Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie mieszkań służbowych i mieszkań pracowniczych.

Dz.U.1952.14.86 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1952 r. | Akt jednorazowy

Chiny-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Warszawa.1951.04.03.

Dz.U.1952.14.84 | umowa międzynarodowa z dnia 3 kwietnia 1951 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie korówki wełnistej.

Dz.U.1952.13.83 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1952 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województwa olsztyńskiego.

Dz.U.1952.13.80 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.

Dz.U.1952.13.79 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1952 r. | Akt jednorazowy

Ceny za lekarstwa i środki opatrunkowe wydawane ubezpieczonym.

Dz.U.1952.12.76 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1952 r. | Akt utracił moc

Opłaty za zezwolenia na wykonywanie publicznego transportu drogowego.

Dz.U.1952.12.74 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o obowiązku społecznego oszczędzania.

Dz.U.1952.12.72 | ustawa z dnia 29 lutego 1952 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret o podatku dochodowym.

Dz.U.1952.12.71 | ustawa z dnia 29 lutego 1952 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.

Dz.U.1952.11.69 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1952 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Politechniki Śląskiej.

Dz.U.1952.11.68 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1951 r. | Akt jednorazowy

Organizacja władz naczelnych w dziedzinie przemysłu ciężkiego.

Dz.U.1952.11.67 | ustawa z dnia 15 lutego 1952 r. | Akt utracił moc

Zmiana form organizacji nauczania początkowego dorosłych.

Dz.U.1952.11.66 | ustawa z dnia 15 lutego 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o obowiązku współpracy w zakresie nauczania w szkolnictwie zawodowym.

Dz.U.1952.11.65 | ustawa z dnia 15 lutego 1952 r. | Akt jednorazowy

ZSRR-Polska. Umowa o zamianie odcinków terytoriów państwowych. Moskwa.1951.02.15.

Dz.U.1952.11.63 | umowa międzynarodowa z dnia 15 lutego 1951 r. | Akt obowiązujący

Bezpieczeństwo i higiena pracy na niektórych obrabiarkach do drewna.

Dz.U.1952.10.62 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1952 r. | Akt utracił moc

Pobór w drodze inkasa podatków i innych należności.

Dz.U.1952.10.60 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1952 r. | Akt utracił moc

Obniżenie stawki podatku obrotowego od świadczeń zespołów adwokackich.

Dz.U.1952.10.59 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1952 r. | Akt utracił moc

Zmiana siedziby i nazwy gminy Kozielice w powiecie kamieńskim, województwie szczecińskim.

Dz.U.1952.10.58 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1952 r. | Akt utracił moc

Wysokość oraz warunki przyznania zasiłków dla osób pobierających zaopatrzenie z funduszów samorządowych.

Dz.U.1952.10.57 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1952 r. | Akt utracił moc

Uposażenie zasadnicze gminnych instruktorów rolnych.

Dz.U.1952.10.56 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1952 r. | Akt utracił moc

Zmiana tabeli stanowisk dla pracowników finansowych.

Dz.U.1952.10.55 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1952 r. | Akt utracił moc

Ustrój i zakres działania administracji celnej.

Dz.U.1952.10.53 | ustawa z dnia 14 lutego 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zaopatrzeniu inwalidzkim.

Dz.U.1952.10.52 | ustawa z dnia 14 lutego 1952 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.

Dz.U.1952.8.47 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1952 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych.

Dz.U.1952.8.46 | ustawa z dnia 15 lutego 1952 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu o opłacie skarbowej.

Dz.U.1952.7.44 | rozporządzenie z dnia 12 października 1951 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych.

Dz.U.1952.7.43 | rozporządzenie z dnia 12 października 1951 r. | Akt utracił moc

Albania-Polska. Układ o współpracy technicznej i naukowo-technicznej. Warszawa.1951.01.25.

Dz.U.1952.7.41 | umowa międzynarodowa z dnia 25 stycznia 1951 r. | Akt utracił moc

Ustalenie sieci dróg państwowych.

Dz.U.1952.6.39 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1952 r. | Akt utracił moc

Podział Państwa na okręgi energetyczne.

Dz.U.1952.5.37 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1952 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie okręgów i siedzib okręgowych urzędów górniczych.

Dz.U.1952.5.36 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1952 r. | Akt utracił moc

Obowiązek wychowania fizycznego studentów szkół wyższych.

Dz.U.1952.5.35 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1952 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez szereg państw Europejskiej Konwencji Radiofonicznej, podpisanej w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r.

Dz.U.1952.4.33 | oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1952 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Izrael Protokołu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r.

Dz.U.1952.4.32 | oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1952 r. | Akt jednorazowy

Nabywanie i przekazywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.

Dz.U.1952.4.31 t.j. | dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Siedziba Sądu Powiatowego w Rudzie.

Dz.U.1952.4.30 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1952 r. | Akt utracił moc

Pobór w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników.

Dz.U.1952.4.29 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1952 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.

Dz.U.1952.3.24 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 1952 r. | Akt utracił moc

Obowiązek uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1952.

Dz.U.1952.3.23 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1952 r. | Akt utracił moc

Urządzenie i prowadzenie rejestru przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.1952.3.22 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1952 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy.

Dz.U.1952.3.21 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1952 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb likwidacji przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.1952.3.19 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk.

Dz.U.1952.3.18 | ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret o wynalazczości pracowniczej.

Dz.U.1952.3.17 | ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. | Akt jednorazowy

Kontrola seryjna niektórych środków farmaceutycznych.

Dz.U.1952.2.12 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa probierczego.

Dz.U.1952.2.11 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1951 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Polskę Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Dz.U.1952.2.10 | oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1951 r. | Akt jednorazowy

Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. 1948.12.09.

Dz.U.1952.2.9 | umowa międzynarodowa z dnia 9 grudnia 1948 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.

Dz.U.1952.1.8 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1951 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie mocy obowiązującej dekretu z dnia 12 września 1947 r. o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.

Dz.U.1952.1.7 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1951 r. | Akt jednorazowy

Zm.: przepisy postępowania w sprawach cywilnych i prawa o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U.1952.1.5 | ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Państwowego Zakładu Emerytalnego.

Dz.U.1952.1.4 | ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. | Akt utracił moc

Prowizorium budżetowe na okres od 1 stycznia do 31 marca 1952 r.

Dz.U.1952.1.2 | ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. | Akt utracił moc

Zmiana terminu opracowania projektu Konstytucji i przedłużenie kadencji Sejmu Ustawodawczego.

Dz.U.1952.1.1 | ustawa konstytucyjna z dnia 15 grudnia 1951 r. | Akt utracił moc

Tymczasowy regulamin zakładów poprawczych.

Dz.U.1951.67.468 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1951 r. | Akt utracił moc

Włączenie organizacji lecznictwa pracowniczego do państwowej administracji służby zdrowia.

Dz.U.1951.67.466 | ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie urzędu Ministra Szkół Wyższych i Nauki w urząd Ministra Szkolnictwa Wyższego.

Dz.U.1951.67.465 | ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. | Akt utracił moc