Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.45.327

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 1968 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 grudnia 1968 r.
w sprawie zmiany granic miast Bydgoszczy, Grudziądza i Inowrocławia w województwie bydgoskim.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1. Z powiatu bydgoskiego w województwie bydgoskim wyłącza się:
1) z gromady Wtelno grunty o powierzchni ogólnej 25,00 ha obejmujące obręb "Jachcice - Las C"

- karta mapy nr 3 - parcele katastralne nr cz. 7, 10, cz. 12/1,

- karta mapy nr 4 - parcele katastralne nr 18, cz. 19, 20, 21, cz. 22, cz. 23, 24, cz. 25, 28, cz. 93/27,

2) z gromady Osielsko grunty o powierzchni ogólnej 88,00 ha obejmujące obręb "Jachcice - Las D"

- karta mapy nr 3 - działki nr 301/1, 301/2, cz. 301/3, 301/4, 303-305,

- karta mapy nr 4 - działki nr cz. 328, cz. 329, cz. 330, 331-334,

- karta mapy nr 6 - działki nr cz. 364, cz. 365, cz. 366, 367-379,

3) z gromady Solec Kujawski grunty o powierzchni ogólnej 64,46 ha obejmujące obręb "Łęgnowo"

- karta mapy nr 1 - działki nr 1-4, 5/1, 5/2, 6-10, cz. 309, cz. 382, 583

i włącza się je do miasta Bydgoszczy w tymże województwie.

§  2. Z miasta Grudziądza w województwie bydgoskim wyłącza się grunty rolne o powierzchni ogólnej 266,24 ha, z czego:
a) 114,61 ha obejmujące:

– z obrębu nr 118 działki nr 39/2, 40,

– z obrębu nr 119 działki nr 1-22, 26-28,

– z obrębu nr 120 działki nr 1-14,

– z obrębu nr 121 działki nr 1-9,

– z obrębu nr 122 działki nr 1-14,

– z obrębu nr 123 działki nr 1-16,

– z obrębu nr 124 działki nr 33, 55, 95, 105,

– z obrębu nr 150 działki nr 1-37

i włącza się je do gromady Piaski,

b) 151,63 ha obejmujące:

– z obrębu nr 145 działki nr 16-19, 22, 23/1,

– z obrębu nr 146 działki nr 8-18, 20,

– z obrębu nr 147 działki nr 4-20, 23-26, 28-33,

– z obrębu nr 148 działki nr 1, 2/1-2/6, 3, 4, 5/1- 5/5, 6-14, 19, 31-33, 35-45,

– z obrębu nr 149 działki nr 1-16

i włącza się je do gromady Ruda

w powiecie grudziądzkim, w tymże województwie.

§  3.
1. Z miasta Inowrocławia w województwie bydgoskim wyłącza się grunty rolne o powierzchni ogólnej 804,96 ha z czego:
a) 147,25 ha obejmujące:

– na karcie mapy nr 58 "Inowrocław" działki nr 1-3, 4/1, 4/2, 5-9, 10/1, 10/2, 11/1, 12-16, 18-19, 21-40,

– na karcie mapy nr 59 "Inowrocław" działki nr 13-30, 32, 34

i włącza się je do gromady Szadłowice,

b) 247,81 ha obejmujące:

– na karcie mapy nr 80 "Inowrocław" działki nr 1, 2/1, 2/2, 3-4, 5/1, 5/2, 6-13, 14/1-14/3, 15-19, 21, 25-27, 29-30,

– na karcie mapy nr 91 "Inowrocław" działki nr 31-35, 39-40, 41/1-41/4, 42/1, 42/2, 43-50, 52-67,

– na karcie mapy nr 112 "Inowrocław" działki nr 10-33, 34/1-34/4, 39-41,

– na karcie mapy nr 113 "Inowrocław" działki nr 1-20, 21/1-21/3, 22-35, 36/1, 36/2, 37-60,

– na karcie mapy nr 114 "Inowrocław" działki nr 1-2, 3/1, 3/2, 4-31

i włącza się je do gromady Tupadły,

c) 409,89 ha obejmujące:

– na karcie mapy nr 15 "Inowrocław" działki nr 1-2, 3/3-3/8, 4/1-4/2, 5-7, 8/1, 9, 10/1, 11-15,

– na karcie mapy nr 39 "Inowrocław" działki nr cz. dz. 1, cz. dz. 4,

– na karcie mapy nr 40 "Inowrocław" działki nr 1-6,

– na karcie mapy nr 41 "Inowrocław" cz. dz. nr 12,

– na karcie mapy nr 42 "Inowrocław" cz. dz. nr 10,

– na karcie mapy nr 44 "Inowrocław" działki nr cz. dz. 1, 2-4, cz. dz. 5, cz. dz. 6,

– na karcie mapy nr 45 "Inowrocław" działki nr 1-9, 10/1, 10/2, 11-17,

– na karcie mapy nr 46 "Inowrocław" działki nr cz. dz. 1, 6-12, 19-20, cz. dz. 22, cz. dz. 25, cz. dz. 29,

– na karcie mapy nr 47 "Inowrocław" działki nr 1-5, cz. dz. 6, 7-8, 10-12

i włącza się je do gromady Jaksice

w powiecie inowrocławskim, w tymże województwie.

2. Z powiatu inowrocławskiego w województwie bydgoskim wyłącza się:
1) z gromady Tupadły grunty o powierzchni ogólnej 128,50 ha obejmujące:

- na karcie mapy nr 2 "Popowice" działki nr 154-158, 159/1, 172/1, 173/1, 178-193, 195-201, 203-204,

- na karcie mapy nr 1 "Batkowo" działki nr 1, 2, cz. dz. 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7-10, cz. dz. 13, 15-17, 37, 40/1,

2) z gromady Janikowo grunty o powierzchni ogólnej 5,95 ha obejmujące na karcie mapy nr 1 "Dziarnowo" działki nr 25-26,
3) z gromady Pakość grunty o powierzchni ogólnej 4,89 ha obejmujące na karcie mapy nr 1 "Mimowola" działki nr 39-44,
4) z gromady Marcinkowo grunty o powierzchni ogólnej 40,42 ha obejmujące na karcie mapy nr 2 "Jacewo" działki nr 100-101, 102/1-102/2, 103-128, cz. dz. 129, 130/1-130/2, 131-135, 136/1-136/2, 137/1-137/2, 138-140, 141/1-141/3, 142-143, 144/1-144/2, 145-152, 197-200, 201/1-201/2, 202, 203/1-203/5, 204-214, cz. dz. 250

i włącza się je do miasta Inowrocławia w tymże województwie.

§  4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1969 r.