Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2017.227

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 lutego 2017 r.

KOMUNIKAT Nr 219
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego nr 1957/2015

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225) w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1. Poważny incydent lotniczy, który wydarzył się w dniu 10 września 2015 r., klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik organizacyjny"

w grupie przyczynowej: "E2 - Łączność radiowa"

oraz

"E5 - Pomoce nawigacyjne".

2. Opis okoliczności poważnego incydentu lotniczego:

Skrócony opis zdarzenia powstał na podstawie raportu końcowego przesłanego przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Niemożność zapewnienia służby ATM z przyczyn technicznych przez organ kontroli lotniska (TWR) EPPO z powodu awarii o godz. 18:47 zasilania energetycznego obiektu, w efekcie której nie działały urządzenia: dwa VCS-y, cały system P_21 wraz z drukarką (dostęp do Systemu), ATIS, AFTN, dotykowy panel sterowania światłami nawigacyjnymi lotniska, Pandora, AWOS, jeden zegar UTC. Urządzenia sprawne, na zasilaniu z UPS: jeden VCS, rezerwowy komputer sterowania światłami nawigacyjnymi lotniska, dwa radiotelefony portowe do łączności naziemnej, radiostacja rezerwowa PAE5000 i radiostacja Last Resort Jotrona oraz jeden zegar UTC. Po wystąpieniu awarii podjęto działania: Trzy samoloty znajdujące się na podejściu do lotniska wylądowały: DH8D o 18:49, SF34 o 18:54 i B734 o 18:58, po czym powiadomiono załogi statków powietrznych szykujące się do uruchomienia awarii zasilania TWR oraz o wstrzymaniu operacji. Awarię zgłoszono służbom technicznym, Dyżurnego Operacyjnego Lotniska, organowi kontroli zbliżania (APP) Poznań i Kierownikowi Zmiany (KZ) ATM. Po częściowym usunięciu awarii (brak systemu P_21) - o 19:34 powiadomiono APP Poznań i KZ ATM o przywróceniu służby. O 19:40 UTC przywrócono również dostęp do P_21 na SDD113 (ICW2).

W dniu 10 września 2015 roku o godzinie 19.12 nastąpiła awaria zasilania energetycznego na lotnisku EPPO, która spowodowała:

* brak łączności terminali AFTN,
* niesprawność terminala EAD,
* niesprawność terminala ERKZ,
* brak łączności telefonicznej,
* niesprawność systemów komputerowych z dostępem do INTRANET i systemu ORACLE oraz poczty elektronicznej,
* niesprawność dwóch VCS,
* niesprawność systemu P21 wraz z drukarką (dostęp do Systemu),
* niesprawność ATIS,
* brak sterowania za pomocą panelu dotykowego światłami nawigacyjnymi lotniska,
* niesprawność systemu Pandora,
* niesprawność systemu AWOS,
* niesprawność jednego zegara UTC.

Podjęto działania (z wykorzystaniem prywatnego telefonu komórkowego) zgodnie z INOP ARO EPPO, a także aktywowano plan awaryjny ARO EPPO w zakresie wzajemnego wspomagania. Czynności operacyjne ARO EPPO przejęły biura ARO lotniska Gdańsk-Rębiechowo (EPGD) oraz ARO lotniska Wrocław-Strachowice (EPWR), aż do usunięcia awarii zasilania o godzinie 20:39.

3. Przyczyna poważnego incydentu lotniczego:
1. Niewłaściwa komunikacja pomiędzy Portem Lotniczym (PL) i PAŻP.
2. Brak analizy bezpieczeństwa przed przystąpieniem do prac.
4. Zalecenia profilaktyczne Państwowej Komisji Badani Wypadków Lotniczych dotyczące bezpieczeństwa:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami nie wydała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.