Ratyfikacja przez Paragwaj Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.44.322

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 1968 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 października 1968 r.
w sprawie ratyfikacji przez Paragwaj Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 2 Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. na trzeciej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 378) Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował dnia 16 maja 1968 r. ratyfikację powyższej konwencji przez Paragwaj.
Zgodnie z artykułem 3 konwencji weszła ona w życie w stosunku do Paragwaju dnia 16 maja 1968 r.