Organizacja wewnętrzna, szczegółowy zakres zadań i zasięg terytorialnego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia... - OpenLEX

Organizacja wewnętrzna, szczegółowy zakres zadań i zasięg terytorialnego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku i podległych placówek terenowych oraz nadanie regulaminu organizacyjnego Oddziałowi Regionalnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku i podległych placówek terenowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2016.21

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie organizacji wewnętrznej, szczegółowego zakresu zadań i zasięgu terytorialnego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku i podległych placówek terenowych oraz nadania regulaminu organizacyjnego Oddziałowi Regionalnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku i podległych placówek terenowych

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277) w związku z § 5 ust. 5 i ust. 6 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. MRiRW z 2010 r. poz. 10 oraz z 2016 r. poz. 1) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Z dniem 1 lipca 1992 r. został utworzony Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku, działający na obszarze województwa pomorskiego.
2. 
Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą", działa na obszarze gmin:
1)
Cedry Wielkie;
2)
Gdańsk m. i gm.;
3)
Gdynia m. i gm.;
4)
Kolbudy;
5)
Pruszcz Gdański m. i gm.;
6)
Przywidz;
7)
Sopot m. i gm.;
8)
Trąbki Wielkie.
§  2. 
1. 
Oddział Regionalny Kasy obejmuje swym zasięgiem Placówki Terenowe Kasy w:
1)
Bytowie;
2)
Chojnicach;
3)
Człuchowie;
4)
Kartuzach;
5)
Kościerzynie;
6)
Kwidzyniu;
7)
Lęborku;
8)
Malborku;
9)
Słupsku;
10)
Starogardzie Gdańskim;
11)
Sztumie;
12)
Tczewie;
13)
Wejherowie.
2. 
Placówka Terenowa Kasy w Bytowie działa na obszarze gmin:
1)
Borzytuchom;
2)
Bytów m. i gm.;
3)
Czarna Dąbrówka;
4)
Kołczygłowy;
5)
Lipnica;
6)
Parchowo;
7)
Studzienice;
8)
Tuchomie.
3. 
Placówka Terenowa Kasy w Chojnicach działa na obszarze gmin:
1)
Brusy m i gm.;
2)
Chojnice m. i gm.;
3)
Czersk m. i gm.
4. 
Placówka Terenowa Kasy w Człuchowie działa na obszarze gmin:
1)
Czarne m. i gm.;
2)
Człuchów m. i gm.;
3)
Debrzno m. i gm.;
4)
Koczała;
5)
Konarzyny;
6)
Przechlewo;
7)
Rzeczenica.
5. 
Placówka Terenowa Kasy w Kartuzach działa na obszarze gmin:
1)
Chmielno;
2)
Kartuzy m. i gm.;
3)
Przodkowo;
4)
Sierakowice;
5)
Somonino;
6)
Stężyca;
7)
Sulęczyno;
8)
Żukowo m. i gm.
6. 
Placówka Terenowa Kasy w Kościerzynie działa na obszarze gmin:
1)
Dziemiany;
2)
Karsin;
3)
Kościerzyna m. i gm.;
4)
Liniewo;
5)
Lipusz;
6)
Nowa Karczma;
7)
Stara Kiszewa.
7. 
Placówka Terenowa Kasy w Kwidzynie działa na obszarze gmin:
1)
Gardeja;
2)
Kwidzyn m. i gm.;
3)
Prabuty m. i gm.;
4)
Sadlinki.
8. 
Placówka Terenowa Kasy w Lęborku działa na obszarze gmin:
1)
Cewice;
2)
Lębork m. i gm.;
3)
Łeba m. i gm.;
4)
Nowa Wieś Lęborska;
5)
Potęgowo;
6)
Wicko.
9. 
Placówka Terenowa Kasy w Malborku działa na obszarze gmin:
1)
Krynica Morska m. i gm.;
2)
Lichnowy;
3)
Malbork m. i gm.;
4)
Miłoradz;
5)
Nowy Dwór Gdański m. i gm.;
6)
Nowy Staw m. i gm.;
7)
Ostaszewo;
8)
Stare Pole;
9)
Stegna;
10)
Sztutowo.
10. 
Placówka Terenowa Kasy w Słupsku działa na obszarze gmin:
1)
Damnica;
2)
Dębnica Kaszubska;
3)
Główczyce;
4)
Kępice m. i gm.;
5)
Kobylnica;
6)
Miastko m. i gm.;
7)
Słupsk m. i gm.;
8)
Smołdzino;
9)
Trzebielino;
10)
Ustka m. i gm.
11. 
Placówka Terenowa Kasy w Starogardzie Gdańskim działa na obszarze gmin:
1)
Bobowo;
2)
Czarna Woda m. i gm.;
3)
Kaliska;
4)
Lubichowo;
5)
Osieczna;
6)
Osiek;
7)
Skarszewy m. i gm.;
8)
Skórcz m. i gm.;
9)
Smętowo Graniczne;
10)
Starogard Gdański m. i gm.;
11)
Zblewo.
12. 
Placówka Terenowa Kasy w Sztumie działa na obszarze gmin
1)
Dzierzgoń m. i gm.;
2)
Mikołajki Pomorskie;
3)
Ryjewo;
4)
Stary Dzierzgoń;
5)
Stary Targ;
6)
Sztum m. i gm.
13. 
Placówka Terenowa Kasy w Tczewie działa na obszarze gmin:
1)
Gniew m. i gm.;
2)
Morzeszczyn;
3)
Pelplin m. i gm.;
4)
Pszczółki;
5)
Subkowy;
6)
Suchy Dąb;
7)
Tczew m. i gm.
14. 
Placówka Terenowa Kasy w Wejherowie działa na obszarze gmin:
1)
Choczewo;
2)
Gniewino;
3)
Hel m. i gm.;
4)
Jastarnia m i gm.;
5)
Kosakowo;
6)
Krokowa.
7)
Linia;
8)
Luzino;
9)
Łęczyce;
10)
Puck m. i gm.;
11)
Reda m. i gm.;
12)
Rumia m. i gm.;
13)
Szemud;
14)
Wejherowo m. i gm.;
15)
Władysławowo m. i gm.
§  3. 
Organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres zadań Oddziału Regionalnego Kasy w Gdańsku i podległych Placówek Terenowych określa regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  4. 
Bezpośredni nadzór nad działalnością Oddziału Regionalnego Kasy sprawuje Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy.
§  5. 
Tracą moc Zarządzenia Prezesa Kasy:
1)
zarządzenie nr 29 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 12 lutego 1992 r. w sprawie utworzenia Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku oraz zakresu udzielonych pełnomocnictw dla Dyrektora Oddziału; zmienione zarządzeniem nr 42 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 marca 1992 r., zarządzeniem nr 34 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 1996 r., zarządzeniem nr 289 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 17 grudnia 1998 r.;
2)
zarządzenie nr 82 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kartuzach, zmienione zarządzeniem nr 32 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 1996 r., zarządzeniem nr 294 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 17 grudnia 1998 r.;
3)
zarządzenie nr 96 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bytowie, zmienione zarządzeniem nr 103 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 21 lutego 1997 r., zarządzeniem nr 78 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 grudnia 1998 r.;
4)
zarządzenie nr 13 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 lutego 1993 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Starogardzie Gdańskim, zmienione zarządzeniem nr 31 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 1996 r., zarządzeniem nr 293 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 17 grudnia 1998 r.;
5)
zarządzenie nr 19 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 lutego 1993 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Człuchowie, zmienione zarządzeniem nr 104 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 21 lutego 1997 r., zarządzeniem nr 79 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 grudnia 1998 r.;
6)
zarządzenie nr 20 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 lutego 1993 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lęborku, zmienione zarządzeniem nr 105 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 21 lutego 1997 r., zarządzeniem nr 80 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 grudnia 1998 r.;
7)
zarządzenie nr 59 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Malborku, zmienione zarządzeniem nr 26 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 1994 r., Nr 76 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 21 lutego 1997 r., zarządzeniem nr 134 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 grudnia 1998 r., zarządzeniem nr 24 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 20 marca 2008 r.;
8)
zarządzenie nr 82 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kościerzynie, zmienione zarządzeniem nr 29 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 1996 r., zarządzeniem nr 291 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 17 grudnia 1998 r.;
9)
zarządzenie nr 83 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tczewie, zmienione zarządzeniem nr 30 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 1996 r., zarządzeniem nr 292 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 17 grudnia 1998 r.;
10)
zarządzenie nr 126 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kwidzynie, zmienione zarządzeniem nr 75 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 21 lutego 1997 r., zarządzeniem nr 135 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 grudnia 1998 r., zarządzeniem nr 26 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 20 marca 2008 r.;
11)
zarządzenie nr 144 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wejherowie, zmienione zarządzeniem nr 33 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 1996 r., zarządzeniem nr 290 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 17 grudnia 1998 r.;
12)
zarządzenie nr 134 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chojnicach, zmienione zarządzeniem nr 238 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 czerwca 1997 r., zarządzeniem nr 51 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 grudnia 1998 r., zarządzeniem nr 136 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 sierpnia 2008 r.;
13)
zarządzenie nr 93 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 września 2007 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Słupsku, zmienione zarządzeniem nr 51 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 21 marca 2008 r., zarządzeniem nr 116 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 24 czerwca 2008 r., zarządzeniem nr 138 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 sierpnia 2008 r.;
14)
zarządzenie nr 94 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 września 2007 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sztumie, zmienione zarządzeniem nr 29 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 20 marca 2008 r.
§  6. 
Traci moc Regulamin Organizacyjny Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku zatwierdzony przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w dniu 29 września 2010 r., zmieniony zmianą nr 1 z dnia 19 sierpnia 2015 r.
§  7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin Organizacyjny

Oddziału Regionalnego

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

w Gdańsku

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
1. 
Oddział Regionalny Kasy w Gdańsku działa na podstawie:
1)
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277);
2)
statutu Kasy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ( Dz. Urz. MRiRW Nr 10, poz. 10, z późn. zm.);
3)
regulaminu organizacyjnego Kasy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 6 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
4)
niniejszego regulaminu organizacyjnego.
2. 
Użyte w treści regulaminu organizacyjnego określenia oznaczają:
1)
jednostki organizacyjne Kasy - Centralę, oddział regionalny, placówkę terenową;
2)
komórka organizacyjna - wydział, referat, samodzielny referat, stanowisko pracy, wieloosobowe stanowisko pracy.

