Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2017.281

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 lutego 2017 r.

KOMUNIKAT Nr 273
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego nr 839/2016

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225) w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1. Incydent lotniczy, który wydarzył się w dniu 6 maja 2016 r. na samolocie DA20-C1, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik ludzki"

w grupie przyczynowej: "H1 - Postępowanie umyślne".

2. Opis okoliczności incydentu lotniczego:

Skrócony opis zdarzenia powstał na podstawie raportu końcowego przesłanego przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 28 czerwca 2016 r.

Pilot samolotowy turystyczny miał wykonać lot treningowy w strefie według ćwiczenia I/13 - Loty doskonalące po kręgu i do strefy. W czasie lotu samowolnie zmienił uzgodniony zakres zadania i wykonywał zamierzone korkociągi i wiraże z przechyleniem powyżej 45°, w zakresie których nie był przeszkolony. Stanowiło to naruszenie programu szkolenia i instrukcji wykonywania lotów w Aeroklubie Orląt. Pilot legitymuje się niewielkim doświadczeniem lotniczym - egzamin praktyczny na licencję pilota samolotowego turystycznego zaliczył w październiku 2015 r. Jego nalot na samolocie DA20-C1, przed startem do strefy wynosił zaledwie 3 godziny 48 min. Takie postępowanie młodego, niedoświadczonego pilota, narusza podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu lotniczym i jest skrajnie nieodpowiedzialne.

3. Przyczyna incydentu lotniczego:

Samowolna zmiana zakresu zadania lotu treningowego w strefie i wykonywanie manewrów, w zakresie których pilot nie był przeszkolony.

4. Zalecenia profilaktyczne Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące bezpieczeństwa:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami nie wydała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.