Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2017.245

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 lutego 2017 r.

KOMUNIKAT Nr 237
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego nr 2518/2015

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225) w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1. Incydent lotniczy, który wydarzył się w dniu 13 listopada 2015 r. na samolocie Boeing 737-400, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik organizacyjny"

w grupie przyczynowej: "Działanie obsługi naziemnej".

2. Opis okoliczności incydentu lotniczego:

Skrócony opis zdarzenia powstał na podstawie raportu końcowego przesłanego przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 28 czerwca 2016 r.

W trakcie postoju samolotu na lotnisku EPKT, na stanowisku 16, autobus lotniskowy zaparkowany na miejscu postojowym dla autobusów stoczył się do przodu, uderzając w samolot Boeing 737-400.

W autobusie był zaciągnięty hamulec ręczny.

3. Przyczyna incydentu lotniczego:

Przyczyną incydentu była niewłaściwa praca dźwigni hamulca ręcznego, która w przypadku braku dociągnięcia nie zapewniała właściwego działania układu hamulcowego.

4. Zalecenia profilaktyczne Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące bezpieczeństwa:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami nie wydała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.