Rozdział  2

Zadania oddziału regionalnego

§  2. 
1. 
Oddział regionalny wykonuje całokształt zadań związanych z ubezpieczeniem społecznym rolników, inne zadania wynikające z odrębnych przepisów oraz realizuje zadania w celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych oddziału regionalnego i podległych placówkach terenowych.
2. 
W realizacji zadań, oddział regionalny współdziała, w szczególności, z terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej, instytucją właściwą do spraw ubezpieczenia zdrowotnego i jej jednostkami organizacyjnymi, powiatowymi urzędami pracy, organizacjami społecznymi i zawodowymi rolników, środkami masowego przekazu oraz organizacjami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. 
Oddział regionalny w porozumieniu z Zespołem ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych Centrali Kasy realizuje zadania:
1)
wynikające z "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny";
2)
wynikające z "Kart Realizacji Zadań Operacyjnych";
3)
w zakresie reklamowania pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
4)
uczestnictwa w szkoleniach obronnych organizowanych przez Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych;
5)
uczestnictwa w organizacji i funkcjonowaniu Stałego Dyżuru Kasy.
4. 
Do zadań oddziału regionalnego należy:
1)
w zakresie informacji:
a)
informowanie w sprawach ubezpieczenia społecznego rolników i świadczeń przysługujących z tego ubezpieczenia oraz w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego,
b)
informowanie o umowach, jakie rolnik może zawrzeć w związku z zamiarem zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej,
c)
umożliwienie osobom upoważnionym wglądu do ewidencji okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek,
d)
udostępnianie osobom upoważnionym wglądu do dokumentacji dotyczącej świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników;
2)
w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego:
a)
przyjmowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego i ich rejestracja w dziedzinowych systemach informatycznych Kasy,
b)
ustalanie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i ubezpieczeniu zdrowotnemu,
c)
dokonywanie wymiaru i poboru składek na ubezpieczenie społeczne rolników, a także wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ich poboru od rolników zobowiązanych do indywidualnego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d)
udzielanie ulg w spłacie i umorzeń należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej oraz odpisywanie przedawnionych należności z tytułu składek,
e)
przekazywanie danych o podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu rolnikach, domownikach i członkach ich rodzin oraz o przekazywanych za nich składkach z tego tytułu do instytucji właściwej do spraw ubezpieczenia zdrowotnego,
f)
dochodzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne od rolników indywidualnie zobowiązanych do opłacania składek,
g)
wydawanie decyzji i postanowień dotyczących: podlegania i ustania ubezpieczenia społecznego rolników, wymiaru składek na to ubezpieczenie, nadpłat z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników, spraw spornych z zakresu wymiaru i poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolnikom zobowiązanym do indywidualnego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, dochodzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne, ulg i umorzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne,
h)
prowadzenie ewidencji osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników i ubezpieczeniem zdrowotnym oraz zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin,
i)
przeprowadzanie wizytacji gospodarstw rolnych dla celów ubezpieczenia, umorzenia zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek, przed wdrożeniem postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia hipotecznego,
j)
wydawanie zaświadczeń,
k)
realizacja zadań w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
l)
obsługa wniosków w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczących rozpoczęcia, wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej (lub współpracy przy jej prowadzeniu) oraz zawieszenia, zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej (lub współpracy przy jej prowadzeniu);
3)
w zakresie świadczeń z ubezpieczenia:
a)
przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków o świadczenia,
b)
ustalanie prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz z ubezpieczenia emerytalno-rentowego,
c)
wypłata świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz z ubezpieczenia emerytalno-rentowego,
d)
obsługa świadczeń kombatanckich oraz innych świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, w tym zleconych przez inne organy,
e)
waloryzacja emerytur i rent oraz podwyższanie innych świadczeń,
f)
ustalanie i pobieranie z wypłacanych emerytur i rent zaliczek na podatek dochodowy oraz roczne rozliczenie tego podatku,
g)
ustalanie i pobieranie składek na ubezpieczenie zdrowotne z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych,
h)
wydawanie decyzji o nadpłatach i niedopłatach świadczeń,
i)
dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
j)
stosowanie ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń, w tym zawieranie umów o rozłożeniu spłaty należności na raty i umów o odroczeniu terminu płatności,
k)
uznawanie zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej,
l)
wydawanie decyzji w sprawie umarzania nienależnie pobranych świadczeń, na podstawie upoważnień udzielonych przez Prezesa Kasy,
m)
realizacja decyzji Prezesa Kasy wydanych w trybie wyjątkowym,
n)
naliczanie i wypłata odsetek,
o)
wydawanie legitymacji emerytom i rencistom,
p)
wydawanie zaświadczeń,
q)
udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym Kasy wyznaczonym przez Prezesa Kasy do współpracy z instytucjami państw UE/EFTA oraz państw, z którymi zawarte zostały umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie kompletowania wniosków o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz udzielanie wyjaśnień istotnych dla ustalania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalno-rentowego;
r)
pełnienie funkcji instytucji właściwej w realizacji zadań w zakresie świadczeń pieniężnych, wynikających z przepisów wspólnotowych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz z umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym;
4)
w zakresie prewencji i rehabilitacji:
a)
prowadzenie postępowania dowodowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,
b)
analizowanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy rolniczej i chorób zawodowych,
c)
upowszechnianie wśród ubezpieczonych wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi, zasad zapobiegania im oraz podstawowych zasad postępowania w razie wypadku,
d)
kwalifikowanie i kierowanie na rehabilitację leczniczą zgodnie obowiązującymi przepisami,
e)
współpraca z właściwymi instytucjami i organami w zakresie udzielania informacji w sprawie wypadków i chorób zawodowych lub udostępniania stosownej dokumentacji,
f)
prowadzenie postępowań prewencyjnych i regresowych wobec producentów wadliwych maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie oraz wobec usługodawców świadczących nieprawidłowo usługi dla rolnictwa;
5)
w zakresie orzecznictwa lekarskiego przeprowadzanie postępowania orzeczniczego w pierwszej instancji i instancji odwoławczej, zgodnie zobowiązującą procedurą, w zakresie niezbędnym do sporządzenia orzeczenia zgodnego z potrzebami organu rentowego;
6)
realizacja zadań wynikających z przepisów wspólnotowych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i postanowień umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym;
7)
w zakresie spraw finansowo-księgowych:
a)
prowadzenie ewidencji księgowej funduszy Kasy i Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zwanego dalej "FS" oraz zadań zleconych,
b)
prowadzenie sprawozdawczości finansowej funduszy Kasy i FS oraz zadań zleconych,
c)
obsługa bankowa poszczególnych funduszy Kasy i FS oraz zadań zleconych,
d)
naliczanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,
e)
prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zwanym "ZUS" i urzędem skarbowym, oraz z instytucją właściwą do spraw ubezpieczenia zdrowotnego,
f)
gospodarowanie funduszem wynagrodzeń;
8)
w zakresie spraw ekonomicznych:
a)
planowanie rzeczowo-finansowe funduszy Kasy w zakresie ustalonym przez Centralę Kasy,
b)
planowanie rzeczowo-finansowe FS,
c)
gospodarowanie środkami Funduszu Administracyjnego, zwanego dalej "FA", FS oraz Funduszu Prewencji i Rehabilitacji, zwanego dalej "FPiR", zgodnie z zatwierdzonym planem,
d)
sporządzanie sprawozdawczości statystycznej;
9)
w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi:
a)
realizacja obowiązków i uprawnień pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o pracownikach urzędów państwowych wobec pracowników oddziału regionalnego i placówek terenowych,
b)
prowadzenie całokształtu spraw związanych z rekrutacją, selekcją i zatrudnianiem pracowników oraz ich rozwojem zawodowym i oceną pracy pracowników,
c)
prowadzenie całokształtu spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników, w szczególności poprzez inicjowanie, realizację i umożliwianie pracownikom udziału w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych,
d)
kompleksowe prowadzenie spraw socjalnych, stosownie do możliwości i warunków, w celu zaspokojenia bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników,
e)
prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10)
w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych zapewnienie:
a)
administrowania zasobami lokalowymi oraz utrzymania właściwego stanu i ciągłości eksploatacyjnej budynków i lokali oddziału regionalnego i placówek terenowych,
b)
racjonalnej gospodarki materiałowej, gospodarki drukami i środkami transportu,
c)
przechowywania akt w archiwum zakładowym i obsługi kancelaryjnej oraz współpraca z Archiwum Państwowym,
d)
prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń,
e)
ochrony przeciwpożarowej,
f)
właściwej ochrony osób i mienia w budynkach i lokalach oddziału regionalnego i placówek terenowych,
g)
ochrony środowiska poprzez realizację zadań wynikających z prawa powszechnie obowiązującego z zakresu ochrony środowiska;
11)
w zakresie innych spraw wynikających z funkcjonowania oddziału regionalnego:
a)
reprezentowanie Kasy w postępowaniu sądowym oraz administracyjnym,
b)
rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działania oddziału regionalnego i placówek terenowych,
c)
realizacja zapisów wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących petycji oraz udzielania informacji publicznej,
d)
przeprowadzanie kontroli kompleksowych, problemowych, sprawdzających i doraźnych w podległych jednostkach organizacyjnych,
e)
przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego z zakresu zamówień publicznych i przepisami obowiązującymi w Kasie,
f)
prowadzenie spraw z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, obrony cywilnej oraz zarzadzania kryzysowego,
g)
eksploatacja sieci informatycznej i systemów komputerowych wykorzystywanych podczas realizacji zadań merytorycznych,
h)
utrzymanie, doskonalenie i rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zwanego dalej "ZSZ", w oddziale regionalnym i placówkach terenowych,
i)
monitorowanie ZSZ w zakresie realizacji celów i zadań wynikających z poszczególnych procesów oraz prowadzenie ocen jego skuteczności i efektywności,
j)
inicjowanie, dokumentowanie działalności informacyjnej, promocyjnej i koordynowanie współpracy podległych jednostek z mass mediami,
k)
prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych,
l)
udział w koordynowanych centralnie przedsięwzięciach i projektach w zakresie utrzymania, modernizacji i rozwoju systemów informatycznych,
m)
opracowywanie planów ciągłości działania oddziału regionalnego i placówek terenowych w ramach systemu zarządzania ciągłością działania,
n)
współpraca z właściwymi instytucjami, organami w zakresie rozpatrywania uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia,
o)
wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.

Rozdział  3

Struktura organizacyjna oddziału regionalnego

§  3. 
Strukturę organizacyjną oddziału regionalnego tworzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego;
2)
Samodzielny Referat ds. Ubezpieczeń;
3)
Wydział Świadczeń;
4)
Samodzielny Referat ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego;
5) 1
 Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Wypłat
6)
Wydział Finansowo-księgowy;
7)
Wydział Ogólny;
8)
Samodzielny Referat ds. Administracyjno-gospodarczych;
9)
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli;
10)
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Informatyki i Telekomunikacji;
11)
Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Rozdział  4

Kierownictwo oddziału regionalnego i jego zadania

§  4. 
1. 
Oddziałem Regionalnym kieruje dyrektor przy pomocy:
1)
zastępcy dyrektora ds. ubezpieczeń;
2)
zastępcy dyrektora ds. świadczeń;
3)
zastępcy dyrektora ds. finansowych.
2. 
Dyrektor bezpośrednio nadzoruje w oddziale regionalnym następujące komórki organizacyjne oraz placówki terenowe:
1)
Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego w zakresie spraw organizacyjnych i administracyjnych;
2)
Wydział Ogólny;
3)
Samodzielny Referat ds. Administracyjno-gospodarczych;
4)
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli;
5)
Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
6)
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Informatyki i Telekomunikacji;
7)
Placówki Terenowe Kasy w :
a)
Bytowie,
b)
Chojnicach;
c)
Człuchowie;
d)
Kartuzach;
e)
Kościerzynie:
f)
Kwidzynie;
g)
Lęborku;
h)
Malborku;
i)
Słupsku;
j)
Starogardzie Gdańskim;
k)
Sztumie;
l)
Tczewie;
m)
Wejherowie.
3. 
Zastępca dyrektora ds. ubezpieczeń bezpośrednio nadzoruje w oddziale regionalnym Samodzielny Referat ds. Ubezpieczeń oraz sprawuje merytoryczny nadzór nad pracą komórek organizacyjnych ds. ubezpieczeń w placówkach terenowych.
4. 
Zastępca dyrektora ds. świadczeń bezpośrednio nadzoruje w oddziale regionalnym następujące komórki organizacyjne:
1)
Wydział Świadczeń;
2)
Samodzielny Referat ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego oraz sprawuje merytoryczny nadzór nad pracą wszystkich w/w komórek organizacyjnych w placówkach terenowych.
5. 
Zastępca dyrektora ds. finansowych bezpośrednio nadzoruje w oddziale regionalnym komórki organizacyjne:
1) 2
 Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Wypłat;
2)
Wydział Finansowo-Księgowy oraz wykonuje jednocześnie obowiązki głównego księgowego oddziału regionalnego.
§  5. 
1. 
Dyrektor odpowiada za całokształt działalności oddziału regionalnego i podległych placówek terenowych oraz za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych oddziału regionalnego i podległych placówkach terenowych.
2. 
Do zadań dyrektora należy:
1)
kierowanie oddziałem regionalnym i reprezentowanie go na zewnątrz;
2)
wskazanie, w formie pisemnej, zastępcy dyrektora, który będzie go reprezentował w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków;
3)
sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez komórki i jednostki organizacyjne oddziału regionalnego;
4)
wnioskowanie do Prezesa Kasy w sprawie struktury organizacyjnej oddziału regionalnego wraz ze szczegółowym zakresem zadań poszczególnych komórek organizacyjnych;
5)
wnioskowanie do Prezesa Kasy o utworzenie i zniesienie placówki terenowej;
6)
ustalanie szczegółowych zakresów działania, kompetencji oraz podporządkowania poszczególnych komórek organizacyjnych, a także kompetencji zastępców dyrektora, kierowników i zastępców kierowników placówek terenowych, kierowników i zastępców kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników na stanowiskach podległych bezpośrednio dyrektorowi oddziału regionalnego;
7)
współpraca z organami administracji państwowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rolników i innymi podmiotami zewnętrznymi;
8)
zarządzanie zasobami ludzkimi w oddziale regionalnym, w szczególności poprzez wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników na podstawie obowiązujących przepisów oraz zgodnie z udzielonym imiennym upoważnieniem Prezesa Kasy;
9)
dokonywanie okresowej oceny pracy podległych pracowników;
10)
dysponowanie środkami funduszu wynagrodzeń;
11)
administrowanie środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej "ZFŚS";
12)
podejmowanie działań w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w oddziale regionalnym;
13)
nadzorowanie ZSZ w zakresie realizacji celów i zadań wynikających z poszczególnych procesów przez podległych pracowników oraz prowadzenie ocen jego skuteczności i efektywności;
14)
sprawowanie nadzoru nad realizacją przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, obronności i bezpieczeństwa państwa, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego;
15)
sprawowanie nadzoru nad realizacją przepisów prawa powszechnie obowiązującego z zakresu zamówień publicznych w oddziale regionalnym;
16)
nadzorowanie i koordynowanie działalności kontrolnej oddziału regionalnego, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Kasie;
17)
wydawanie komunikatów i zarządzeń dotyczących działalności oddziału regionalnego;
18)
sprawowanie nadzoru nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków dotyczących działalności oddziału regionalnego i placówek terenowych;
19)
sprawowanie nadzoru nad realizacją zapisów wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących petycji oraz udzielania informacji publicznej;
20)
zatwierdzanie:
a)
sprawozdań statystycznych i finansowych,
b)
projektów planów kosztów funduszu administracyjnego oddziału regionalnego,
c)
wniosków dotyczących wydatków przewidzianych w planie kosztów FA i FPiR oddziału regionalnego,
d)
rocznych planów pracy oddziału regionalnego i sprawozdań z ich wykonania,
e)
dokumentów związanych z realizacją postępowań o zamówienia publiczne, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Kasie,
f)
projektu planu rzeczowo-finansowego FS oddziału regionalnego;
21)
występowanie do Prezesa Kasy z wnioskiem o wydanie upoważnień dla pracowników oddziału regionalnego i placówek terenowych;
22)
występowanie do Prezesa Kasy z wnioskiem o wydanie pełnomocnictwa do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi oraz w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych i hipoteki z prawem do wydawania dalszych pełnomocnictw w tym zakresie dla pracowników oddziału regionalnego;
23)
wydawanie w imieniu Prezesa Kasy decyzji administracyjnych zgodnie z udzielonym upoważnieniem;
24)
nadzór nad realizacją zadań wynikających z przepisów ustawowych o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ochronie przeciwpożarowej;
25)
realizacja polityki informacyjnej Prezesa Kasy we współpracy z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Kasy, koordynowanie na terenie oddziału regionalnego i dokumentowanie współpracy ze środkami masowej komunikacji oraz inicjowanie działalności public relations na rzecz kształtowania i ochrony wizerunku publicznego Kasy;
26)
sprawowanie nadzoru nad gospodarką samochodową w oddziale regionalnym i podległych placówkach terenowych;
27)
rozstrzyga o sposobie załatwienia spraw nieujętych w niniejszym regulaminie.
3. 
Dyrektor odpowiada za gospodarkę finansową oddziału regionalnego.
4. 
Do składania w imieniu oddziału regionalnego oświadczeń w zakresie praw i obowiązków, które mogą wywierać skutek finansowy, upoważniony jest dyrektor przy kontrasygnacie głównego księgowego, a w przypadku ich nieobecności, inni pracownicy upoważnieni przez Prezesa Kasy na wniosek dyrektora oddziału regionalnego.
§  6. 
1. 
Zastępcy dyrektora w zakresie zagadnień powierzonych do nadzoru:
1)
sprawują nadzór nad wykonywaniem obowiązków służbowych przez podległych pracowników w komórkach organizacyjnych i placówkach terenowych;
2)
zarządzają zasobami ludzkimi w podległych komórkach organizacyjnych;
3)
podejmują działania mające na celu usprawnianie i upraszczanie pracy w nadzorowanych komórkach organizacyjnych;
4)
reprezentują oddział regionalny w zakresie nadzorowanych spraw - wewnątrz, a w porozumieniu z dyrektorem - na zewnątrz oddziału regionalnego;
5)
przestrzegają i nadzorują przestrzeganie przez podległych pracowników tajemnicy związanej z wykonywaniem obowiązków oraz ochrony danych osobowych;
6)
wydają w imieniu Prezesa Kasy decyzje administracyjne zgodnie z udzielonym upoważnieniem;
7)
dokonują okresowej oceny pracy podległych pracowników;
8)
podejmują działania w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w oddziale regionalnym;
9)
nadzorują ZSZ w zakresie realizacji celów i zadań wynikających z poszczególnych procesów przez podległych pracowników oraz prowadzenie ocen jego skuteczności i efektywności.
2. 
W czasie nieobecności dyrektora oddziału regionalnego lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, oddziałem regionalnym kieruje i reprezentuje go na zewnątrz wyznaczony przez dyrektora zastępca.
§  7. 
Do zadań zastępcy dyrektora ds. ubezpieczeń należy kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych oraz merytoryczny nadzór w zakresie następujących zagadnień:
1)
realizacji zadań dotyczących podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników;
2)
realizacji zadań z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego rolników, domowników i członków ich rodzin;
3)
realizacji zadań z zakresu dochodzenia należności z ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego.
§  8. 
Do zadań zastępcy dyrektora ds. świadczeń należy kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych oraz merytoryczny nadzór w zakresie następujących zagadnień:
1)
nadzór nad prawidłowym i terminowym przyznawaniem świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
2)
podejmowanie działań mających na celu dochodzenie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i udzielanie ulg w ich spłacie.
§  9. 
Do zadań zastępcy dyrektora ds. finansowych należy kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych oraz wykonywanie obowiązków głównego księgowego oddziału regionalnego, a w szczególności:
1)
wykonywanie zadań przewidzianych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz innych aktach prawnych określających zadania głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych;
2)
nadzorowanie całokształtu prac w oddziale regionalnym w zakresie:
a)
rachunkowości,
b)
sprawozdawczości finansowej,
c)
planowania rzeczowo- finansowego,
d)
sprawozdawczości statystycznej,
e)
wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników i zadań zleconych,
f)
prawidłowości opracowania i dokumentacji wypłaty świadczeń;
3)
kontrola zgodności majątku i środków finansowych z ewidencją księgową;
4)
nadzór w zakresie naliczania wynagrodzeń pracowniczych i z tytułu umów zleceń;
5)
nadzór w zakresie prawidłowości i terminowości rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym;
6)
podejmowanie działań mających na celu terminowe egzekwowanie należności z wyłączeniem należności z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz nienależnie pobranych świadczeń, dochodzenie roszczeń spornych oraz spłatę zobowiązań;
7)
dokonywanie kontrasygnaty zawieranych umów;
8)
nadzorowanie rozliczania podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie zdrowotne;
9)
nadzór nad gospodarką funduszu wynagrodzeń;
10)
nadzór nad terminową i prawidłową wypłatą świadczeń.

Rozdział  5

Wspólne zadania komórek organizacyjnych oddziału regionalnego

§  10. 
Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych oddziału regionalnego, odpowiednio do ich właściwości rzeczowej oraz zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi należy:
1)
obsługa interesantów;
2)
realizacja zadań w zakresie prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej w oddziale regionalnym;
3)
opracowywanie planów pracy i sprawozdań z ich wykonania;
4)
prawidłowe i terminowe załatwianie spraw według właściwości rzeczowej;
5)
współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi przy realizacji zadań oraz przy zachowaniu drogi służbowej, z komórkami merytorycznymi Centrali;
6)
współpraca przy załatwianiu skarg i wniosków;
7)
prowadzenie urządzeń ewidencyjnych;
8)
realizacja zadań w zakresie identyfikacji, analizy i zapobiegania występowaniu ryzyka w obszarze zadań realizowanych przez oddział regionalny i podległe mu placówki terenowe;
9)
realizacja zadań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym zabezpieczanie przed dostępem osób nieupoważnionych do zbiorów zawierających dane osobowe oraz urządzeń i programów przetwarzających te dane;
10)
koordynacja pracy placówek terenowych podległych oddziałowi regionalnemu w zakresie działania danej komórki organizacyjnej;
11)
przestrzeganie tajemnicy związanej z wykonywaniem obowiązków, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa z zakresu ochrony informacji niejawnych;
12)
prawidłowa, zgodna z prawem i przyjętymi w Kasie zasadami bezpieczeństwa, eksploatacja systemów informatycznych;
13)
realizacja innych zadań powierzonych przez Kierownictwo Kasy bądź właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną Centrali w uzgodnieniu z dyrektorem oddziału regionalnego;
14)
monitorowanie ZSZ w zakresie realizacji celów i zadań wynikających z poszczególnych procesów, prowadzenie ocen jego skuteczności i efektywności;
15)
sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych lub finansowych, analiz i informacji na podstawie cząstkowych sprawozdań, informacji i analiz;
16)
udzielanie informacji osobom zainteresowanym, ich pełnomocnikom oraz instytucjom zwracającym się o informacje i wyjaśnienia dotyczące zakresu zadań danej komórki z zachowaniem postanowień, wynikających z prawa powszechnie obowiązującego z zakresu dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych;
17)
realizacja zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w zakresie działania danej komórki organizacyjnej;
18)
wykonywanie innych spraw zleconych przez przełożonych.
§  11. 
1. 
Wydziałem i samodzielnym referatem kieruje kierownik, który odpowiada za realizację jego zadań.
2. 
Kierownik wydziału może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy zastępcy.
3. 
O konieczności utworzenia stanowiska zastępcy kierownika wydziału decyduje dyrektor oddziału regionalnego.
4. 
W wydziałach, w których nie utworzono stanowiska zastępcy, w razie nieobecności kierownika wydziału zastępuje go wyznaczony kierownik referatu, w komórkach nieposiadających referatów, pracownik wyznaczony przez kierownika wydziału za zgodą dyrektora oddziału regionalnego.
5. 
Referatem utworzonym w ramach wydziału kieruje kierownik referatu.
6. 
Wieloosobowym stanowiskiem pracy, kieruje pracownik wyznaczony przez dyrektora oddziału regionalnego.
7. 
W samodzielnym referacie, w razie nieobecności kierownika samodzielnego referatu zastępuje go pracownik wyznaczony przez dyrektora oddziału regionalnego.
§  12. 
Do zadań kierownika komórki organizacyjnej należy:
1)
sporządzanie planu pracy i dokonywanie szczegółowego podziału zadań pomiędzy pracowników oraz opracowywanie sprawozdań z ich wykonania;
2)
podejmowanie działań w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w oddziale regionalnym;
3)
dokonywanie podziału akt i korespondencji do załatwienia;
4)
organizacja i koordynacja pracy w kierowanej komórce organizacyjnej i współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi;
5)
nadzór nad wykonywaniem obowiązków służbowych oraz okresowa ocena pracy podległych pracowników;
6)
merytoryczna ocena opracowań i pism przedkładanych do podpisu dyrektorowi lub zastępcy dyrektora;
7)
podpisywanie korespondencji dotyczącej kompetencji komórki organizacyjnej, niezastrzeżonej dla dyrektora lub zastępcy dyrektora;
8)
planowanie kosztów przez właściwe komórki organizacyjne;
9)
podnoszenie kwalifikacji własnych i podległych pracowników;
10)
przestrzeganie i nadzorowanie podległych pracowników w zakresie przestrzegania tajemnicy związanej z wykonywaniem obowiązków oraz wynikającej z prawa powszechnie obowiązującego z zakresu ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych;
11)
nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez podległych pracowników;
12)
wnioskowanie w sprawie nagród i kar dla podległych pracowników;
13)
w stosunku do podległych pracowników - wykonywanie obowiązków ciążących na osobach kierujących pracownikami, wynikających z przepisów bhp, w szczególności art. 212 Kodeksu pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
14)
ocena merytoryczna odwołań od decyzji wydanych przez właściwe komórki organizacyjne;
15)
odpowiedzialność i gospodarowanie powierzonym mieniem;
16)
nadzorowanie ZSZ w zakresie realizacji celów i zadań wynikających z poszczególnych procesów przez podległych pracowników oraz prowadzenie ocen jego skuteczności i efektywności.

