Departmental acts

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2015.54 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2015.54 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2015 r.

Dz.Urz.MIniR.2015.11 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2015.4 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.29 | upoważnienie z dnia 29 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.16 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.16 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Dz.Urz.KGPSP.2015.3 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana Układu o współpracy patentowej z dnia 19 czerwca 1970 r.

Dz.Urz.UPRP.2015.2 | informacja z dnia 29 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Doradczego do spraw Wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.2 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Doradczego do spraw Wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.2 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Przejęcie dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona.

Dz.Urz.MON.2015.26 | decyzja z dnia 28 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pro Publico Bono.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.3 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pro Publico Bono.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.3 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian w elementach struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2015.2 | decyzja z dnia 28 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dz.Urz.MG.2015.6 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.7 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.15 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.15 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 10 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.51 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 10 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.51 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2015.42 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.35 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2015.43 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.36 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2015.44 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.45 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.37 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.46 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.38 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.47 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.39 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.48 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.40 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.49 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 9 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.41 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 9 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.41 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 9 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.50 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Szkolenia pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2015.6 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Szkolenia pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2016.80 t.j. | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szkolenia pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2015.85 t.j. | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szkolenia pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2015.85 t.j. | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Szkolenia pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2015.85 t.j. | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Szkolenia pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2015.85 t.j. | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Szkolenia pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2015.6 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2015 r.

Dz.Urz.MS.2015.53 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.14 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.14 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Niszczenie tablic rejestracyjnych pojazdów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2015.4 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Utrata mocy decyzji 10/08 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 lutego 2008 r.

Dz.Urz.CBA.2015.6 | decyzja z dnia 26 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Utrata mocy niektórych decyzji.

Dz.Urz.CBA.2015.5 | decyzja z dnia 26 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Dz.Urz.GUM.2015.3 | obwieszczenie z dnia 26 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.5 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dz.Urz.MIniR.2015.8 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu zadaniowego do spraw pozyskania ortofotomap dla wybranych nadleśnictw w 2015 roku.

B.I.LP.2015.3.36 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc