Law Journal

Ograniczenie podziału gospodarstw rolnych.

Dz.U.1963.36.208 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Dziwnowie.

Dz.U.1963.35.205 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie gospodarowania niektórymi wyrobami użytkowymi ze złota i platyny.

Dz.U.1963.34.200 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1963 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie z mieniem wydobytym z morza.

Dz.U.1963.34.198 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1963 r. | Akt utracił moc

Uznanie Polskiego Związku Krótkofalowców za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1963.34.197 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo ruchu zbiornikowców przewożących ciecze palne.

Dz.U.1963.33.193 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu.

Dz.U.1963.33.192 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenie zwierząt gospodarczych.

Dz.U.1963.33.191 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Polskę Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.

Dz.U.1963.33.188 | oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 1963 r. | Akt jednorazowy

Konwencja o morzu pełnym. Genewa.1958.04.29.

Dz.U.1963.33.187 | umowa międzynarodowa z dnia 29 kwietnia 1958 r. | Akt obowiązujący

Zmiana listy rzemiosł.

Dz.U.1963.32.184 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1963 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb postępowania przy przejmowaniu zabytków ruchomych na własność Państwa.

Dz.U.1963.32.183 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Wyłączenie piżmaka ze spisu dzikich zwierząt łownych.

Dz.U.1963.32.182 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych.

Dz.U.1963.32.181 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego oraz prowadzenia ewidencji ludności.

Dz.U.1963.32.180 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1963 r. | Akt jednorazowy

Kondemnacja statków morskich.

Dz.U.1963.31.179 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1963 r. | Akt utracił moc

Polski rejestr państwowy statków powietrznych oraz znaki i napisy na sprzęcie lotniczym.

Dz.U.1963.31.178 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1963 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Dz.U.1963.31.176 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa.

Dz.U.1963.28.170 | ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. | Akt jednorazowy

Ograniczenie podziału gospodarstw rolnych.

Dz.U.1963.28.168 | ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa karna skarbowa.

Dz.U.1963.28.167 | ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1963.28.166 | ustawa z dnia 28 czerwca 1963 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Komitetu Nauki i Techniki.

Dz.U.1963.28.165 | ustawa z dnia 28 czerwca 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o radach narodowych.

Dz.U.1963.28.164 | ustawa z dnia 28 czerwca 1963 r. | Akt jednorazowy

Jugosławia-Polska. Umowa o obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych. Warszawa.1960.02.06.

Dz.U.1963.27.162 | umowa międzynarodowa z dnia 6 lutego 1960 r. | Akt obowiązujący

Przystąpienie Japonii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

Dz.U.1963.26.160 | oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1963 r. | Akt jednorazowy

Przyjęcie przez Ugandę i Jamajkę Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dz.U.1963.26.159 | oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1963 r. | Akt jednorazowy

Dostawy, roboty i usługi na rzecz jednostek państwowych.

Dz.U.1963.26.158 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1958 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Trzebieży.

Dz.U.1963.26.157 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej.

Dz.U.1963.26.156 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1963 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy dewizowej.

Dz.U.1963.26.155 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1963 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Wydziału Zamiejscowego w Ornecie Sądu Powiatowego w Braniewie.

Dz.U.1963.26.154 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 1963 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie.

Dz.U.1963.26.153 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1963 r. | Akt utracił moc

Transport morski materiałów niebezpiecznych.

Dz.U.1963.25.147 | rozporządzenie z dnia 29 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.

Dz.U.1963.25.146 | rozporządzenie z dnia 17 maja 1963 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Łukowie.

Dz.U.1963.25.145 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1963 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie mszyc na burakach cukrowych przemysłowych i na burakach nasiennych.

Dz.U.1963.24.142 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Sądu Powiatowego w Choszcznie.

Dz.U.1963.24.140 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1963.24.139 | rozporządzenie z dnia 28 maja 1963 r. | Akt jednorazowy

Uposażenie pracowników prezydiów dzielnicowych rad narodowych w m. Łodzi.

Dz.U.1963.23.134 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Utworzenie niektórych miast w województwach gdańskim i katowickim.

Dz.U.1963.23.132 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Nałęczowa w powiecie puławskim, województwie lubelskim.

Dz.U.1963.23.131 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic osiedla Nałęczów w powiecie puławskim, województwie lubelskim.

Dz.U.1963.23.130 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic osiedla Poręba w powiecie zawierciańskim, województwie katowickim.

Dz.U.1963.23.128 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic osiedla Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim, w województwie katowickim.

Dz.U.1963.23.127 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów ciechanowskiego i mławskiego w województwie warszawskim.

Dz.U.1963.23.126 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów grodkowskiego i nyskiego oraz krapkowickiego i strzeleckiego w województwie opolskim.

Dz.U.1963.23.125 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw katowickiego i opolskiego.

Dz.U.1963.23.124 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw warszawskiego i łódzkiego.

Dz.U.1963.23.123 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Gniezna w województwie poznańskim.

Dz.U.1963.23.122 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Ruda Śląska i Zabrze w województwie katowickim.

Dz.U.1963.23.121 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Dąbrowy Górniczej w województwie katowickim.

Dz.U.1963.23.120 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Nadzór i kontrola sprawowane przez organy administracji wodnej.

Dz.U.1963.23.119 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1963 r. | Akt utracił moc