Rozdział  6

Zadania komórek organizacyjnych oddziału regionalnego

§  13. 
1. 
Do zadań Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego należy nadzór bezpośredni nad orzekaniem lekarzy rzeczoznawców i komisji lekarskich Kasy, działających w oddziale regionalnym sprawowany z upoważnienia Prezesa Kasy obejmujący w szczególności:
1)
kontrolę orzeczeń lekarzy rzeczoznawców Kasy pod względem merytorycznym i formalnym;
2)
przekazywanie spraw do ponownego rozpatrzenia w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia zasad orzekania przez lekarzy rzeczoznawców Kasy;
3)
występowanie do Naczelnego Lekarza Kasy z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia zasad procedury i postępowania orzeczniczego;
4)
analizę odwołań wniesionych do sądu od decyzji Prezesa Kasy w sprawach o świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników, do którego prawo jest uzależnione od orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub niezdolności do samodzielnej egzystencji albo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w celu stwierdzenia, czy w odwołaniu tym nie wskazano nowych okoliczności dotyczących całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub niezdolności do samodzielnej egzystencji albo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
5)
przedstawianie stanowiska z zakresu orzecznictwa lekarskiego w sprawach, w których toczy się sądowe postępowanie odwoławcze;
6)
ocenę merytoryczną wniosków i kwalifikowanie osób uprawnionych na rehabilitację leczniczą;
7)
wydawanie opinii w postępowaniu wyjaśniającym w sprawach dotyczących wypadków przy pracy rolniczej i chorób zawodowych;
8)
prowadzenie szkoleń i instruktażu lekarzy rzeczoznawców Kasy w zakresie orzecznictwa lekarskiego;
9)
ocenę kwalifikacji orzeczniczo-lekarskich lekarzy rzeczoznawców Kasy;
10)
opiniowanie kandydatury lekarza rzeczoznawcy Kasy na członka komisji lekarskiej Kasy.
2. 
Pracę lekarzy regionalnych inspektorów orzecznictwa lekarskiego koordynuje, wyznaczony przez dyrektora oddziału regionalnego, w uzgodnieniu z Naczelnym Lekarzem Kasy - lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego, zwany dalej "koordynatorem".
3. 
Do zadań koordynatora lekarzy regionalnych orzecznictwa lekarskiego należą zadania, o których mowa w ust. 1 oraz:
1)
sprawy organizacyjne w zakresie orzecznictwa lekarskiego;
2)
koordynacja szkoleń i instruktażu lekarzy rzeczoznawców Kasy w zakresie orzecznictwa lekarskiego;
3)
planowanie pracy lekarzy rzeczoznawców i komisji lekarskich Kasy.
4. 
Zadania, o których mowa w ust. 1, lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego wykonuje na rzecz Placówek Terenowych:
1)
w Kartuzach;
2)
w Kościerzynie;
3)
w Wejherowie.
§  14. 
1. 
Do zadań Samodzielnego Referatu ds. Ubezpieczeń, w zakresie informacji należy:
1)
umożliwianie osobom upoważnionym wglądu do ewidencji okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek;
2)
udzielanie informacji dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego, w tym wynikających z przepisów wspólnotowych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz postanowień umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym.
2. 
Do zadań w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego należy:
1)
przyjmowanie i rejestrowanie:
a)
korespondencji dotyczącej podlegania ubezpieczeniu, rozliczeń i dochodzenia należności z tytułu składek,
b)
zgłoszeń oraz wniosków o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników,
c)
zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego,
d)
wniosków o udzielenie ulg w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne,
e)
wniosków dotyczących finansowania z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem;
2)
wydawanie decyzji w sprawach:
a)
podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i ustania tego ubezpieczenia, a także wysokości należności z tytułu składek na to ubezpieczenie oraz dochodzenia należności i zwrotu nadpłat,
b)
zmiany warunków ubezpieczenia, a także stwierdzenia obowiązku opłacania składki, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
c)
stwierdzenia obowiązku opłacania dodatkowej składki miesięcznej, o której mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
d)
spornych z zakresu wymiaru i poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolnikom zobowiązanym do indywidualnego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
e)
ulg i umorzeń należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne,
f)
przyznawania prawa do finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem;
3)
prowadzenie ewidencji:
a)
płatników składek i osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników,
b)
płatników składek i osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz zgłoszonych członków rodzin,
c)
okresów podlegania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
d)
okresów podlegania i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
e)
rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
f)
rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
g)
gospodarstw rolnych;
4)
opracowywanie wniosków o ulgę w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne;
5)
wydawanie osobom objętym ubezpieczeniem społecznym rolników lub ubezpieczeniem zdrowotnym zaświadczeń dotyczących okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek, a także stanu należności z w/w tytułów;
6)
prowadzenie składnicy akt osób ubezpieczonych;
7)
ocena merytoryczna odwołań do sądu od wydawanych decyzji;
8)
uzgadnianie miesięcznych wpływów należności z tytułu składek z komórką ds. finansowo-księgowych;
9)
sporządzanie sprawozdawczości statystycznej;
10)
opracowywanie okresowych analiz rozliczeń należności z tytułu składek;
11)
współpraca z samorządem rolniczym i związkami rolników oraz innymi instytucjami;
12)
współpraca z jednostkami organizacyjnymi ZUS;
13)
współpraca z instytucją ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie przekazywania do niej danych o objętych ubezpieczeniem zdrowotnym rolnikach, domownikach i członkach ich rodzin, a także przekazywanych na ubezpieczenie zdrowotne składek;
14)
realizacja zadań wynikających z przepisów wspólnotowych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym;
15)
realizacja zadań wynikających z przepisów o pomocy publicznej;
16)
obsługa wniosków w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczących rozpoczęcia, wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej (lub współpracy przy jej prowadzeniu) oraz zawieszenia, zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej (lub współpracy przy jej prowadzeniu).
3. 
Do zadań w zakresie realizacji rozliczeń z płatnikami składek należy:
1)
naliczanie składek i wysyłanie przekazów z wymiarem składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne;
2)
księgowanie obrotów na kontach płatników składek i subkontach osób ubezpieczonych zdrowotnie;
3)
współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie przekazywania (refundacji) składek na ubezpieczenie społeczne rolników;
4)
współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanym dalej "PFRON", w zakresie wymiany informacji w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne rolników;
5)
współpraca z wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta w zakresie obejmowania ubezpieczeniem emerytalno-rentowym osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i opłacania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta składek na to ubezpieczenie za te osoby.
4. 
Do zadań w zakresie dochodzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne należy:
1)
analiza akt i rozliczeń na kontach płatników składek;
2)
podejmowanie działań mających na celu dochodzenie należności;
3)
przeprowadzanie wizytacji w gospodarstwach dłużników;
4)
wystawianie tytułów wykonawczych;
5)
współpraca z urzędami skarbowymi oraz innymi organami i instytucjami w zakresie przymusowego dochodzenia należności z tytułu składek.
§  15. 
Do zadań Wydziału Świadczeń należy:
1)
w zakresie informacji:
a)
udostępnianie osobom uprawnionym wglądu do dokumentacji dotyczącej świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników,
b)
informowanie o umowach, jakie rolnik może zawrzeć w związku z zamiarem zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej,
c)
udzielanie informacji w zakresie dotyczącym warunków i dowodów wymaganych do przyznawania świadczeń, w tym świadczeń, do których mają zastosowanie przepisy wspólnotowe o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym;
2)
w zakresie świadczeń emerytalno - rentowych i zasiłków pogrzebowych:
a)
przyjmowanie i kompletowanie wniosków,
b)
ustalanie prawa do emerytur, rent i zasiłków pogrzebowych, obliczanie ich wysokości, ustalanie prawa do dodatków (świadczeń pieniężnych) do emerytur i rent, a także kierowanie akt sprawy na postępowanie orzecznicze, gdy prawo do świadczeń uzależnione jest od oceny stanu zdrowia,
c)
wydawanie decyzji w zakresie:
ustalania prawa do emerytur i rent,
zmian w prawie i wysokości emerytur i rent,
wstrzymywania, zawieszania i wznawiania wypłaty emerytur i rent,
zbiegu prawa do świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego z prawem do świadczeń z innych tytułów,
ustalania prawa do zasiłków pogrzebowych,
ustalania wysokości odsetek za zwłokę w wypłacie emerytur i rent,
nienależnie pobranych świadczeń;
d)
stosowanie ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń,
e)
waloryzowanie i podwyższanie emerytur i rent oraz dodatków (świadczeń pieniężnych),
f)
ustalanie okoliczności powstania nadpłat i niedopłat emerytur i rent, ustalanie ich wysokości oraz dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent oraz dodatków,
g)
analiza zwróconych emerytur i rent pod kątem ponownej wypłaty,
h)
ustalanie wysokości potrąceń z emerytur i rent z tytułu zaległych składek, nadpłat oraz należności z innych tytułów,
i)
ustalanie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne,
j)
realizacja decyzji Prezesa Kasy przyznających świadczenia w drodze wyjątku i podwyższających świadczenia z tytułu osiągnięcia wieku 100 lat,
k)
przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących umarzania nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych,
l)
ocena merytoryczna odwołań do sądu (skarg) od decyzji, o których mowa w lit. c,
m)
współpraca z ZUS i innymi organami rentowymi,
n)
wysyłanie powiadomień o ustaniu prawa do renty lub dodatku pielęgnacyjnego,
o)
wykonywanie zadań na rzecz instytucji właściwej do spraw ubezpieczenia zdrowotnego,
p)
udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym Kasy wyznaczonym przez Prezesa Kasy do współpracy z instytucjami państw UE/EFTA oraz państw, z którymi zostały zawarte umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie kompletowania wniosków o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz udzielanie wyjaśnień istotnych dla ustalania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalno-rentowego,
q)
wydawanie legitymacji emerytom i rencistom,
r)
sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji dotyczącej wypłaty świadczeń,
s)
wydawanie zaświadczeń;
3)
w zakresie świadczeń krótkoterminowych:
a)
przyjmowanie i kompletowanie wniosków,
b)
ustalanie prawa i wydawanie decyzji w zakresie:
jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy rolniczej i rolniczych chorób zawodowych,
zasiłków chorobowych oraz zasiłków chorobowych w przedłużonym okresie zasiłkowym,
zasiłków macierzyńskich,
c)
uznawanie zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej,
d)
sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji dotyczącej wypłaty świadczeń,
e)
pełnienie funkcji instytucji właściwej w zakresie świadczeń krótkoterminowych, do których mają zastosowanie przepisy wspólnotowe o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i postanowienia umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
f)
analiza i opracowywanie zwróconych świadczeń,
g)
kierowanie wniosków o jednorazowe odszkodowanie i zasiłek chorobowy w przedłużonym okresie na postępowanie orzecznicze,
h)
ustalanie okoliczności powstawania nadpłat i niedopłat, ich wysokości wraz z należnymi odsetkami oraz dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń,
i)
ocena merytoryczna odwołań do sądu od decyzji, o których mowa w lit. b,
j)
potrącanie z wypłaconych świadczeń zaległych składek, nienależnie pobranych świadczeń oraz należności z innych tytułów,
k)
wydawanie zaświadczeń;
4)
w zakresie ewidencji:
a)
przyjmowanie i kwalifikowanie wpływających wniosków i korespondencji o świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników,
b)
sprawdzanie, wprowadzanie i dokonywanie zmian adresowo-paszportowych wnioskodawców w systemach informatycznych,
c)
prowadzenie rejestrów wpływu wniosków, korespondencji dla poszczególnych rodzajów świadczeń oraz innych urządzeń,
d)
przekazywanie na odpowiednie stanowiska merytoryczne: skompletowanych wniosków, akt emerytalno-rentowych dotyczących automatycznych zmian w wypłacie świadczeń, korespondencji,
e)
prowadzenie zbioru akt i dokumentacji dotyczącej świadczeń pieniężnych w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym,
f)
prowadzenie ewidencji zgubionych i odtworzonych akt i dokumentacji oraz podejmowanie działań w celu ich odtworzenia,
g)
włączanie do akt decyzji i korespondencji;
5)
działania mające na celu dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń emerytalno-rentowych z zakresu działania oddziału regionalnego Kasy oraz krótkoterminowych z zakresu działania jednostki organizacyjnej.
§  16. 
1. 
Do zadań Samodzielnego Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego, w zakresie prewencji należy:
1)
prowadzenie postępowania dowodowego w sprawie wypadku przy pracy rolniczej, w tym przyjmowanie zgłoszeń o wypadkach przy pracy rolniczej, sporządzanie protokołów powypadkowych, określanie przyczyn i okoliczności wypadków, formułowanie zaleceń prewencyjnych dla rolników;
2)
analizowanie przyczyn i okoliczności zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników;
3)
tworzenie planów działalności prewencyjnej;
4)
prowadzenie szkoleń dla ubezpieczonych rolników i członków ich rodzin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym;
5)
upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi oraz zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym;
6)
promowanie wśród rolników stosowania maszyn i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo pracy oraz środków ochrony osobistej;
7)
współpraca z instytucjami, organizacjami i związkami zawodowymi zainteresowanymi problemami bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie;
8)
informowanie rolników o prowadzonych działaniach prewencyjnych;
9)
prowadzenie postępowań prewencyjnych i regresowych wobec producentów wadliwych maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie oraz wobec usługodawców świadczących nieprawidłowo usługi dla rolnictwa.
2. 
Do zadań w zakresie rehabilitacji należy:
1)
analizowanie przyczyn powstawania niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i chorób zawodowych rolników dla określenia kierunków prewencji i rehabilitacji realizowanej przez Kasę;
2)
kierowanie na rehabilitację leczniczą łącznie z weryfikacją formalną. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 6 lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego dokonuje merytorycznej oceny wniosku, dotyczącego skierowania na rehabilitację leczniczą;
3)
promocja zdrowia i prowadzenie działań dotyczących profilaktyki zdrowotnej w środowisku wiejskim;
4)
