Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2017.274

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 lutego 2017 r.

KOMUNIKAT Nr 266
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego nr 560/2016

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225) w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1. Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 3 kwietnia 2016 r. na paralotni NN, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik ludzki"

w grupie przyczynowej: "H1 - Postępowanie umyślne"

"H2 - Brak kwalifikacji".

2. Opis okoliczności wypadku lotniczego:

Skrócony opis zdarzenia powstał na podstawie raportu końcowego przesłanego przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Bezmiechowa Górna. W dniu 3 kwietnia 2016 około godziny 12.30 miał miejsce start paralotni ze startowiska w Bezmiechowie. Po około 5 minutach lotu przy podejściu do lądowania na drodze asfaltowej prowadzącej do lotniska paralotnia zahaczyła o drzewo rosnące przy drodze i osoba pilotująca spadła na drogę doznając poważnych obrażeń ciała. Lot odbywał się poza działalnością jakiegokolwiek ośrodka szkolenia lotniczego - osoba pilotująca nie wykonywała lotów pod nadzorem instruktora, który mógłby udzielić wskazówek dotyczących lotu. Osoba nie posiadała uprawnień do wykonywania lotów na paralotniach.

3. Przyczyna wypadku lotniczego:

Brak umiejętności oceny warunków podjęcia i wykonywania lotów na paralotni. Okolicznością sprzyjającą było wykonywanie lotów bez nadzoru instruktora.

4. Zalecenia profilaktyczne Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące bezpieczeństwa:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami nie wydała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.