Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.37.268

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 października 1968 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 7 sierpnia 1968 r.
dotyczące przystąpienia Iranu do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 15 Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 43, poz. 269), złożony został dnia 16 kwietnia 1968 r. Sekretarzowi Generalnemu Rady Współpracy Celnej przez Iran dokument przystąpienia do tej konwencji.
Zgodnie z art. 16 ust. 2 powyższej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Iranu dnia 16 lipca 1968 r.