prowadzenie we współpracy ze związkami zawodowymi, organizacjami rolników i innymi instytucjami działalności informacyjnej w środowisku wiejskim w zakresie udzielanej przez Kasę pomocy w korzystaniu z rehabilitacji leczniczej.
3. 
Do zadań w zakresie orzecznictwa lekarskiego należy:
1)
przyjęcie oraz zwrot po zakończeniu postępowania orzeczniczego oraz uprawomocnieniu się orzeczenia akt spraw z/do komórki organizacyjnej ds. świadczeń;
2)
prowadzenie rejestrów rozpatrywanych spraw;
3)
współdziałanie z regionalnym inspektorem orzecznictwa lekarskiego w planowaniu pracy lekarzy rzeczoznawców i komisji lekarskich Kasy oraz w wyznaczaniu miejsca i terminu badania;
4)
przygotowywanie i wysyłanie do zainteresowanego zawiadomień o miejscu i terminie badania;
5)
wydawanie i odbiór akt od lekarzy rzeczoznawców, konsultantów i komisji lekarskich Kasy;
6)
przekazywanie akt z orzeczeniami sporządzonymi przez lekarzy rzeczoznawców Kasy, do oceny przez lekarzy regionalnych i przejęcie zwrotne akt, wysyłanie do zainteresowanych wypisów z treści orzeczenia;
7)
przekazywanie akt sprawy, w których zainteresowany złożył odwołanie od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub lekarz regionalny wniósł zarzut wadliwości do rozpatrzenia przez komisje lekarskie Kasy;
8)
przygotowywanie i przekazywanie lekarzom rzeczoznawcom zlecenia (umów) przeprowadzenia badania i dojazdu do miejsca pobytu zainteresowanego;
9)
potwierdzanie merytoryczne rachunków wystawianych przez lekarzy rzeczoznawców, członków komisji i lekarzy konsultantów za przeprowadzone badania;
10)
prowadzenie z wnioskodawcą korespondencji dotyczącej orzecznictwa lekarskiego;
11)
współpraca z placówkami terenowymi w zakresie obsługi organizacyjnej i techniczno-biurowej orzecznictwa lekarskiego.
§  17.  3
 Do zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Wypłat należy:
1)
opracowywanie dokumentacji miesięcznych wypłat świadczeń emerytalno-rentowych i zadań zleconych;
2)
opracowywanie dokumentacji wypłat jednorazowych świadczeń emerytalno-rentowych i zadań zleconych;
3)
opracowywanie dokumentacji wypłat świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego;
4)
opracowywanie dokumentacji wypłat zasiłków pogrzebowych po emerytach i po ubezpieczonych oraz członkach ich rodzin;
5)
prowadzenie księgi ruchu emerytur i rent;
6)
prowadzenie ewidencji nadpłat i niedopłat:
a)
dla rent i emerytur rolniczych,
b)
dla świadczeń krótkoterminowych;
7)
opracowywanie dokumentacji do wypłaty odsetek za zwłokę w wypłacie zaległych świadczeń i prowadzenie rejestru odsetek;
8)
opracowywanie dokumentacji wypłat niezrealizowanych świadczeń;
9)
rozliczanie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie zdrowotne:
a)
dokonywanie zmian na indywidualnym koncie podatkowo-ubezpieczeniowym,
b)
wystawianie formularzy PIT i przekazywanie rocznych informacji podatkowych do świadczeniobiorców oraz urzędów skarbowych,
c)
wprowadzenie zwróconych i anulowanych emerytur i rent na konto podatkowo - ubezpieczeniowe;
10)
współpraca z zakładem zajmującym się elektronicznym przetwarzaniem danych, pocztą, bankami itp.;
11)
sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentacji wypłat świadczeń opracowanej przez oddział regionalny i placówki terenowe;
12)
sporządzanie sprawozdań statystycznych z realizacji wykonanych zadań oraz zbiorczych sprawozdań statystycznych oddziału regionalnego i uzgadnianie ich ze sprawozdaniami finansowymi.
§  18. 
Do zadań Wydziału Finansowo-Księgowego należy:
1)
obsługa finansowa oddziału regionalnego i placówek terenowych w zakresie funduszu emerytalno-rentowego, zwanego dalej "FER" i FS:
a)
prawidłowa i terminowa realizacja wypłat świadczeń,
b)
rozliczanie i uzgadnianie wpływów składek na ubezpieczenie społeczne,
c)
rozliczanie i uzgadnianie wpływów składek na ubezpieczenie zdrowotne;
2)
obsługa finansowa FA i FPiR oddziału regionalnego w zakresie FA i FPiR;
3)
prowadzenie ksiąg rachunkowych oddziału regionalnego zgodnie z zasadami rachunkowości;
4)
prowadzenie całokształtu spraw związanych z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi;
5)
prowadzenie rozliczeń oddziału regionalnego z tytułu podatków i składek;
6)
realizacja zadań dotyczących obiegu i kontroli dokumentów księgowych oddziału regionalnego;
7)
sporządzanie planów rzeczowo-finansowych FS i FA oddziału regionalnego;
8)
sporządzanie bilansu oddziału regionalnego w zakresie funduszy Kasy i FS;
9)
sporządzanie zapotrzebowań na środki finansowe oddziału regionalnego;
10)
prowadzenie rozliczeń wolnych środków pieniężnych z FS i Centralą Kasy;
11)
gospodarowanie środkami FER, FS, FA, ZFŚS, FPiR oddziału regionalnego;
12)
sporządzanie i autoryzacja przelewów elektronicznych z zakresu wypłat świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego;
13)
przekazywanie przelewów elektronicznych do banku celem realizacji wypłat miesięcznych świadczeń emerytalno-rentowych w ustalonych terminach płatności;
14)
prowadzenie ewidencji podatku VAT;
15)
gospodarowanie funduszem wynagrodzeń.
§  19. 
1. 
Do zadań Wydziału Ogólnego w zakresie spraw organizacyjnych należy:
1)
organizowanie i koordynowanie współdziałania komórek organizacyjnych oddziału regionalnego i podległych placówek terenowych;
2)
badanie i doskonalenie organizacji i techniki pracy oraz struktur organizacyjnych;
3)
sporządzanie planów pracy oddziału regionalnego oraz sprawozdań z ich wykonania;
4)
informowanie kierownictwa oddziału regionalnego o sposobie wykonywania przez jednostki i komórki organizacyjne oddziału regionalnego zadań, decyzji, wniosków;
5)
przygotowywanie projektów komunikatów i zarządzeń dyrektora oddziału regionalnego;
6)
przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, prowadzenie rejestru skarg i wniosków sporządzanie sprawozdań i analiz z tego zakresu;
7)
realizacja zapisów wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących petycji;
8)
współpraca ze środkami masowego przekazu;
9)
badanie satysfakcji klienta zewnętrznego;
10)
wykonywanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych;
11)
realizacja zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego;
12)
prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i służbowych oraz pieczątek.
2. 
Do zadań w zakresie obsługi prawnej należy:
1)
prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą prawną oddziału regionalnego i placówek terenowych;
2)
zabezpieczanie zastępstwa sądowego;
3)
prowadzenie rejestru odwołań oraz wykonywanie innych czynności związanych z postępowaniem odwoławczym.
3. 
Do zadań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji dyrektora oddziału regionalnego reprezentującego pracodawcę, należy w szczególności:
1)
realizacja obowiązków i uprawnień pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o pracownikach urzędów państwowych wobec pracowników oddziału regionalnego i placówek terenowych;
2)
prowadzenie całokształtu spraw związanych z rekrutacją, selekcją i zatrudnianiem pracowników oraz ich rozwojem zawodowym i koordynowanie procesu oceny pracy pracowników oddziału regionalnego i placówek terenowych;
3)
prowadzenie całokształtu spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników oddziału regionalnego i placówek terenowych;
4)
prowadzenie całokształtu spraw socjalnych, stosownie do możliwości i warunków w celu zaspokojenia bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników oddziału regionalnego i placówek terenowych.
4. 
Do zadań w zakresie zamówień publicznych należy:
1)
sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych oddziału regionalnego;
2)
przyjmowanie wniosków o uruchomienie zamówień publicznych;
3)
sporządzanie SIWZ i uzgadnianie ich z wnioskodawcami zamówień;
4)
prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących usług, dostaw i robót budowlanych na potrzeby oddziału regionalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
5)
sporządzanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. 
Do zadań w zakresie ZSZ należy:
1)
monitorowanie ZSZ w zakresie realizacji celów i zadań wynikających z poszczególnych procesów oraz prowadzenie ocen jego skuteczności i efektywności w oddziale regionalnym i podległych placówkach terenowych;
2)
realizacja zadań związanych z utrzymaniem, doskonaleniem i rozwojem ZSZ w oddziale regionalnym i podległych placówkach terenowych;
3)
koordynowanie zadań w zakresie prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej w oddziale regionalnym i podległych placówkach terenowych.
§  20. 
Do zadań Samodzielnego Referatu ds. Administracyjno-Gospodarczych należy:
1)
administrowanie zasobami lokalowymi oraz utrzymanie właściwego stanu i ciągłości eksploatacyjnej budynków i lokali wraz z prowadzeniem ksiąg obiektów budowlanych (KOB) oraz zapewnienie ochrony fizycznej osób i mienia;
2)
planowanie i nadzór nad realizacją okresowych przeglądów budynków i instalacji, zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego z zakresu prawa budowlanego i przepisów przeciwpożarowych;
3)
prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddziału regionalnego i placówek terenowych i sporządzanie sprawozdań statystycznych z tego zakresu;
4)
uzgadnianie stanu ewidencyjnego środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z ewidencją księgową stanu środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
5)
zapewnienie właściwych warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz warunków technicznych do prawidłowego funkcjonowania oddziału regionalnego i placówek terenowych;
6)
wyposażenie stanowisk pracy w oddziale regionalnym i placówkach terenowych w techniczne środki pracy (maszyny i urządzenia biurowe) oraz gospodarowanie tymi środkami;
7)
prowadzenie obsługi kancelaryjnej;
8)
gospodarowanie w oddziale regionalnym:
a)
środkami transportu zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji,
b)
drukami i formularzami;
9)
prowadzenie archiwum zakładowego i współpraca z archiwum państwowym;
10)
wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska, gospodarowaniem odpadami oraz sporządzanie informacji o wytworzonych odpadach oraz zanieczyszczeniach środowiska;
11)
sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości;
12)
sporządzenie wykazu majątku do ubezpieczenia mienia oddziału regionalnego.
§  21. 
Do zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Kontroli należy:
1)
opracowywanie projektów rocznych planów kontroli oddziału regionalnego oraz sprawozdań z ich realizacji;
2)
prowadzenie działań organizacyjnych związanych z kontrolą, w tym:
a)
przygotowywanie upoważnień do kontroli,
b)
dokumentowanie etapu przygotowania kontroli,
c)
analiza dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,
d)
opracowywanie projektów programów kontroli;
3)
przeprowadzanie kontroli kompleksowych, problemowych, sprawdzających i doraźnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych oddziału regionalnego;
4)
opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli;
5)
opracowywanie informacji zbiorczych prezentujących wyniki kontroli problemowych i przedstawianie ich dyrektorowi oddziału regionalnego;
6)
opracowywanie projektów wystąpień i zaleceń pokontrolnych do akceptacji dyrektora Oddziału Regionalnego;
7)
dokonywanie oceny odpowiedzi na zalecenia pokontrolne udzielnych przez kierowników kontrolowanych jednostek i komórek organizacyjnych;
8)
współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej prowadzącymi kontrole w oddziale regionalnym;
9)
gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami oraz dokumentacji kontroli zewnętrznej;
10)
udział w kontrolach organizowanych przez Biuro Kontroli Centrali;
11)
współudział w przeprowadzaniu szkoleń pracowników oddziału regionalnego i podległych placówek terenowych.
§  22. 
Do zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Informatyki i Telekomunikacji należy koordynowanie i nadzorowanie prac w zakresie wdrażania oraz eksploatacji systemów informatycznych w oddziale regionalnym i podległych placówkach terenowych, w tym:
1)
utrzymanie i administrowanie infrastrukturą techniczno-systemową, telekomunikacyjną oraz aplikacjami w oddziale regionalnym i w podległych placówkach terenowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, procedurami i regulacjami obowiązującymi w Kasie;
2)
wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemów i aplikacji eksploatowanych w oddziale regionalnym i podległych placówkach terenowych oraz zapewnienie zasobów infrastrukturalnych niezbędnych do ich odtworzenia;
3)
opracowywanie i utrzymywanie dokumentacji dotyczącej eksploatowanej infrastruktury techniczno-systemowej, telekomunikacyjnej oraz aplikacji, a w szczególności zapewnienie aktualności opisu jej konfiguracji;
4)
zapewnienie w ramach posiadanych uprawnień, prawidłowego, tj. zgodnego z przepisami prawa, procedurami i regulacjami obowiązującymi w Kasie, bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych i aplikacjach oraz sieciach lokalnych oraz weryfikacja legalności oprogramowania instalowanego i eksploatowanego w oddziale regionalnym i w podległych placówkach terenowych;
5)
zapewnienie dostępu do informacji o aktualnym zakresie uprawnień użytkowników i użytkowników uprzywilejowanych w zakresie infrastruktury techniczno-systemowej, telekomunikacyjnej oraz aplikacji;
6)
zapewnienie wsparcia technicznego użytkownikom systemów i aplikacji, a w szczególności obsługa zgłoszeń w ramach organizacji service-desk Kasy;
7)
realizacja zadań powierzonych przez Biuro Informatyki i Telekomunikacji w ramach prowadzonych prac wdrożeniowych, migracyjnych, projektowych dla systemów i aplikacji oraz usług telekomunikacyjnych zarządzanych centralnie.
§  23. 
Do zadań Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:
1)
z zakresu działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy:
a)
przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
b)
bieżące informowanie dyrektora oddziału regionalnego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,
c)
sporządzenie i przedstawienie dyrektorowi oddziału regionalnego, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
d)
udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju oddziału regionalnego oraz udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych oddziału regionalnego, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,
e)
zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
f)
udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
g)
opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
h)
udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
i)
prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
j)
udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
k)
doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
l)
współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
m)
współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska,
n)
współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
o)
współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi,
p)
uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy;
2)
służba bezpieczeństwa i higieny pracy:
a)
prowadzi instruktaż ogólny w ramach szkolenia wstępnego bezpieczeństwa i higieny pracy,
b)
ustala okoliczności wypadków w drodze do pracy i w drodze z pracy do domu pracowników oddziału regionalnego,
c)
współpracuje z komórką realizującą zadania kadrowe, która kieruje osoby na badania wstępne oraz pracowników oddziału regionalnego na badania okresowe i kontrolne,
d)
uczestniczy w opracowaniu programów szkolenia wstępnego oraz okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk pracy.

