Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.1.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 stycznia 1954 r.

DEKRET
z dnia 30 grudnia 1953 r.
o zmianie niektórych przepisów postępowania w sprawach cywilnych.

Art.  1.

W ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 38, poz. 349 i z 1952 r. Nr 1, poz. 5) przewidziany w art. 18 termin przedłuża się do dnia 31 grudnia 1955 r.

Art.  2.

W przepisach wprowadzających kodeks postępowania cywilnego przewidziany w art. VI1 termin przedłuża się do dnia 31 grudnia 1955 r.

Art.  3.

Wykonanie dekretu porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Art.  4.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.