Dziennik Ustaw

Utworzenie okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenie ich siedzib i właściwości miejscowej.

Dz.U.1965.18.122 | rozporządzenie z dnia 3 maja 1965 r. | Akt utracił moc

Zmiana statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".

Dz.U.1965.18.121 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1965 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie ceł na towary wywożone za granicę.

Dz.U.1965.18.120 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1965 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie w Wyższą Szkołę Inżynierską.

Dz.U.1965.17.118 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1965 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów w ustawie Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.1965.15.113 | obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 1965 r. | Akt jednorazowy

Przyjęcie przez Maltę Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dz.U.1965.15.108 | oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1965 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.

Dz.U.1965.15.107 | oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1965 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Sądu Powiatowego w Nowogardzie.

Dz.U.1965.15.104 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o instytutach naukowo-badawczych.

Dz.U.1965.14.100 | ustawa z dnia 31 marca 1965 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1965.14.99 | ustawa z dnia 31 marca 1965 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o szkołach wyższych.

Dz.U.1965.14.98 | ustawa z dnia 31 marca 1965 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zrzeszeń właścicieli domów.

Dz.U.1965.13.96 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1965 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Nowym Targu.

Dz.U.1965.13.95 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1965 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Ostrołęce.

Dz.U.1965.13.94 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1965 r. | Akt utracił moc

Ustanawianie stref ochronnych ujęć i źródeł wody.

Dz.U.1965.13.93 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1965 r. | Akt utracił moc

Sądy społeczne.

Dz.U.1965.13.92 | ustawa z dnia 30 marca 1965 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Dz.U.1965.13.91 | ustawa z dnia 30 marca 1965 r. | Akt utracił moc

Ubezpieczenie społeczne rzemieślników.

Dz.U.1965.13.90 | ustawa z dnia 29 marca 1965 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Malty do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.U.1965.12.85 | oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1965 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie terminów zawiadomienia o wadach fizycznych artykułów żywnościowych.

Dz.U.1965.12.83 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1965 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Rybniku rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U.1965.12.81 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1965 r. | Akt utracił moc

ZSRR-Polska. Porozumienie o gospodarce wodnej na wodach granicznych. Warszawa.1964.07.17.

Dz.U.1965.12.78 | umowa międzynarodowa z dnia 17 lipca 1964 r. | Akt obowiązujący

Ratyfikacja przez Nową Zelandię Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.

Dz.U.1965.11.75 | oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1965 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie chorób i szkodników roślin uprawnych oraz chwastów.

Dz.U.1965.11.72 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1965 r. | Akt utracił moc

Zmiana statutu stowarzyszenia "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych".

Dz.U.1965.10.63 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1965 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i do rad narodowych.

Dz.U.1965.10.62 | uchwała z dnia 26 lutego 1965 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Cypru do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.

Dz.U.1965.9.60 | oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 1965 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo Nigeru w Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U.1965.9.59 | oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 1965 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Ludowej Republiki Albanii do Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.

Dz.U.1965.9.58 | oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1965 r. | Akt jednorazowy

Rejestr administracyjny polskich statków żeglugi śródlądowej.

Dz.U.1965.8.48 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1965 r. | Akt utracił moc

Konwencja (nr 115) dotycząca ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym. Genewa.1960.06.22.

Dz.U.1965.8.45 | umowa międzynarodowa z dnia 22 czerwca 1960 r. | Akt obowiązujący

Krajowy transport drogowy.

Dz.U.1965.7.40 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1965 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Rypinie.

Dz.U.1965.7.39 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1965 r. | Akt utracił moc

Testamenty wojskowe.

Dz.U.1965.7.38 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1965 r. | Akt obowiązujący

Uposażenie kierowników wspólnych wydziałów prezydiów rad narodowych.

Dz.U.1965.7.37 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1965 r. | Akt utracił moc