Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. - OpenLEX

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIiB.2016.48

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

DECYZJA Nr 10
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 17 czerwca 2016 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), ustala się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 25, z późn. zm.), w załączniku, wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tomie 2 województwo kujawsko-pomorskie:
a)
skreśla się lp. 2570,
b)
po lp. 2570 dodaje się lp. 25701 w brzmieniu:

"

25701kujawsko-toruńskiWielkaBrzoza190/164,9572
pomorskieNieszawka

";

2)
w tomie 3 województwo lubelskie:
a)
skreśla się lp. 1015,
b)
po lp. 1015 dodaje się lp. 10151 w brzmieniu:

"

10151lubelskiehrubieszowskiHrubieszów0142 Brodzica764/40,7743

",

c)
po lp. 1702 dodaje się lp. 17021 - 170236 w brzmieniu:

"

17021lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków20/30,0069
17022lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków20/50,0131
17023lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków20/140,0613
17024lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków20/170,0256
17025lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków25/130,4077
17026lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków26/80,0840
17027lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków28/50,0817
17028lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków29/90,0799
17029lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków31/90,0819
170210lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków32/120,0075
170211lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków32/150,0275
170212lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków32/180,0431
170213lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków34/180,0874
170214lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków34/210,0877
170215lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków35/290,1544
170216lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków35/320,0587
170217lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków35/350,0808
170218lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków40/160,2019
170219lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków42/40,1136
170220lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków44/60,0178
170221lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków45/60,0599
170222lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków46/110,1617
170223lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków47/200,2134
170224lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków50/90,1732
170225lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków51/230,0306
170226lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków51/260,0273
170227lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków52/90,3677
170228lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków53/70,0161
170229lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków53/120,0473
170230lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków54/140,0372
170231lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków54/170,0362
170232lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków59/70,0741
170233lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków61/90,1257
170234lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków61/120,1062
170235lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków61/220,1235
170236lubelskieświdnickiMełgiew2 Franciszków62/80,2036

",

d)
po lp. 17101 dodaje się lp. 17102 - 17104 w brzmieniu:

"

17102lubelskieświdnickiŚwidnik1 Miasto Świdnik136/140,0069
17103lubelskieświdnickiŚwidnik1 Miasto Świdnik136/150,2159
17104lubelskieświdnickiŚwidnik1 Miasto Świdnik136/180,0070

",

e)
po lp. 1719 dodaje się lp. 17191-17199 w brzmieniu:

"

17191lubelskieświdnickiŚwidnik1 Miasto Świdnik1764/40,4722
17192lubelskieświdnickiŚwidnik1 Miasto Świdnik1765/2140,0494
17193lubelskieświdnickiŚwidnik1 Miasto Świdnik1765/2160,0064
17194lubelskieświdnickiŚwidnik1 Miasto Świdnik1765/2180,0283
17195lubelskieświdnickiŚwidnik1 Miasto Świdnik1765/2200,0067
17196lubelskieświdnickiŚwidnik1 Miasto Świdnik1765/2220,0018
17197lubelskieświdnickiŚwidnik1 Miasto Świdnik1765/2230,0131
17198lubelskieświdnickiŚwidnik1 Miasto Świdnik1765/2250,0922
17199lubelskieświdnickiŚwidnik1 Miasto Świdnik1765/2270,1168

",

f)
skreśla się lp. 1794 oraz 1796;
3)
w tomie 6 województwo małopolskie:
a)
skreśla się lp. 85,
b)
po lp. 85 dodaje się lp. 851 w brzmieniu:

"

851małopolskiechrzanowskiTrzebinia0001, Bolęcin744/33,8599

",

c)
skreśla się lp. 86,
d)
po lp. 86 dodaje się lp. 861 w brzmieniu:

"

861małopolskiechrzanowskiTrzebinia0001, Bolęcin7470,2818

",

e)
skreśla się lp. 87,
f)
po lp. 87 dodaje się lp. 871 w brzmieniu:

"

871małopolskiechrzanowskiTrzebinia0001, Bolęcin7490,3429

",

g)
skreśla się lp. 88,
h)
po lp. 88 dodaje się lp. 881 w brzmieniu:

"

881małopolskiechrzanowskiTrzebinia0001, Bolęcin7511,6226

",

i)
skreśla się lp. 17931,
j)
po lp. 17931 dodaje się lp. 17932 w brzmieniu:

"

17932małopolskienowosądeckiGrybów - miasto0001, Grybów obręb 142/125,6834

",

k)
po lp. 1819 dodaje się lp. 18191 - 18196 w brzmieniu:

"

18191małopolskienowosądeckiMuszyna0001,

Andrzejówka

271/20,0800
18192małopolskienowosądeckiMuszyna0001,

Andrzejówka

272/20,0300
18193małopolskienowosądeckiMuszyna0001,

Andrzejówka

273/20,0200
18194małopolskienowosądeckiMuszyna0001,

Andrzejówka

274/20,0400
1819bmałopolskienowosądeckiMuszyna0001,

Andrzejówka

275/20,0400
18196małopolskienowosądeckiMuszyna0001,

Andrzejówka

276/20,0600

",

l)
po lp. 1822 dodaje się lp. 18221 w brzmieniu:

"

18221małopolskienowosądeckiMuszyna0001,

Andrzejówka

372/20,3700

",

m)
skreśla się lp. 1863;
4)
w tomie 7 województwo mazowieckie:
a)
skreśla się lp. 1171,
b)
po lp. 1171 dodaje się lp. 11711 w brzmieniu:

"

11711mazowieckieM. PłockM. Płock0006 - Kostrogaj74/180,8783
Rolniczy

",

c)
po lp. 14974 dodaje się lp. 14975 - 14977 w brzmieniu:

"

14975mazowieckiemławskiSłupsk0012 Krośnice50/20,0056
14976mazowieckiemławskiSłupsk0012 Krośnice93/20,0929
14977mazowieckiemławskiSłupsk0012 Krośnice100/11,1839

",

d)
po lp. 1505 dodaje się lp. 15051 - 15053 w brzmieniu:

"

15051mazowieckiemławskiWiśniewo0009 Modła226/60,0096
15052mazowieckiemławskiWiśniewo0009 Modła227/20,2118
15053mazowieckiemławskiWiśniewo0009 Modła242/31,0132

",

e)
po lp. 1506 dodaje się lp. 15061 - 150615 w brzmieniu:

"

15061mazowieckiemławskiWiśniewo0011 Otocznia Stara15/30,2282
15062mazowieckiemławskiWiśniewo0011 Otocznia Stara16/30,7455
15063mazowieckiemławskiWiśniewo0011 Otocznia Stara17/20,3069
15064mazowieckiemławskiWiśniewo0011 Otocznia Stara42/40,5983
15065mazowieckiemławskiWiśniewo0011 Otocznia Stara47/40,0181
15066mazowieckiemławskiWiśniewo0011 Otocznia Stara50/20,0200
15067mazowieckiemławskiWiśniewo0011 Otocznia Stara51/30,3062
15068mazowieckiemławskiWiśniewo0011 Otocznia Stara53/20,1760
15069mazowieckiemławskiWiśniewo0011 Otocznia Stara60/20,1014
150610mazowieckiemławskiWiśniewo0011 Otocznia Stara61/40,0200
150611mazowieckiemławskiWiśniewo0011 Otocznia Stara66/20,2484
150612mazowieckiemławskiWiśniewo0011 Otocznia Stara67/30,3128
150613mazowieckiemławskiWiśniewo0011 Otocznia Stara71/20,4425
150614mazowieckiemławskiWiśniewo0011 Otocznia Stara72/40,9594
150615mazowieckiemławskiWiśniewo0011 Otocznia Stara90/20,0686

",

f)
po lp. 1507 dodaje się lp. 15071 - 15073 w brzmieniu:

"

15071mazowieckiemławskiWiśniewo0011 Otocznia Stara188/30,3470
15072mazowieckiemławskiWiśniewo0011 Otocznia Stara324/20,4578
15073mazowieckiemławskiWiśniewo0011 Otocznia Stara325/20,2944

",

g)
po lp. 1942 dodaje się lp. 19421 - 19423 w brzmieniu:

"

19421mazowieckiepruszkowskiPruszków1275/540,0128
19422mazowieckiepruszkowskiPruszków1275/570,0566
19423mazowieckiepruszkowskiPruszków1275/590,0489

",

h)
skreśla się lp. 2237,
i)
po lp. 2237 dodaje się lp. 22371 w brzmieniu:

"

22371mazowieckieszydłowieckiJastrząbJastrząb830/418,6012

",

j)
skreśla się lp. 2242,
k)
po lp. 2242 dodaje się lp. 22421 i 22422 w brzmieniu:

"

22421mazowieckieszydłowieckiJastrząbLipienice356/120,0029
22422mazowieckieszydłowieckiJastrząbLipienice356/1419,6201

";

5)
w tomie 9 województwo podkarpackie:
a)
skreśla się lp. 799,
b)
po lp. 799 dodaje się lp. 7991 i 7992 w brzmieniu:

"

7991podkarpackieprzeworskiPrzeworsk G.Rozbórz2577/115,7900
7992podkarpackieprzeworskiPrzeworsk G.Rozbórz2577/20,0441

",

c)
skreśla się lp. 805,
d)
po lp. 805 dodaje się lp. 8051 i 8052 w brzmieniu:

"

8051podkarpackieprzeworskiPrzeworsk G.Rozbórz4575/11,8363
8052podkarpackieprzeworskiPrzeworsk G.Rozbórz4575/30,3902

";

6)
w tomie 10 województwo podlaskie:
a)
skreśla się lp. 188,
b)
po lp. 188 dodaje się lp. 1881 - 1883 w brzmieniu:

"

1881podlaskiehajnowskiHajnówka0001 Hajnówka2320/20937,4478
1882podlaskiehajnowskiHajnówka0001 Hajnówka2320/2100,2675
1883podlaskiehajnowskiHajnówka0001 Hajnówka2320/2110,1089

";

7)
w tomie 11 województwo pomorskie:
a)
po lp. 1434 dodaje się lp. 14341 - 14347 w brzmieniu:

"

14341pomorskiem. GdyniaGdynia M.0002, Gdynia358/820,0436
14342pomorskiem. GdyniaGdynia M.0002, Gdynia360/780,0018
14343pomorskiem. GdyniaGdynia M.0002, Gdynia376/890,0366
14344pomorskiem. GdyniaGdynia M.0002, Gdynia438/1520,0607
14345pomorskiem. GdyniaGdynia M.0002, Gdynia581/1620,0265
14346pomorskiem. GdyniaGdynia M.0002, Gdynia2141/190,0497
14347pomorskiem. GdyniaGdynia M.0002, Gdynia2145/150,0042

",

b)
po lp. 2812 dodaje się lp. 28121 - 28124 w brzmieniu:

"

28121pomorskietczewskiTczew0014, Miłobądz44/630,0449
28122pomorskietczewskiTczew0014, Miłobądz44/640,0807
28123pomorskietczewskiTczew0014, Miłobądz46/10,1970
28124pomorskietczewskiTczew0014, Miłobądz353/10,0539

",

c)
po lp. 2841 dodaje się lp. 28411 - 28413 w brzmieniu:

"

28411pomorskietczewskiTczew0014, Miłobądz438/10,0129
28412pomorskietczewskiTczew0014, Miłobądz439/10,0542
28413pomorskietczewskiTczew0014, Miłobądz443/10,0069

",

d)
po lp. 2854 dodaje się lp. 28541 - 28546 w brzmieniu:

"

28541pomorskietczewskiTczew0021, Tczewskie Łąki10/10,0246
28542pomorskietczewskiTczew0021, Tczewskie Łąki18/10,0350
28543pomorskietczewskiTczew0021, Tczewskie Łąki82/10,1070
28544pomorskietczewskiTczew0021, Tczewskie Łąki83/10,0080
28545pomorskietczewskiTczew0021, Tczewskie Łąki85/10,0475
28546pomorskietczewskiTczew0021, Tczewskie Łąki176/10,0450

",

e)
po lp. 2863 dodaje się lp. 28631 w brzmieniu:

"

28631pomorskietczewskiTczew M.0004, Obręb 42/10,0345

";

8)
w tomie 12 województwo śląskie:
a)
skreśla się lp. 7908,
b)
po lp. 7908 dodaje się lp. 79081 i 79082 w brzmieniu:

"

79081śląskiem. KatowiceKatowice M.Ligota83151/20,8321
79082śląskiem. KatowiceKatowice M.Ligota83151/30,0074

",

c)
skreśla się lp. 19988, 20015 - 20017;
9)
w tomie 13 województwo świętokrzyskie:
a)
skreśla się lp. 890,
b)
po lp. 890 dodaje się lp. 8901 i 8902 w brzmieniu:

"

8901świętokrzyskiekieleckiZagnańsk4 Gruszka1272/60,8566
8902świętokrzyskiekieleckiZagnańsk4 Gruszka1272/745,1961

",

c)
skreśla się lp. 906,
d)
po lp. 906 dodaje się lp. 9061 i 9062 w brzmieniu:

"

9061świętokrzyskiekoneckiFałków0006

Starzechowice

740/140,6338
9062świętokrzyskiekoneckiFałków0006

Starzechowice

740/150,1070

",

e)
skreśla się lp. 907,
f)
po lp. 907 dodaje się lp. 9071 - 90715 w brzmieniu:

"

9071świętokrzyskiekoneckiFałków0006

Starzechowice

1858/20,0170
9072świętokrzyskiekoneckiFałków0006

Starzechowice

1858/30,5103
9073świętokrzyskiekoneckiFałków0006

Starzechowice

1858/40,0183
9074świętokrzyskiekoneckiFałków0006

Starzechowice

1858/50,7029
9075świętokrzyskiekoneckiFałków0006

Starzechowice

1858/60,0210
9076świętokrzyskiekoneckiFałków0006

Starzechowice

1858/70,9870
9077świętokrzyskiekoneckiFałków0006

Starzechowice

1858/80,1257
9078świętokrzyskiekoneckiFałków0006

Starzechowice

1858/91,4607
9079świętokrzyskiekoneckiFałków0006

Starzechowice

1858/130,0245
90710świętokrzyskiekoneckiFałków0006

Starzechowice

1858/140,3810
90711świętokrzyskiekoneckiFałków0006

Starzechowice

1858/150,1638
90712świętokrzyskiekoneckiFałków0006

Starzechowice

1858/160,7126
90713świętokrzyskiekoneckiFałków0006

Starzechowice

1858/170,0167
90714świętokrzyskiekoneckiFałków0006

Starzechowice

1858/180,0838
90715świętokrzyskiekoneckiFałków0006

Starzechowice

1858/190,0481

";

10)
w tomie 14 województwo warmińsko-mazurskie:
a)
skreśla się lp. 331,
b)
po lp. 331 dodaje się lp. 3311 w brzmieniu:

"

3311warmińsko-giżyckiWydminy18 - Wężówka234/47,6033
mazurskie

",

c)
po lp. 346 dodaje się lp. 3461 - 3463 w brzmieniu:

"

3461warmińsko-

mazurskie

iławskiIława0030 Segnowy187/80,0296
3462warmińsko-

mazurskie

iławskiIława0030 Segnowy187/90,0181
3463warmińsko-

mazurskie

iławskiIława0030 Segnowy189/10,0081

",

d)
po lp. 368 dodaje się lp. 3681 - 3683 w brzmieniu:

