Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2017.260

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 lutego 2017 r.

KOMUNIKAT Nr 252
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego nr 668/2016

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225) w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1. Incydent lotniczy, który wydarzył się w dniu 17 kwietnia 2016 r. na samolocie PZL M-20 Mewa, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik organizacyjny"

w grupie przyczynowej: "T3 - Podwozie i ogumienie'.

2. Opis okoliczności incydentu lotniczego:

Skrócony opis zdarzenia powstał na podstawie raportu końcowego przesłanego przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Załoga w składzie pilot-uczeń i instruktor-pilot wykonywała lot szkolny po kręgu według przepisów VFR w warunkach VMC. Po przyziemieniu o godz. 14:30 LMT, podczas kołowania załoga wyczuła znoszenie samolotu na prawą stronę, co było możliwe do skorygowania przez użycie mocy prawego silnika. Po skołowaniu pod hangar, podczas przeglądu samolotu stwierdzono przechylenie przedniego koła na prawą stronę wskutek utraty nakrętki zabezpieczającej oś koła z lewej strony. Było to spowodowane poluzowaniem nakrętki pomiędzy interwałami przeglądów okresowych, w związku z eksploatacją samolotu. Elementy oddzielone od samolotu odnaleziono na pasie startowym w odległości ok. 500 m od progu RWY27.

3. Przyczyna incydentu lotniczego:

Poluzowanie i utrata nakrętki zabezpieczającej oś koła z lewej strony, które wystąpiło pomiędzy interwałami przeglądów okresowych, w związku z eksploatacją samolotu.

4. Zalecenia profilaktyczne Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące bezpieczeństwa:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami nie wydała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Działania profilaktyczne podjęte przez użytkownika:

Omówiono przebieg zdarzenia z personelem technicznym i lotniczym Royal Star, zwracając uwagę na konieczność wnikliwego sprawdzania mocowania elementów zawieszenia podwozia bezpośrednio przed lotem oraz na postępowanie i zachowanie załóg w przypadku wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości.