Departmental acts

Wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2015.8 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2015.8 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2015.8 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.22 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.22 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.22 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.23 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.24 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2015 r. | Akt jednorazowy

Główne kierunki szkolenia obronnego w działach administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe na rok 2015.

Dz.Urz.MNiSW.2015.8 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Dz.Urz.MSZ.2015.10 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Rady Konsultacyjnej Służby Celnej.

Dz.Urz.MF.2015.11 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.5 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pro Publico Bono.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.6 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2015 r. | Akt jednorazowy

Drzewa mateczne uznane w 2014 roku.

B.I.LP.2015.3.40 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Obiekty zachowawcze uznane w 2014 roku.

B.I.LP.2015.3.41 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Organizacja Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lucieniu.

Dz.Urz.CBA.2015.9 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Organizacja Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lucieniu.

Dz.Urz.CBA.2015.9 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Krajowej Rady do spraw Onkologii.

Dz.Urz.MZ.2015.5 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Krajowej Rady do spraw Onkologii.

Dz.Urz.MZ.2015.5 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Krajowej Rady do spraw Onkologii.

Dz.Urz.MZ.2015.5 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Krajowej Rady do spraw Onkologii.

Dz.Urz.MZ.2015.5 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Krajowej Rady do spraw Onkologii.

Dz.Urz.MZ.2015.5 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Krajowej Rady do spraw Onkologii.

Dz.Urz.MZ.2015.5 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Krajowej Rady do spraw Onkologii.

Dz.Urz.MZ.2015.5 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Krajowej Rady do spraw Onkologii.

Dz.Urz.MZ.2015.5 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu audytu działowego ćwiczenia obronnego p/k "DZIEDZICTWO-2015".

Dz.Urz.MKiDN.2015.2 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2015.5 | komunikat z dnia 10 lutego 2015 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2015.8 | obwieszczenie z dnia 10 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2015.7 | obwieszczenie z dnia 10 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2015.4 | obwieszczenie z dnia 10 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyłączone drzewostany nasienne uznane w 2014 roku.

B.I.LP.2015.3.39 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie rozkazu w sprawie powierzenia obowiązków dowódcy centralnego odwodu operacyjnego.

Dz.Urz.KGPSP.2015.6 | rozkaz z dnia 9 lutego 2015 r. | Akt jednorazowy

Dokumentacja szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.35 | decyzja z dnia 6 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji.

Dz.Urz.MIniR.2015.14 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu zadaniowego ds. zmiany architektury systemu LAS.

B.I.LP.2015.3.38 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za styczeń 2015 r.

Dz.Urz.MF.2015.10 | obwieszczenie z dnia 6 lutego 2015 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2015.12 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Kwoty, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Dz.Urz.MF.2015.9 | obwieszczenie z dnia 5 lutego 2015 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.30 | upoważnienie z dnia 4 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Decyzja Budżetowa na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.32 | decyzja z dnia 4 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.32 | decyzja z dnia 4 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.32 | decyzja z dnia 4 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.32 | decyzja z dnia 4 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.32 | decyzja z dnia 4 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.32 | decyzja z dnia 4 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.32 | decyzja z dnia 4 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.32 | decyzja z dnia 4 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.32 | decyzja z dnia 4 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.32 | decyzja z dnia 4 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.32 | decyzja z dnia 4 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.32 | decyzja z dnia 4 lutego 2015 r. | Akt utracił moc