Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2017.276

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 lutego 2017 r.

KOMUNIKAT Nr 268
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego nr 574/2016

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225) w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1. Incydent lotniczy, który wydarzył się w dniu 4 kwietnia 2016 r. na paralotni Synthesis 31, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik ludzki"

w grupie przyczynowej: "H1 - Postępowanie umyślne",

"H3 - Błędy w komunikowaniu"

oraz

"Czynnik organizacyjny"

w grupie przyczynowej: "O2 - System szkolenia".

2. Opis okoliczności incydentu lotniczego:

Skrócony opis zdarzenia powstał na podstawie raportu końcowego przesłanego przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 12 maja 2016 r.

Pilot paralotni Synthesis 31 z napędem plecakowym Parapower solo 210 zaplanował przelot na trasie Rusocin (woj. pomorskie), Pruszcz Gdański, Rębielcz i powrót do miejsca startu. Przed wykonaniem lotu pilot zapoznał się z prognozą pogody dla przewidywanej trasy lotu, zweryfikował aktywne elementy przestrzeni powietrznej (AUP) oraz telefonicznie potwierdził z kontrolerem ruchu lotniczego wieży lotniska EPPR, że w strefie ruchu lotniskowego lotnictwa wojskowego lotniska EPPR nie są wykonywane loty. Po zakończeniu lotu zgodnie z zaplanowaną trasą, pilot paralotni telefonicznie został poinformowany o naruszeniu w trakcie przelotu strefy MATZ lotniska EPPR. W celu osobistego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, pilot po zakończeniu lotu udał się do dowódcy jednostki wojskowej właściwej dla zgłoszonego zdarzenia lotniczego.

3. Przyczyna incydentu lotniczego:

Zgodnie z treścią przesłanego zgłoszenia zdarzenia lotniczego, zgoda wydana przez wojskowe służby kontroli ruchu lotniczego dotyczyła startu w strefie w MATZ EPPR, a następnie jej opuszczenia z kursem południowym. Pilot omyłkowo zinterpretował to jako zgodę na oblot strefy MATZ lotniska EPPR.

4. Zalecenia profilaktyczne Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące bezpieczeństwa:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami nie wydała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.