Departmental acts

Ustalenie składu osobowego Komisji Zasobów Kopalin.

Dz.Urz.MŚ.2015.76 | decyzja z dnia 28 października 2015 r. | Akt indywidualny

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.Urz.MZ.2015.66 | obwieszczenie z dnia 28 października 2015 r. | Akt utracił moc

Zasady kontroli wewnętrznej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2015.12.143 | zarządzenie z dnia 28 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Zasady kontroli wewnętrznej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2015.12.143 | zarządzenie z dnia 28 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Interpretacja ogólna w sprawie opodatkowania umowy spółki komandytowo-akcyjnej podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Dz.Urz.MF.2015.72 | interpretacja ogólna z dnia 27 października 2015 r. | Akt nienormatywny

Regulamin Kancelarii Tajnej Międzynarodowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2015.25 | zarządzenie z dnia 27 października 2015 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie polskiej części Rady Programowej Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa oraz nadanie jej regulaminu.

Dz.Urz.MSZ.2015.42 | zarządzenie z dnia 27 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie polskiej części Rady Programowej Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa oraz nadanie jej regulaminu.

Dz.Urz.MSZ.2015.42 | zarządzenie z dnia 27 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.289 | decyzja z dnia 27 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Dz.Urz.KGP.2015.88 | zarządzenie z dnia 26 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Dz.Urz.KGP.2015.88 | zarządzenie z dnia 26 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Dz.Urz.KGP.2015.88 | zarządzenie z dnia 26 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Dz.Urz.KGP.2015.87 | zarządzenie z dnia 26 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Dz.Urz.KGP.2015.87 | zarządzenie z dnia 26 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Dz.Urz.KGP.2015.87 | zarządzenie z dnia 26 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Dz.Urz.KGP.2015.87 | zarządzenie z dnia 26 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Dz.Urz.MNiSW.2015.58 | zarządzenie z dnia 26 października 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Dz.Urz.MNiSW.2015.58 | zarządzenie z dnia 26 października 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Dz.Urz.MNiSW.2015.58 | zarządzenie z dnia 26 października 2015 r. | Akt utracił moc

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2015.59 | zarządzenie z dnia 26 października 2015 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Dz.Urz.KGPSP.2015.19 | zarządzenie z dnia 26 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dz.Urz.KGP.2015.90 | zarządzenie z dnia 26 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Dz.Urz.KGP.2015.89 | zarządzenie z dnia 26 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Zasobów Kopalin.

Dz.Urz.MŚ.2015.75 | zarządzenie z dnia 26 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu.

Dz.Urz.MKiDN.2015.54 | zarządzenie z dnia 23 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu.

Dz.Urz.MKiDN.2015.54 | zarządzenie z dnia 23 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu.

Dz.Urz.MKiDN.2015.54 | zarządzenie z dnia 23 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Studiu Filmowemu KRONIKA Polska Kronika Filmowa.

Dz.Urz.MKiDN.2015.52 | zarządzenie z dnia 23 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Studiu Filmów Rysunkowych.

Dz.Urz.MKiDN.2015.48 | zarządzenie z dnia 23 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Studiu Filmów Rysunkowych.

Dz.Urz.MKiDN.2015.48 | zarządzenie z dnia 23 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Studiu Filmów Rysunkowych.

Dz.Urz.MKiDN.2015.48 | zarządzenie z dnia 23 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Studiu Miniatur Filmowych.

Dz.Urz.MKiDN.2015.50 | zarządzenie z dnia 23 października 2015 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Studiu Miniatur Filmowych.

Dz.Urz.MKiDN.2015.50 | zarządzenie z dnia 23 października 2015 r. | Akt utracił moc

Utworzenie lub zniesienie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.

Dz.Urz.GUM.2015.29 | obwieszczenie z dnia 23 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2015.65 | zarządzenie z dnia 23 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Metody i formy prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych.

Dz.Urz.KGP.2015.85 | zarządzenie z dnia 22 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych.

Dz.Urz.KGP.2015.85 | zarządzenie z dnia 22 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych.

Dz.Urz.KGP.2015.85 | zarządzenie z dnia 22 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku Gołubie.

Dz.Urz.ULC.2015.56 | ogłoszenie z dnia 22 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku Piła-Motylewo.

Dz.Urz.ULC.2015.55 | ogłoszenie z dnia 22 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lotnisku Olsztyn-Mazury.

Dz.Urz.ULC.2015.57 | ogłoszenie z dnia 22 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie.

Dz.Urz.MKiDN.2015.46 | zarządzenie z dnia 22 października 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie.

Dz.Urz.MKiDN.2015.46 | zarządzenie z dnia 22 października 2015 r. | Akt indywidualny

Program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.

Dz.Urz.KGP.2015.84 | decyzja z dnia 22 października 2015 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej.

Dz.Urz.MSP.2015.46 | zarządzenie z dnia 22 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmiany statutu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Dz.Urz.MON.2015.287 | decyzja z dnia 22 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie karty audytu wewnętrznego w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2015.86 | decyzja z dnia 22 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2015.45 | zarządzenie z dnia 22 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania grupy roboczej do spraw prac nad perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.42 | zarządzenie z dnia 22 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2015.79 | zarządzenie z dnia 22 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2015.47 | zarządzenie z dnia 22 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie wykonywania działań specjalnych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2015.80 | zarządzenie z dnia 22 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zasady udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych.

Dz.Urz.MSZ.2015.40 | zarządzenie z dnia 21 października 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r.

Dz.Urz.MC.2015.65 | decyzja z dnia 21 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej.

Dz.Urz.MS.2015.224 | zarządzenie z dnia 20 października 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg testu konkursowego na aplikację ogólną w 2015 r.

Dz.Urz.MS.2015.225 | zarządzenie z dnia 20 października 2015 r. | Akt utracił moc