Obszar właściwości Sądu Powiatowego w Nisku. - Dz.U.1953.40.175 - OpenLEX

Obszar właściwości Sądu Powiatowego w Nisku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.40.175

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1953 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 sierpnia 1953 r.
w sprawie obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Nisku.

Na podstawie art. 4 § 3 i art. 5 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360) zarządza się, co następuje:
Obszar właściwości Sądu Powiatowego w Nisku obejmuje powiat niżański oraz powiat miejski Stalowa Wola.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1953 r.