Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2015.67 | zarządzenie z dnia 2 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zadania podmiotów uczestniczących w realizacji budżetu Straży Granicznej w układzie zadaniowym.

Dz.Urz.KGSG.2015.75 | decyzja z dnia 1 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Zadania podmiotów uczestniczących w realizacji budżetu Straży Granicznej w układzie zadaniowym.

Dz.Urz.KGSG.2015.75 | decyzja z dnia 1 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Zadania podmiotów uczestniczących w realizacji budżetu Straży Granicznej w układzie zadaniowym.

Dz.Urz.KGSG.2015.75 | decyzja z dnia 1 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2015.35 | zarządzenie z dnia 1 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2020.72 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2015.33 | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2015.33 | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2015.33 | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2015.33 | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2020.72 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2020.72 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2015.33 | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2015.33 | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2015.33 | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2020.72 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2015.33 | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Raport Roczny z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Dz.Urz.MIniR.2015.51 | obwieszczenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt utracił moc

Regulaminy funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP.

B.I.LP.2015.11.134 | decyzja z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Uruchomienie rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.

NFZ.2015.64 | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.37 | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian w statucie Wyższej Szkoły Policji.

Dz.Urz.MSWiA.2015.40 | decyzja z dnia 30 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego "Ujście Warty".

Dz.Urz.MŚ.2015.68 | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2015.78 | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu pracy Zespołu do Spraw Oceny Skutków Regulacji.

Dz.Urz.MSP.2015.39 | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Instrukcja wewnętrznego obiegu dokumentów w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2016.

Dz.Urz.MKiDN.2015.40 | zarządzenie z dnia 29 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Muzeum Sztuki w Łodzi.

Dz.Urz.MKiDN.2015.43 | zarządzenie z dnia 29 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Określenie funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.275 | decyzja z dnia 29 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Określenie funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.275 | decyzja z dnia 29 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Określenie funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.275 | decyzja z dnia 29 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Określenie funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.275 | decyzja z dnia 29 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Określenie funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.275 | decyzja z dnia 29 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Określenie funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.275 | decyzja z dnia 29 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Określenie funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.275 | decyzja z dnia 29 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Określenie funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.275 | decyzja z dnia 29 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Określenie funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.275 | decyzja z dnia 29 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MON.2015.279 | zarządzenie z dnia 29 września 2015 r. | Akt indywidualny

Realizacja w resorcie obrony narodowej zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Dz.Urz.MON.2015.277 | decyzja z dnia 29 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Realizacja w resorcie obrony narodowej zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Dz.Urz.MON.2015.277 | decyzja z dnia 29 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2015.41 | zarządzenie z dnia 29 września 2015 r. | Akt utracił moc

Wytyczne do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2016.

Dz.Urz.MKiDN.2015.39 | zarządzenie z dnia 29 września 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.273 | decyzja z dnia 29 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2015.274 | decyzja z dnia 29 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Bibliotece Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2015.38 | zarządzenie z dnia 29 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2015.64 | obwieszczenie z dnia 25 września 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie rocznego "Raportu w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2014 r.".

Dz.Urz.MIniR.2015.48 | obwieszczenie z dnia 25 września 2015 r. | Akt utracił moc