Organizacja wewnętrzna, szczegółowy zakres zadań i zasięg terytorialny Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia... - OpenLEX

Organizacja wewnętrzna, szczegółowy zakres zadań i zasięg terytorialny Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu i podległych placówek terenowych oraz nadanie regulaminu organizacyjnego Oddziałowi Regionalnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu i podległych placówek terenowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2016.26

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie organizacji wewnętrznej, szczegółowego zakresu zadań i zasięgu terytorialnego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu i podległych placówek terenowych oraz nadania regulaminu organizacyjnego Oddziałowi Regionalnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu i podległych placówek terenowych

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277) w związku z § 5 ust. 5 i ust. 6 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. MRiRW z 2010 r. poz. 10 oraz z 2016 r. poz. 1) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Z dniem 1 lutego 1992 r. został utworzony Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu, działający na obszarze województwa opolskiego.
2. 
Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą", działa na obszarze gmin:
1)
m. Opole;
2)
Chrząstowice;
3)
Dąbrowa;
4)
Dobrzeń Wielki;
5)
Komprachcice;
6)
Łubniany;
7)
Murów;
8)
m. i gm. Niemodlin;
9)
m. i gm. Ozimek;
10)
Pokój;
11)
Popielów;
12)
m. i gm. Prószków;
13)
Tarnów Opolski;
14) 1
 m. i gm. Tułowice;
15)
Turawa.
§  2. 
1. 
Oddział Regionalny Kasy obejmuje swym zasięgiem Placówki Terenowe Kasy w:
1)
Brzegu;
2)
Głubczycach;
3)
Kluczborku;
4)
Nysie;
5)
Oleśnie;
6)
Strzelcach Opolskich.
2. 
Placówka Terenowa Kasy w Brzegu działa na obszarze gmin:
1)
m. Brzeg;
2)
m. i gm. Grodków;
3)
m. i gm. Lewin Brzeski;
4)
Lubsza;
5)
Olszanka;
6)
Skarbimierz;
7)
Świerczów.
3. 
Placówka Terenowa Kasy w Głubczycach działa na obszarze gmin:
1)
m. i gm. Głubczyce;
2)
m. i gm. Baborów;
3)
Branice;
4)
m. i gm. Głogówek;
5)
m. i gm. Kietrz;
6)
Pawłowiczki;
7)
Polska Cerekiew;
8)
Reńska Wieś.
4. 
Placówka Terenowa Kasy w Kluczborku działa na obszarze gmin:
1)
m. i gm. Kluczbork;
2)
m. i gm. Byczyna;
3)
Domaszowice;
4)
Lasowice Wielkie;
5)
m. i gm. Namysłów;
6)
Wilków;
7)
m. i gm. Wołczyn.
5. 
Placówka Terenowa Kasy w Nysie działa na obszarze gmin:
1)
m. i gm. Nysa;
2)
m. i gm. Biała;
3)
m. i gm. Głuchołazy;
4)
Kamiennik;
5)
m. i gm. Korfantów;
6)
Lubrza;
7)
Łambinowice;
8)
m. i gm. Otmuchów;
9)
m. i gm. Paczków;
10)
Pakosławice;
11)
m. i gm. Prudnik;
12)
Skoroszyce.
6. 
Placówka Terenowa Kasy w Oleśnie działa na obszarze gmin:
1)
m. i gm. Olesno;
2)
m. i gm. Dobrodzień;
3)
m. i gm. Gorzów Śląski;
4)
m. i gm. Praszka;
5)
Radłów;
6)
Rudniki;
7)
Zębowice;
7. 
Placówka Terenowa Kasy w Strzelcach Opolskich działa na obszarze gmin:
1)
m. i gm. Strzelce Opolskie;
2)
Bierawa;
3)
Cisek;
4)
m. i gm. Gogolin;
5)
Izbicko;
6)
Jemielnica;
7)
m. Kędzierzyn-Koźle;
8)
m. i gm. Kolonowskie;
9)
m. i gm. Krapkowice;
10)
m. i gm. Leśnica;
11)
Strzeleczki;
12)
m. i gm. Ujazd;
13)
Walce;
14)
m. i gm. Zawadzkie;
15)
m. i gm. Zdzieszowice.
§  3. 
Organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres zadań Oddziału Regionalnego Kasy w Opolu i podległych placówek terenowych określa regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  4. 
Bezpośredni nadzór nad działalnością Oddziału Regionalnego Kasy sprawuje Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy.
§  5. 
Tracą moc zarządzenia Prezesa Kasy:
1)
zarządzenie nr 7 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 stycznia 1992 r. w sprawie utworzenia Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu oraz zakresu udzielonych pełnomocnictw dla Dyrektora Oddziału, zmienione zarządzeniem nr 188 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 czerwca 1997 r., zarządzeniem nr 171 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 16 grudnia 1998 r., zarządzeniem nr 7 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 marca 2006 r., zarządzeniem nr 19 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 25 sierpnia 2006 r.;
2)
