Law Journal

Układ o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą. Moskwa.1963.08.05.

Dz.U.1963.52.288 | umowa międzynarodowa z dnia 5 sierpnia 1963 r. | Akt obowiązujący

Taksa dla obliczania należności za konwojowanie osób na żądanie sądu albo organu prowadzącego śledztwo lub dochodzenie.

Dz.U.1963.51.287 | rozporządzenie z dnia 26 października 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pożarowego stacji paliw płynnych.

Dz.U.1963.51.285 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1963 r. | Akt jednorazowy

Protokół do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku. Waszyngton.1956.06.25.

Dz.U.1963.51.282 | umowa międzynarodowa z dnia 25 czerwca 1956 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zmianie imion i nazwisk.

Dz.U.1963.50.281 | ustawa z dnia 13 listopada 1963 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji.

Dz.U.1963.50.280 | ustawa z dnia 13 listopada 1963 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie chorób zakaźnych.

Dz.U.1963.50.279 | ustawa z dnia 13 listopada 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich rodzin.

Dz.U.1963.50.278 | ustawa z dnia 13 listopada 1963 r. | Akt jednorazowy

Zm.: przepisy o służbie wojskowej żołnierzy Sił Zbrojnych.

Dz.U.1963.50.277 | ustawa z dnia 13 listopada 1963 r. | Akt jednorazowy

Gospodarka finansowa instytutów naukowo-badawczych.

Dz.U.1963.49.275 | rozporządzenie z dnia 8 października 1963 r. | Akt utracił moc

Fundusz postępu naukowo-technicznego.

Dz.U.1963.49.274 | rozporządzenie z dnia 8 października 1963 r. | Akt utracił moc

Pilotaż morski.

Dz.U.1963.48.273 | rozporządzenie z dnia 26 października 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad działalności i warunków korzystania ze świadczeń domów małych dzieci.

Dz.U.1963.48.272 | rozporządzenie z dnia 26 października 1963 r. | Akt jednorazowy

Akt wprowadzający poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Genewa.1962.06.22.

Dz.U.1963.48.269 | umowa międzynarodowa z dnia 22 czerwca 1962 r. | Akt jednorazowy

Zachowanie porządku przy wykonywaniu rybołówstwa morskiego.

Dz.U.1963.47.268 | rozporządzenie z dnia 15 października 1963 r. | Akt utracił moc

Ochrona rybołówstwa morskiego.

Dz.U.1963.47.267 | rozporządzenie z dnia 10 października 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przymusowego ściągania niektórych należności państwowych.

Dz.U.1963.47.266 | rozporządzenie z dnia 18 października 1963 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.

Dz.U.1963.47.265 | rozporządzenie z dnia 26 października 1963 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników administracji celnej.

Dz.U.1963.47.264 | rozporządzenie z dnia 25 października 1963 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników służby muzealnej.

Dz.U.1963.47.262 | rozporządzenie z dnia 24 października 1963 r. | Akt jednorazowy

Fundusz zakładowy w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych Ministerstwu Żeglugi.

Dz.U.1963.47.260 | rozporządzenie z dnia 8 października 1963 r. | Akt utracił moc

Budowa i eksploatacja dźwignic oraz wykonywanie dozoru technicznego nad tymi dźwignicami.

Dz.U.1963.46.258 | rozporządzenie z dnia 7 października 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.

Dz.U.1963.45.256 | rozporządzenie z dnia 22 października 1963 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie sztucznych środków słodzących.

Dz.U.1963.45.255 | rozporządzenie z dnia 22 października 1963 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzanie pod względem artystycznym niektórych projektów budowlanych.

Dz.U.1963.45.254 | rozporządzenie z dnia 9 września 1963 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie międzynarodowego transportu drogowego krajowymi pojazdami samochodowymi.

Dz.U.1963.45.253 | rozporządzenie z dnia 10 września 1963 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu piekarniczego.

Dz.U.1963.45.252 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1963 r. | Akt utracił moc

Konwencja o rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku. Londyn.1959.01.24.

Dz.U.1963.45.250 | umowa międzynarodowa z dnia 24 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Uznanie "Aeroklubu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1963.44.249 | rozporządzenie z dnia 5 października 1963 r. | Akt utracił moc

Uposażenie nauczycieli i wychowawców.

Dz.U.1963.44.248 | rozporządzenie z dnia 30 września 1963 r. | Akt utracił moc

Uczestnictwo Trynidadu i Tobago w Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dz.U.1963.43.243 | oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1963 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach cudzoziemców oraz wzory dokumentów dla cudzoziemców.

Dz.U.1963.43.242 | rozporządzenie z dnia 1 października 1963 r. | Akt utracił moc

Obowiązki osób trzecich oraz instytucji odpowiedzialnych za dopełnienie przez cudzoziemca obowiązku rejestracji.

Dz.U.1963.43.241 | rozporządzenie z dnia 25 września 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia.

Dz.U.1963.43.238 | rozporządzenie z dnia 30 września 1963 r. | Akt jednorazowy

Popieranie melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa.

Dz.U.1963.42.237 t.j. | ustawa z dnia 22 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości zasiłku rodzinnego.

Dz.U.1963.42.236 | rozporządzenie z dnia 18 września 1963 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Wydziału Zamiejscowego w Szczebrzeszynie Sądu Powiatowego w Zamościu.

Dz.U.1963.42.235 | rozporządzenie z dnia 4 września 1963 r. | Akt utracił moc

Uposażenie niektórych pracowników Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie.

Dz.U.1963.42.234 | rozporządzenie z dnia 20 września 1963 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Polskę Międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej, podpisanej w Genewie dnia 21 grudnia 1959 r.

Dz.U.1963.42.232 | oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 1963 r. | Akt jednorazowy

Międzynarodowa Konwencja Telekomunikacyjna. Genewa.1959.12.21.

Dz.U.1963.42.231 | umowa międzynarodowa z dnia 21 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Utworzenie we Wrocławiu jednego Sądu Powiatowego dla miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego.

Dz.U.1963.41.229 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1963 r. | Akt utracił moc

Zezwolenia na prowadzenie prac geologicznych przez jednostki gospodarki niepaństwowej.

Dz.U.1963.41.228 | rozporządzenie z dnia 10 września 1963 r. | Akt utracił moc

Przydzielanie organom wojskowym lokali na zakwaterowanie stałe Sił Zbrojnych.

Dz.U.1963.40.221 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1963 r. | Akt utracił moc

Pobór i odroczenia zasadniczej służby wojskowej oraz uznawanie żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.

Dz.U.1963.39.220 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1963 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Nowym Warpnie.

Dz.U.1963.38.217 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Stepnicy.

Dz.U.1963.38.216 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Odszkodowania za rzeczy użyte do akcji ratowniczej lub ćwiczeń straży pożarnych.

Dz.U.1963.37.214 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1963 r. | Akt utracił moc

Rumunia-Polska. Konwencja konsularna. Warszawa.1962.10.05.

Dz.U.1963.37.212 | umowa międzynarodowa z dnia 5 października 1962 r. | Akt utracił moc

Warunki zdrowia wymagane od osób wykonujących rybołówstwo morskie.

Dz.U.1963.36.210 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1963 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie podziału gospodarstw rolnych.

Dz.U.1963.36.208 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Dziwnowie.

Dz.U.1963.35.205 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie gospodarowania niektórymi wyrobami użytkowymi ze złota i platyny.

Dz.U.1963.34.200 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1963 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie z mieniem wydobytym z morza.

Dz.U.1963.34.198 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1963 r. | Akt utracił moc

Uznanie Polskiego Związku Krótkofalowców za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1963.34.197 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1963 r. | Akt utracił moc