Rozdział  7

Placówka terenowa

§  24. 
Placówki Terenowe są jednostkami organizacyjnymi Kasy nadzorowanymi bezpośrednio przez dyrektora oddziału regionalnego.
§  25. 
1. 
Strukturę organizacyjną Placówki Terenowej w: Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Kościerzynie, Kwidzynie, Lęborku, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie tworzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Stanowisko Pracy ds. Ubezpieczeń;
2)
Stanowisko Pracy ds. Świadczeń;
3)
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego.
2. 
Strukturę organizacyjną Placówki Terenowej w: Kartuzach i Wejherowie tworzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Samodzielny Referat ds. ubezpieczeń;
2)
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Świadczeń;
3)
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego.
3. 
Prezes Kasy na podstawie § 5 ust. 7 Statutu Kasy stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2010 r., z późn. zm. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego może powierzyć placówkom terenowym wykonywanie niektórych zadań przypisanych oddziałowi regionalnemu.
4. 
Strukturę organizacyjną Placówki Terenowej w Sztumie, o której mowa w ust. 3, tworzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego;
2)
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ubezpieczeń;
3)
Wydział Świadczeń;
4)
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego;
5)
Stanowisko Pracy ds. Ogólnych.
5. 
Strukturę organizacyjną Placówki Terenowej w Słupsku, o której mowa w ust. 3, tworzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego;
2)
Samodzielny Referat ds. Ubezpieczeń;
3)
Wydział Świadczeń;
4)
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego;
5)
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ogólnych.
§  26. 
Do podstawowych zadań placówki terenowej należy:
1)
w zakresie informacji:
a)
informowanie w sprawach ubezpieczenia społecznego rolników i świadczeń z tego ubezpieczenia, w tym świadczeń, do których mają zastosowanie przepisy wspólnotowe o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, a także w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego,
b)
informowanie w zakresie warunków i dowodów wymaganych do uzyskania świadczenia,
c)
informowanie o umowach, jakie rolnik może zawrzeć w związku z zamiarem zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej,
d)
umożliwianie osobom upoważnionym wglądu do ewidencji okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek,
e)
udostępnienie osobom upoważnionym wglądu do dokumentacji dotyczącej świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników,
f)
udzielanie informacji osobom zainteresowanym ich pełnomocnikom oraz instytucjom zwracającym się o informację i wyjaśnienia dot. zakresu zadań z zachowaniem postanowień ustawy o ochronie danych osobowych;
2)
w zakresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i ubezpieczeniu zdrowotnemu:
a)
przyjmowanie i rejestrowanie:
wpływającej korespondencji dotyczącej podlegania ubezpieczeniu, rozliczeń i dochodzenia należności z tytułu składek,
zgłoszeń oraz wniosków o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników,
zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego,
wniosków o udzielenie ulg w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne,
wniosków dotyczących finansowania z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem,
b)
wydawanie decyzji w sprawach:
podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i ustania tego ubezpieczenia, a także wysokości należności z tytułu składek na to ubezpieczenie oraz dochodzenia należności i zwrotu nadpłat,
zmiany warunków ubezpieczenia, a także stwierdzenia obowiązku opłacania składki, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
stwierdzenia obowiązku opłacania dodatkowej składki miesięcznej, o której mowa w art. 17 ust. 4 o ubezpieczeniu społecznym rolników,
spornych z zakresu wymiaru i poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolnikom zobowiązanym do indywidualnego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
ulg i umorzeń należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne,
przyznawania prawa do finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem,
c)
prowadzenie ewidencji:
płatników składek i osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników,
płatników składek i osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz zgłoszonych członków rodzin,
okresów podlegania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
okresów podlegania i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
gospodarstw rolnych,
d)
opracowywanie wniosków o ulgę w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne,
e)
wydawanie osobom objętym ubezpieczeniem społecznym rolników lub ubezpieczeniem zdrowotnym zaświadczeń dotyczących okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek, a także stanu należności z w/w tytułów,
f)
prowadzenie składnicy akt osób ubezpieczonych,
g)
uzgadnianie miesięcznych wpływów należności z tytułu składek z komórką ds. finansowo-księgowych,
h)
sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących realizowanych przez placówkę terenową zadań,
i)
opracowywanie okresowych analiz rozliczeń należności z tytułu składek,
j)
współpraca z samorządem rolniczym i związkami rolników oraz innymi instytucjami,
k)
współpraca z jednostkami organizacyjnymi ZUS,
l)
współpraca z instytucją ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie przekazywania do niej danych o objętych ubezpieczeniem zdrowotnym rolnikach, domownikach i członkach ich rodzin oraz przekazywanych składkach na to ubezpieczenie,
m)
realizacja zadań wynikających z przepisów o pomocy publicznej,
n)
przygotowanie kompletnej dokumentacji w sprawie wydania formularzy wynikających z przepisów wspólnotowych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego celem przekazania do oddziału regionalnego w celu aprobaty,
o)
realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie danych osobowych ubezpieczonych i członków ich rodzin,
p)
obsługa wniosków w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczących rozpoczęcia, wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej (lub współpracy przy jej prowadzeniu) oraz zawieszenia, zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej (lub współpracy przy jej prowadzeniu);
3)
w zakresie realizacji rozliczeń z płatnikami składek:
a)
naliczanie składek i wysyłanie przekazów z wymiarem składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne,
b)
księgowanie obrotów na kontach płatników składek i subkontach osób ubezpieczonych zdrowotnie,
c)
współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie przekazywania (refundacji) składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
d)
współpraca z PFRON w zakresie wymiany informacji w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
e)
współpraca z wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta w zakresie obejmowania ubezpieczeniem emerytalno-rentowym osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i opłacania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta składek na to ubezpieczenie za te osoby;
4)
w zakresie dochodzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne:
a)
analiza akt i rozliczeń na kontach płatników składek,
b)
podejmowanie działań mających na celu dochodzenie należności,
c)
przeprowadzanie wizytacji w gospodarstwach dłużników,
d)
współpraca z urzędami skarbowymi oraz innymi organami i instytucjami w zakresie przymusowego dochodzenia należności z tytułu składek;
5)
w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia:
a)
przyjmowanie i kompletowanie wniosków o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
b)
ustalanie prawa i wydawanie decyzji w sprawach:
zasiłków chorobowych, w tym o przedłużonym okresie zasiłkowym,
zasiłków macierzyńskich,
zasiłków pogrzebowych,
c)
potrącanie z wypłaconych świadczeń zaległych składek, nienależnie pobranych świadczeń oraz należności z innych tytułów,
d)
przygotowanie dokumentacji wypłatowej świadczeń, o których mowa w lit. b,
e)
wydawanie decyzji o nadpłatach i niedopłatach świadczeń,
f)
działania mające na celu dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
g)
naliczanie odsetek,
h)
analiza i opracowywanie zwróconych świadczeń,
i)
kierowanie wniosków o zasiłek chorobowy w przedłużonym okresie na postępowanie orzecznicze,
j)
pełnienie funkcji instytucji właściwej w zakresie świadczeń krótkoterminowych, do których mają zastosowanie przepisy wspólnotowe o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i postanowienia umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
k)
sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,
l)
wydawanie zaświadczeń;
6)
w zakresie prewencji i rehabilitacji:
a)
prowadzenie postępowania dowodowego w sprawie wypadku przy pracy rolniczej, w tym przyjmowanie zgłoszeń o wypadkach przy pracy rolniczej, sporządzanie protokołów powypadkowych, określanie przyczyn i okoliczności wypadków, formułowanie zaleceń prewencyjnych dla rolników,
b)
analizowanie przyczyn i okoliczności zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników,
c)
planowanie działań prewencyjnych,
d)
prowadzenie szkoleń dla ubezpieczonych rolników i członków ich rodzin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym,
e)
upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobach zawodowych oraz o zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym,
f)
promowanie wśród rolników stosowania maszyn i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo pracy oraz środków ochrony osobistej,
g)
udział w opracowywaniu wniosków o zwrot od producentów i dostawców usług wydatków ponoszonych na świadczenia z tytułu następstw wypadku, o ile przyczyną jego wystąpienia była wadliwość maszyn i urządzeń oraz wadliwie świadczona usługa,
h)
współpraca z instytucjami, organizacjami i związkami zawodowymi zainteresowanymi problemami bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie,
i)
informowanie rolników o prowadzonych działaniach prewencyjnych,
j)
informowanie rolników o możliwości nieodpłatnego korzystania z rehabilitacji leczniczej realizowanej za pośrednictwem Kasy oraz przyjmowanie wniosków o skierowanie osoby uprawnionej na rehabilitację leczniczą;
7)
w zakresie spraw pracowniczych:
a)
niezwłoczne przekazywanie do oddziału regionalnego dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników, w szczególności dokumentów usprawiedliwiających nieobecność w pracy i zwolnień od pracy, dokumentów z zakresu spraw socjalnych pracowników,
b)
nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
8)
prowadzenie postępowania orzeczniczego w pierwszej instancji w zakresie orzecznictwa lekarskiego;
9)
realizacja zadań wynikających z przepisów wspólnotowych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym;
10)
prowadzenie obsługi kancelaryjnej placówki terenowej;
11)
ocena merytoryczna odwołań do sądu (skarg) od wydanych decyzji;
12)
prawidłowa, zgodna z prawem i przyjętymi w Kasie zasadami bezpieczeństwa eksploatacja systemów informatycznych. Udział w koordynowanych centralnie przedsięwzięciach i projektach w zakresie utrzymania, modernizacji i rozwoju systemów informatycznych;
13)
realizacja zadań w zakresie prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej w placówce terenowej;
14)
prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.
§  27. 
1. 
Placówką terenową kieruje kierownik placówki terenowej. O potrzebie utworzenia stanowiska zastępcy kierownika placówki terenowej decyduje Prezes Kasy na wniosek dyrektora oddziału regionalnego. W placówkach terenowych, w których nie utworzono stanowiska zastępcy, w razie nieobecności kierownika zastępuje go pracownik wyznaczony przez kierownika placówki terenowej za zgodą dyrektora oddziału regionalnego.
2. 
Do zadań kierownika placówki terenowej należy:
1)
kierowanie placówką terenową oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadań, okresowa ocena pracy podległych pracowników;
2)
badanie i doskonalenie organizacji i techniki pracy oraz struktur organizacyjnych;
3)
organizacja i koordynacja pracy w kierowanej placówce terenowej;
4)
współpraca z urzędami gmin i innymi instytucjami w zakresie uzyskiwania niezbędnych informacji mających wpływ na obowiązek ubezpieczenia społecznego rolników;
5)
współpraca z organami administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rolników oraz regionalnymi środkami masowego przekazu w celu upowszechniania działań Kasy;
6)
wydawanie w imieniu Prezesa Kasy decyzji administracyjnych zgodnie z udzielonym upoważnieniem;
7)
podpisywanie korespondencji kierowanej na zewnątrz;
8)
przestrzeganie i nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników tajemnicy związanej z wykonywaniem obowiązków, przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych osobowych;
9)
w stosunku do podległych pracowników - wykonywanie obowiązków ciążących na osobach kierujących pracownikami, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności art. 212 ustawy Kodeks pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
10)
opracowywanie planów pracy i sprawozdań z jego wykonania;
11)
wnioskowanie do dyrektora oddziału regionalnego o wydanie upoważnień dla pracowników do wykonywania czynności służbowych związanych z ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy rolniczej oraz do wydawania decyzji administracyjnych;
12)
wnioskowanie do dyrektora oddziału regionalnego w sprawach z zakresu prawa pracy podległych pracowników;
13)
informowanie kierownictwa oddziału regionalnego o sposobie wykonywania wniosków, decyzji, zadań przez komórki organizacyjne placówki terenowej;
14)
badanie satysfakcji klienta zewnętrznego;
15)
reprezentowanie placówki terenowej w porozumieniu z dyrektorem oddziału regionalnego;
16)
podejmowanie działań w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w placówce terenowej;
17)
nadzorowanie ZSZ w zakresie realizacji celów i zadań wynikających z poszczególnych procesów przez podległych pracowników oraz prowadzenie ocen jego skuteczności i efektywności;
18)
zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych do zbiorów zawierających dane osobowe ubezpieczonych ich współmałżonków i domowników, emerytów i rencistów oraz urządzeń i programów przetwarzające te dane;
19)
przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej;
20)
zapewnienie okresowych przeglądów budynków i instalacji zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów przeciwpożarowych;
21)
sprawowanie nadzoru nad realizacją przepisów z zakresu obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.

Rozdział  8

Dodatkowe zadania placówki terenowej

§  28. 
1. 
Placówka Terenowa w Słupsku wykonuje dodatkowe zadania na rzecz następujących Placówek Terenowych:
1)
Bytów;
2)
Chojnice;
3)
Człuchów;
4)
Lębork.
2. 
Placówka Terenowa w Sztumie wykonuje dodatkowe zadania na rzecz następujących Placówek Terenowych:
1)
Kwidzyn;
2)
Malbork;
3)
Starogard Gdański;
4)
Tczew.
3. 
Placówką Terenową, której Prezes powierzył wykonywanie dodatkowych zadań przypisanych oddziałowi regionalnemu kieruje kierownik Placówki Terenowej.
4. 
Kierownikowi Placówki Terenowej w Słupsku podlegają:
1)
Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego w zakresie spraw organizacyjnych i administracyjnych;
2)
Wydział Świadczeń;
3)
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego;
4)
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ogólnych;
5)
Samodzielny Referat ds. Ubezpieczeń.
5. 
Kierownikowi Placówki Terenowej w Sztumie podlegają:
1)
Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego w zakresie spraw organizacyjnych i administracyjnych;
2)
Wydział Świadczeń;
3)
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego;
4)
Stanowisko Pracy ds. Ogólnych;
5)
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ubezpieczeń.
§  29. 
1. 
Zadania komórek organizacyjnych w placówkach terenowych, o których mowa w § 25 ust. 3 do spraw: ubezpieczeń, świadczeń, prewencji, rehabilitacji i orzecznictwa lekarskiego, lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego w placówce terenowej są takie same, jak zadania odpowiednich komórek funkcjonujących w oddziale regionalnym określone w § 13, § 14, § 15, § 16.
2. 
Placówki terenowe, o których mowa § 25 ust. 3 w zakresie orzecznictwa lekarskiego prowadzą postępowania orzecznicze w pierwszej instancji i instancji odwoławczej zgodnie z obowiązującą procedurą w zakresie niezbędnym do sporządzenia orzeczenia zgodnego z potrzebami organu rentowego.
3. 
Pracę lekarzy regionalnych inspektorów orzecznictwa lekarskiego w placówce terenowej koordynuje wyznaczony przez dyrektora oddziału regionalnego, w uzgodnieniu z Naczelnym Lekarzem Kasy - koordynator.
4. 
Koordynator w placówce terenowej wykonuje zadania, o których mowa w § 13 ust. 3.
§  30. 
1. 
Do zadań Stanowiska Pracy ds. Ogólnych oraz Wieloosobowego Stanowiska ds. Ogólnych o którym mowa w § 25 ust. 4 pkt. 4 oraz § 25 ust. 5 pkt 5 w zakresie spraw organizacyjnych dotyczących placówki terenowej i placówek terenowych, na rzecz których wykonywane są dodatkowe zadania należy:
1)
organizowanie i koordynowanie współdziałania komórek organizacyjnych placówki terenowej i placówek terenowych, na rzecz których wykonywane są dodatkowe zadania;
2)
badanie i doskonalenie organizacji i techniki pracy oraz struktur organizacyjnych;
3)
sporządzanie projektów planów pracy i sprawozdań z jego wykonania;
4)
współdziałanie z organami samorządowymi i administracji rządowej, organizacjami zawodowymi i społecznymi rolników oraz mass mediami z terenu działania placówki terenowej;
5)
przygotowywanie informacji publicznej w zakresie działania placówki terenowej i placówek terenowych, na rzecz których wykonywane są dodatkowe zadania i przekazywanie do Wydziału Ogólnego;
6)
badanie satysfakcji klienta zewnętrznego;
7)
prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.
2. 
W zakresie obsługi prawnej placówki terenowej i placówek terenowych na rzecz, których wykonywane są dodatkowe zadania należy:
1)
zabezpieczenie zastępstwa sądowego;
2)
prowadzenie rejestru odwołań oraz wykonywanie innych czynności związanych z postępowaniem odwoławczym;
3)
prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą prawną.
3. 
W zakresie spraw administracyjnych dotyczących placówki terenowej i placówek terenowych, na rzecz których wykonywane są dodatkowe zadania należy:
1)
zapewnienie właściwych warunków pracy, gospodarowanie technicznymi środkami pracy (maszyny i urządzenia biurowe) i ich konserwacji;
2)
prowadzenie obsługi kancelaryjnej;
3)
gospodarowanie środkami transportu oraz drukami i formularzami;
4)
administrowanie zasobami lokalowymi oraz utrzymanie właściwego stanu i ciągłości eksploatacyjnej budynków i lokali wraz z prowadzeniem ksiąg obiektów budowlanych (KOB) oraz zapewnienie ochrony fizycznej osób i mienia;
5)
planowanie i nadzór nad realizacją okresowych przeglądów budynków i instalacji, zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego z zakresu prawa budowlanego i przepisów przeciwpożarowych.

Rozdział  9

Postanowienia końcowe

§  31. 
Pracownicy oddziału regionalnego i placówek terenowych wydają decyzje na podstawie udzielonych im przez Prezesa Kasy imiennych upoważnień.
§  32. 
Załącznikami do regulaminu organizacyjnego są schematy organizacyjne:
1)
Oddziału Regionalnego Kasy w Gdańsku;
2)
Placówek Terenowych Kasy w Sztumie i w Słupsku, którym Prezes Kasy powierzył wykonywanie dodatkowych zadań;
3)
Placówek Terenowej Kasy w Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Kościerzynie, Kwidzynie, Lęborku, Malborku, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Kartuzach i Wejherowie podległych Oddziałowi Regionalnemu Kasy w Gdańsku.

Załącznik Nr  1  4  

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OR KASY

Załącznik Nr  2  5  

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PT w Sztumie, którym Prezes Kasy po wierzył wykonywanie niektórych zadań przypisanych oddziałowi regionalnemu

Załącznik Nr  3  6  

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PT W: BYTOWIE, CHOJNICACH, CZŁUCHOWIE, KOŚCIERZYNIE, KWIDZYNIE, LĘBORKU, MALBORKU, STAROGARDZIE GDAŃSKIM I TCZEWIE

grafika

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PT W KARTUZACH I WEJHEROWIE

1 Załącznik § 3 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 13 z dnia 2 czerwca 2022 r. (Dz.Urz.PKRUS.2022.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.
2 Załącznik § 4 ust. 5 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 13 z dnia 2 czerwca 2022 r. (Dz.Urz.PKRUS.2022.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.
3 Załącznik § 17 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 13 z dnia 2 czerwca 2022 r. (Dz.Urz.PKRUS.2022.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.
4 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 13 z dnia 2 czerwca 2022 r. (Dz.Urz.PKRUS.2022.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.
5 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 i 6 zarządzenia nr 13 z dnia 2 czerwca 2022 r. (Dz.Urz.PKRUS.2022.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.
6 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 i 8 zarządzenia nr 13 z dnia 2 czerwca 2022 r. (Dz.Urz.PKRUS.2022.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 czerwca 2022 r.