"

3681warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0010 Iława 10141/30,0178
3682warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0010 Iława 10141/40,0031
3683warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0010 Iława 10141/50,0172

",

e)
po lp. 369 dodaje się lp. 3691 - 3699 w brzmieniu:

"

3691warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0010 Iława 10224/40,0007
3692warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0010 Iława 10224/60,0056
3693warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0010 Iława 10224/80,0157
3694warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0010 Iława 10248/280,0176
3695warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0010 Iława 10248/300,0123
3696warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0010 Iława 10248/320,0021
3697warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0010 Iława 10248/340,0023
3698warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0010 Iława 10254/70,0162
3699warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0010 Iława 10254/80,0346

",

f)
po lp. 370 dodaje się lp. 3701 - 37025 w brzmieniu:

"

3701warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0011 Iława 11239/10,0019
3702warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0011 Iława 11240/10,0017
3703warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0011 Iława 11241/30,0067
3704warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0011 Iława 11242/10,0016
3705warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0011 Iława 11243/10,0009
3706warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0011 Iława 11244/10,0063
3707warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0011 Iława 11245/10,0014
3708warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0011 Iława 11246/10,0017
3709warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0011 Iława 11247/10,0047
37010warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0011 Iława 11248/10,0101
37011warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0011 Iława 11249/40,0042
37012warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0011 Iława 11250/10,0028
37013warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0011 Iława 11252/10,0023
37014warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0011 Iława 11253/10,0041
37015warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0011 Iława 11254/30,0010
37016warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0011 Iława 11269/10,0066
37017warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0011 Iława 11270/10,0043
37018warmińsko-iławskiIława Miasto0011 Iława 11271/10,0043
mazurskie
37019warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0011 Iława 11272/10,0045
37020warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0011 Iława 11273/10,0033
37021warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0011 Iława 11274/10,0037
37022warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0011 Iława 11278/10,0047
37023warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0011 Iława 11279/10,0061
37024warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0011 Iława 11280/10,0066
37025warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0011 Iława 11281/10,0011

",

g)
po lp. 371 dodaje się lp. 3711 - 3713 w brzmieniu:

"

3711warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0012 Iława 121/10,0114
3712warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0012 Iława 121/20,0031
3713warmińsko-

mazurskie

iławskiIława Miasto0012 Iława 121/30,0067

",

h)
po lp. 381 dodaje się lp. 3811 w brzmieniu:

"

3811warmińsko-iławskiSusz0030 Redaki148/10,0132
mazurskie

",

i)
po lp. 382 dodaje się lp. 3821 w brzmieniu:

"

3821warmińsko-iławskiSusz Miasto0004 Susz-412/10,0293
mazurskie

",

j)
po lp. 598 dodaje się lp. 5981 w brzmieniu:

"

5981warmińsko-nowomiejskiGrodziczno0004 Kuligi84/10,0097
mazurskie

",

k)
po lp. 829 dodaje się lp. 8291 w brzmieniu:

"

8291warmińsko-piskiOrzysz - miasto0001 Orzysz3054/30,8710
mazurskie

";

11)
w tomie 15 województwo wielkopolskie:
a)
skreśla się lp. 4880,
b)
po lp. 4880 dodaje się lp. 48801 w brzmieniu:

"

48801wielkopolskiewągrowieckiSkoki M.Skoki57/41,8669

",

c)
skreśla się lp. 4886,
d)
po lp. 4886 dodaje się lp. 48861 w brzmieniu:

"

48861wielkopolskiewągrowieckiSkoki M.Skoki1282/31,6092

",

e)
skreśla się lp. 4887,
f)
po lp. 4887 dodaje się lp. 48871 w brzmieniu:

"

48871wielkopolskiewągrowieckiSkoki M.Skoki1283/30,3698

".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).