

Dz.U.1937.88.634 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

Pobyt cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypospolitej.

Dz.U.1937.88.633 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1937 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Finlandii do konwencji z dnia 22 listopada 1928 r. o wystawach międzynarodowych.

Dz.U.1937.87.631 | oświadczenie rządowe z dnia 13 listopada 1937 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1932 r. o rejestracji stowarzyszeń.

Dz.U.1937.87.627 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1937 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wysokości opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za okres budżetowy 1936/37.

Dz.U.1937.87.625 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1936 r. o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.

Dz.U.1937.86.623 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1937 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic gmin wiejskich Dublany i Dorożów w powiecie samborskim, województwie lwowskim.

Dz.U.1937.86.622 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1937 r. | Akt utracił moc

Konwencja (nr 18) w sprawie odszkodowania za choroby zawodowe. Genewa.1925.06.10.

Dz.U.1937.86.619 | umowa międzynarodowa z dnia 10 czerwca 1925 r. | Akt obowiązujący

Konwencja (nr 17) w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy. Genewa.1925.06.10.

Dz.U.1937.86.617 | umowa międzynarodowa z dnia 10 czerwca 1925 r. | Akt obowiązujący

Ruch pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.

Dz.U.1937.85.616 | rozporządzenie z dnia 27 października 1937 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1937 r. o umundurowaniu urzędników kontroli skarbowej.

Dz.U.1937.84.615 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1937 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w zaszeregowaniu kas urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Grudziądzu.

Dz.U.1937.84.614 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

Zajmowanie pomieszczeń na cele walki z chorobami zakaźnymi.

Dz.U.1937.84.613 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 25 lutego 1936 r. o organizacji Policji Państwowej w powiatach miejskich.

Dz.U.1937.84.612 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1937 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie bezzwrotnych stypendiów dla studentów szkół wyższych.

Dz.U.1937.84.611 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Porozumienie dotyczące taryfikacji biegaczy do maszyn przędzalniczych. Warszawa.1937.10.14.

Dz.U.1937.84.609 | umowa międzynarodowa z dnia 14 października 1937 r. | Akt utracił moc

Zniesienie stanowiska sędziego śledczego w Sokółce.

Dz.U.1937.83.608 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

Zniesienie stanowisk sędziów śledczych w Kamieniu Koszyrskim, Lidzie i Szczuczynie.

Dz.U.1937.83.607 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 października 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.

Dz.U.1937.83.606 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1937 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie przy wymiarze i poborze należności na rzecz Funduszu Pracy.

Dz.U.1937.83.604 | rozporządzenie z dnia 29 października 1937 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Dz.U.1937.83.603 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1937 r. | Akt jednorazowy

Konwencja dla ułatwiania międzynarodowego obiegu filmów, mających charakter wychowawczy. Genewa.1933.10.11.

Dz.U.1937.83.601 | umowa międzynarodowa z dnia 11 października 1933 r. | Akt obowiązujący

Zmiany w statucie Zachodnio-Polskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Poznaniu.

Dz.U.1937.82.598 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 1937 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w statucie Towarzystwa Kredytowego Miejskiego we Lwowie.

Dz.U.1937.82.597 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 1937 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w statucie Radomskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.

Dz.U.1937.82.596 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1937 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w statucie Płockiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.

Dz.U.1937.82.595 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1937 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w statucie Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.

Dz.U.1937.82.594 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1937 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w statucie Kieleckiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.

Dz.U.1937.82.593 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1937 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w statucie Kaliskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.

Dz.U.1937.82.592 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1937 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w statucie Częstochowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.

Dz.U.1937.82.591 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1937 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w statucie Wileńskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.

Dz.U.1937.82.590 | rozporządzenie z dnia 13 października 1937 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie funduszów specjalnych w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U.1937.82.589 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

Stosowanie do Adenu konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1936 r., dotyczącej ruchu samochodowego.

Dz.U.1937.81.588 | oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1937 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w zaszeregowaniu kas urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Poznaniu.

Dz.U.1937.81.586 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

Zmiany w statucie Białostockiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.

Dz.U.1937.81.585 | rozporządzenie z dnia 20 października 1937 r. | Akt jednorazowy

Obowiązek odbycia przysposobienia do wojskowej służby pomocniczej.

Dz.U.1937.81.584 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

Zakaz poszukiwań górniczych na pewnych obszarach w województwie kieleckim.

Dz.U.1937.81.583 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

Złożenie przez Francję dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U.1937.80.582 | oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1937 r. | Akt jednorazowy

Czynności rozrachunkowe związane z obrotem towarowym polsko-bułgarskim.

Dz.U.1937.80.580 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie nadzoru oraz bezpośredniego dozoru nad kotłami parowymi.

Dz.U.1937.80.579 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

Zmiany w statucie Lubelskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.

Dz.U.1937.80.577 | rozporządzenie z dnia 27 września 1937 r. | Akt jednorazowy