zarządzenie nr 71 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 września 1992 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oleśnie, zmienione zarządzeniem nr 193 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 22 grudnia 1993 r., zarządzeniem nr 51 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 1996 r., zarządzeniem nr 7 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 23 stycznia 1997 r., zarządzeniem nr 270 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 17 grudnia 1998 r., zarządzeniem nr 18 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 kwietnia 2000 r., zarządzeniem nr 32 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 17 listopada 2005 r., zarządzeniem nr 6 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 marca 2006 r., zarządzeniem nr 20 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 25 sierpnia 2006 r.;
3)
zarządzenie nr 2 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 lutego 1993 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Brzegu, zmienione zarządzeniem nr 30 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 grudnia 1995 r., zarządzeniem nr 249 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 czerwca 1997 r., zarządzeniem nr 172 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 16 grudnia 1998 r.;
4)
zarządzenie nr 62 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia w Kluczborku, zmienione zarządzeniem nr 246 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 czerwca 1997 r., zarządzeniem nr 174 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 16 grudnia 1998 r.;
5)
zarządzenie nr 63 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 25 maja 1993 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nysie, zmienione zarządzeniem nr 29 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 grudnia 1995 r., zarządzeniem nr 248 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 czerwca 1997, zarządzeniem nr 173 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 16 grudnia 1998 r.;
6)
zarządzenie nr 142 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Głubczycach, zmienione zarządzeniem nr 247 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 czerwca 1997 r., zarządzeniem nr 175 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 16 grudnia 1998 r.;
7)
zarządzenie nr 143 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Strzelcach Opolskich, zmienione zarządzeniem nr 189 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 czerwca 1997 r., zarządzeniem nr 176 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 16 grudnia 1998 r.
§  6. 
Traci moc regulamin organizacyjny Oddziału Regionalnego w Opolu zatwierdzony przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w dniu 28 lipca 2011 r., zmieniony zmianą nr 1 z dnia 29 października 2015 r.
§  7.  2
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 3  

Regulamin organizacyjny

Oddziału Regionalnego

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

w Opolu

grafika

Załącznik Nr  1  4  

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OR KASY w OPOLU

Załącznik Nr  2  5  

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PT KASY w Brzegu, Głubczycach, Kluczborku, Nysie i w Oleśnie

1 § 1 ust. 2 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 4 z dnia 8 lutego 2018 r. (Dz.Urz.PKRUS.2018.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 lutego 2018 r.
2 § 7 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2016 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.PKRUS.2016.33) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 czerwca 2016 r.
3 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a-d zarządzenia nr 4 z dnia 8 lutego 2018 r. (Dz.Urz.PKRUS.2018.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 lutego 2018 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
4 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. e zarządzenia nr 4 z dnia 8 lutego 2018 r. (Dz.Urz.PKRUS.2018.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 lutego 2018 r.
5 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. f i g zarządzenia nr 4 z dnia 8 lutego 2018 r. (Dz.Urz.PKRUS.2018.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 lutego 2018 r.