Departmental acts

Prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2016 r.

B.I.LP.2015.11.133 | zarządzenie z dnia 20 października 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zasad windykacji należności w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2015.30 | zarządzenie z dnia 20 października 2015 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2015.11.139 | decyzja z dnia 20 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2015.11.137 | decyzja z dnia 20 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie prowizorium planu zakładów o zasięgu krajowym.

B.I.LP.2015.11.138 | decyzja z dnia 20 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Polityka komunikacyjna Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

B.I.LP.2015.11.132 | zarządzenie z dnia 19 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Polityka komunikacyjna Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

B.I.LP.2015.11.132 | zarządzenie z dnia 19 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MNiSW.2015.52 | obwieszczenie z dnia 19 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2015.35 | zarządzenie z dnia 19 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.73 | zarządzenie z dnia 19 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.74 | zarządzenie z dnia 19 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Opłaty lotniskowe na lotnisku Kraków-Balice.

Dz.Urz.ULC.2015.51 | ogłoszenie z dnia 16 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania na kursie specjalistycznym dla przewodników psów patrolowo-tropiących do działania bez kagańca.

Dz.Urz.KGP.2015.83 | decyzja z dnia 16 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania na kursie specjalistycznym dla przewodników psów patrolowych do działania bez kagańca.

Dz.Urz.KGP.2015.82 | decyzja z dnia 16 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Program Szczepień Ochronnych na rok 2016.

Dz.Urz.MZ.2015.63 | komunikat z dnia 16 października 2015 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2015.40 | komunikat z dnia 16 października 2015 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2015.39 | obwieszczenie z dnia 16 października 2015 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2015.38 | obwieszczenie z dnia 16 października 2015 r. | Akt nienormatywny

Regulamin organizacyjny Centrum Cyfrowej Administracji.

Dz.Urz.MC.2015.64 | zarządzenie z dnia 16 października 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GDOŚ.2015.1 | zarządzenie z dnia 16 października 2015 r. | Akt utracił moc

Sprawozdanie z działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2013 r.

Dz.Urz.ULC.2015.53 | ogłoszenie z dnia 16 października 2015 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie z działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2014 r.

Dz.Urz.ULC.2015.54 | ogłoszenie z dnia 16 października 2015 r. | Akt nienormatywny

Likwidacja Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Osace (Japonia).

Dz.Urz.MSZ.2015.37 | zarządzenie z dnia 15 października 2015 r. | Akt utracił moc

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.

Dz.Urz.MON.2015.284 | decyzja z dnia 15 października 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Sterującego - "Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w GITD".

Dz.Urz.GITD.2015.34 | zarządzenie z dnia 15 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do opracowania projektu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Dz.Urz.MZ.2015.62 | zarządzenie z dnia 15 października 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.285 | decyzja z dnia 15 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2015.52 | decyzja z dnia 15 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2015.42 | postanowienie z dnia 14 października 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Muzeum - Zamek w Łańcucie.

Dz.Urz.MKiDN.2015.44 | zarządzenie z dnia 14 października 2015 r. | Akt utracił moc

Procedura legislacyjna w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2015.24 | zarządzenie z dnia 14 października 2015 r. | Akt utracił moc

Procedura legislacyjna w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2015.24 | zarządzenie z dnia 14 października 2015 r. | Akt utracił moc

Procedura legislacyjna w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2015.24 | zarządzenie z dnia 14 października 2015 r. | Akt utracił moc

Procedura legislacyjna w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2015.24 | zarządzenie z dnia 14 października 2015 r. | Akt utracił moc

Procedura legislacyjna w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2015.24 | zarządzenie z dnia 14 października 2015 r. | Akt utracił moc

Procedura legislacyjna w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2015.24 | zarządzenie z dnia 14 października 2015 r. | Akt utracił moc

Procedura legislacyjna w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2015.24 | zarządzenie z dnia 14 października 2015 r. | Akt utracił moc

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2015.222 | zarządzenie z dnia 14 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Odtworzenie świadectwa.

Dz.Urz.MEN.2015.37 | ogłoszenie z dnia 13 października 2015 r. | Akt indywidualny

Uruchomienie III transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2015.283 | decyzja z dnia 13 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2015.60 | zarządzenie z dnia 13 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Cotonou (Republika Beninu).

Dz.Urz.MSZ.2015.39 | zarządzenie z dnia 13 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2015.41 | postanowienie z dnia 12 października 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Dz.Urz.KGP.2015.81 | zarządzenie z dnia 9 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Dz.Urz.KGP.2015.81 | zarządzenie z dnia 9 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Rada Leśnictwa.

Dz.Urz.MŚ.2015.72 | zarządzenie z dnia 9 października 2015 r. | Akt obowiązujący

System kontroli zarządczej w nadzorowanych jednostkach.

Dz.Urz.KGPSP.2015.18 | zarządzenie z dnia 9 października 2015 r. | Akt utracił moc

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za wrzesień 2015 r.

Dz.Urz.MF.2015.68 | obwieszczenie z dnia 8 października 2015 r. | Akt nienormatywny

Zasady prowadzenia polityki antykorupcyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2015.221 | zarządzenie z dnia 8 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian w elementach struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2015.50 | decyzja z dnia 8 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.39 | zarządzenie z dnia 8 października 2015 r. | Akt jednorazowy