Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.48.344

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 1968 r.
w sprawie utworzenia niektórych miast w województwie zielonogórskim.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1. W województwie zielonogórskim tworzy się:
1) 1 w powiecie szprotawskim miasto Małomice z obszaru osiedla Małomice;
2) 2 w powiecie zielonogórskim miasto Czerwieńsk z obszaru osiedla Czerwieńsk;
3) w powiecie żarskim:
a) 3 miasto Kunice Żarskie z obszaru osiedla Kunice Żarskie,
b) miasto Łęknica z obszaru osiedla Łęknica.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1969 r.
1 Z dniem 1 stycznia 1972 r. w województwie zielonogórskim wyłącza się w powiecie szprotawskim z miasta Małomice tereny o powierzchni 135 ha i włącza się je do gromady Małomice, zgodnie z § 1 ust. 11 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie zielonogórskim (Dz.U.71.15.154).
2 Z dniem 1 stycznia 1972 r. w województwie zielonogórskim wyłącza się w powiecie zielonogórskim z miasta Czerwieńsk tereny o powierzchni 616 ha i włącza się je do gromady Czerwieńsk, zgodnie z § 1 ust. 14 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie zielonogórskim (Dz.U.71.15.154).
3 Z dniem 1 stycznia 1972 r. w województwie zielonogórskim wyłącza się w powiecie żarskim z miasta Kunice Żarskie tereny o powierzchni 1.692 ha i włącza się je do gromady Żary, zgodnie z § 1 ust. 16 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie zielonogórskim (Dz.U.71.15.154).