Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2015.12 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2015 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.20 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.20 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.20 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.21 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.21 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.21 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.140 t.j. | zarządzenie z dnia 2 lutego 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2020.23 t.j. | zarządzenie z dnia 2 lutego 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.143 t.j. | zarządzenie z dnia 2 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.9 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.9 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.9 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.143 t.j. | zarządzenie z dnia 2 lutego 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2020.22 t.j. | zarządzenie z dnia 2 lutego 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Funkcjonowanie systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS).

Dz.Urz.MIniR.2015.10 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Instrukcja kancelaryjna Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2015.9 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.Urz.MC.2015.3 | obwieszczenie z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2015.54 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2015.54 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2015.54 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2015.54 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2015.54 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2015.54 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2015.54 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2015.54 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2015.54 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2015.54 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2015.54 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2015 r.

Dz.Urz.MIniR.2015.11 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2015.4 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.29 | upoważnienie z dnia 29 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.16 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.16 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Dz.Urz.KGPSP.2015.3 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana Układu o współpracy patentowej z dnia 19 czerwca 1970 r.

Dz.Urz.UPRP.2015.2 | informacja z dnia 29 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Doradczego do spraw Wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.2 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Doradczego do spraw Wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.2 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Przejęcie dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona.

Dz.Urz.MON.2015.26 | decyzja z dnia 28 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pro Publico Bono.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.3 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pro Publico Bono.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.3 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian w elementach struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2015.2 | decyzja z dnia 28 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dz.Urz.MG.2015.6 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.7 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.15 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.15 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 10 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.51 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 10 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.51 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2015.42 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.35 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2015.43 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.36 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2015.44 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.45 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.37 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.46 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.38 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.47 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.39 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.48 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.40 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.49 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny