Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.42.305

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 1968 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 października 1968 r.
w sprawie ratyfikacji przez Węgry i Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji (nr 115) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 16 Konwencji (nr 115) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r. na czterdziestej czwartej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1965 r. Nr 8, poz. 45), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował ratyfikacje powyższej konwencji dnia 8 czerwca 1968 r. przez Węgry i dnia 19 czerwca 1968 r. przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką.
Zgodnie z artykułem 17 konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Węgier dnia 8 czerwca 1969 r., a w stosunku do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej dnia 19 czerwca 1969 r.