Law Journal

Zm.: rozporządzenie z dnia 21 marca 1951 r. w sprawie kursów szkoleniowych i egzaminów pielęgniarskich.

Dz.U.1953.22.88 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1953 r. | Akt jednorazowy

Taksa za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.

Dz.U.1953.22.87 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1953 r. | Akt utracił moc

Organizacja schronisk dla nieletnich.

Dz.U.1953.22.86 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1953 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie normy ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej kolei wąskotorowych.

Dz.U.1953.22.85 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1953 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Kuby do konwencji z dnia 21 marca 1950 r. o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji.

Dz.U.1953.21.82 | oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1953 r. | Akt jednorazowy

Zwinięcie Studium Dramaturgicznego w Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie.

Dz.U.1953.21.81 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1953 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników zatrudnionych przy pozyskaniu drewna, karpiny i żywicy.

Dz.U.1953.20.78 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1953 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Skupu.

Dz.U.1953.20.77 | dekret z dnia 25 marca 1953 r. | Akt utracił moc

Czynsze za lokale użytkowe i wpłaty na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej.

Dz.U.1953.19.76 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1953 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o najmie lokali.

Dz.U.1953.19.74 | dekret z dnia 25 marca 1953 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres uprawnień zawodowych felczera.

Dz.U.1953.18.73 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1953 r. | Akt utracił moc

Ochrona własności społecznej przed drobnymi kradzieżami.

Dz.U.1953.17.69 | dekret z dnia 4 marca 1953 r. | Akt utracił moc

Wzmożenie ochrony własności społecznej.

Dz.U.1953.17.68 | dekret z dnia 4 marca 1953 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Indie konwencji z dnia 21 marca 1950 r. o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji.

Dz.U.1953.16.67 | oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1953 r. | Akt jednorazowy

Ochrona interesów nabywców w obrocie handlowym.

Dz.U.1953.16.64 | dekret z dnia 4 marca 1953 r. | Akt utracił moc

Wzmożenie walki z produkcją złej jakości.

Dz.U.1953.16.63 | dekret z dnia 4 marca 1953 r. | Akt utracił moc

Zm.: stawki uposażeń pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.

Dz.U.1953.15.62 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1953 r. | Akt jednorazowy

Normy i Polski Komitet Normalizacyjny.

Dz.U.1953.15.61 | dekret z dnia 4 marca 1953 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.

Dz.U.1953.14.60 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1953 r. | Akt jednorazowy

Patenty mechaników statkowych żeglugi śródlądowej.

Dz.U.1953.14.59 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1953 r. | Akt utracił moc

Ochrona rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.

Dz.U.1953.14.58 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 1953 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb likwidacji majątku izb notarialnych oraz funduszów zapomogowych i ubezpieczeniowych tych izb.

Dz.U.1953.14.57 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1953 r. | Akt utracił moc

Zm.: przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U.1953.14.56 | dekret z dnia 4 marca 1953 r. | Akt jednorazowy

Urlopy dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu.

Dz.U.1953.13.54 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1953 r. | Akt utracił moc

Współdziałanie straży pożarnych.

Dz.U.1953.13.52 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 1953 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zadania zakładów leczniczo-zapobiegawczych przy zakładach pracy.

Dz.U.1953.12.50 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1953 r. | Akt utracił moc

Obowiązki wytwórcy w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych.

Dz.U.1953.12.49 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1953 r. | Akt utracił moc

Wysokość zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy.

Dz.U.1953.12.47 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1953 r. | Akt utracił moc

Opłaty za leki i środki opatrunkowe wydawane ubezpieczonym.

Dz.U.1953.11.43 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1953 r. | Akt utracił moc

Sposób i terminy pokrycia zobowiązań, które przeszły na Państwo w związku z przejęciem aptek.

Dz.U.1953.11.42 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1953 r. | Akt utracił moc

Całkowite zagospodarowanie użytków rolnych.

Dz.U.1953.11.40 | dekret z dnia 9 lutego 1953 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Tolkmicku.

Dz.U.1953.10.39 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1952 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego we Fromborku.

Dz.U.1953.10.38 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1952 r. | Akt utracił moc

Obsadzanie duchownych stanowisk kościelnych.

Dz.U.1953.10.32 | dekret z dnia 9 lutego 1953 r. | Akt utracił moc

Konwersja Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r.

Dz.U.1953.10.31 | dekret z dnia 9 lutego 1953 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku.

Dz.U.1953.9.30 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1953 r. | Akt jednorazowy

Zm.: niektóre przepisy o zaopatrzeniach.

Dz.U.1953.9.29 | dekret z dnia 28 stycznia 1953 r. | Akt jednorazowy

Zm.: przepisy o postępowaniu podatkowym.

Dz.U.1953.9.27 | dekret z dnia 28 stycznia 1953 r. | Akt jednorazowy

Zabezpieczenie racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej.

Dz.U.1953.9.26 | dekret z dnia 28 stycznia 1953 r. | Akt utracił moc

Wysokość zasiłku rodzinnego.

Dz.U.1953.8.24 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1953 r. | Akt utracił moc

Obowiązek uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1953.

Dz.U.1953.8.23 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1953 r. | Akt utracił moc

Wysokość zaopatrzeń emerytalnych i zasiłków.

Dz.U.1953.8.21 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1953 r. | Akt utracił moc

Wysokość świadczeń rentowych w ubezpieczeniu społecznym.

Dz.U.1953.8.20 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1953 r. | Akt utracił moc

Pobór w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników.

Dz.U.1953.6.14 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1952 r. | Akt utracił moc

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych rzemieślników.

Dz.U.1953.6.13 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: stawki dodatków funkcyjnych i służbowych pracowników w Ministerstwie Kolei.

Dz.U.1953.5.12 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1953 r. | Akt jednorazowy

Zm.: stawki uposażenia nauczycieli oraz wynagrodzenia za czynności dodatkowe i zlecone pracowników nauki.

Dz.U.1953.5.9 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1953 r. | Akt jednorazowy

Zm.: stawki uposażeń pracowników państwowych.

Dz.U.1953.5.8 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1953 r. | Akt jednorazowy

Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dz.U.1953.4.7 | dekret z dnia 24 grudnia 1952 r. | Akt utracił moc

Organizacja państwowych komisji arbitrażowych i tryb postępowania arbitrażowego.

Dz.U.1953.2.2 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1952 r. | Akt utracił moc

Obniżenie skal podatkowych w podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.1953.1.1 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1953 r. | Akt utracił moc

Zmiana terminu przyznania tytułów naukowych dotychczasowym samodzielnym pracownikom nauki.

Dz.U.1952.53.348 | dekret z dnia 24 grudnia 1952 r. | Akt jednorazowy