Questions and answers

Jak powinna wyglądać książka eksploatacji studni i książka eksploatacji oczyszczalni?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Jak pracodawca powinien postąpić w sytuacji zbiegu potrąceń komorniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć odpłatność za pobyt w DPS i dochód z gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak rozliczać wynagrodzenia z uwzględnieniem dotacji otrzymanych w ramach tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać zwolnienie od składek w 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę wystawioną przez firmę z polskim NIP z zagranicznym numerem rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę za towar z Wielkiej Brytanii z wykazanym VAT 20%?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż kanalizacji deszczowej zakupionej w kwietniu 2020 roku od osoby fizycznej (bez VAT)?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak traktować koszty budowlane, które będą się pojawiać po dniu rozliczenia inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać sprzedaż, jeśli kontrahent dokonał utylizacji towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak zmienić przestój na redukcję etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy badanie sprawozdania finansowego jest obowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy można odliczyć VAT przy usłudze wykonanej w styczniu i fakturze wystawionej w marcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Na czym polega tryb obiegowy działania organów jednostek systemu oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Od kiedy można przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Z czego wynika, że nauczyciele w placówkach oświatowych realizują godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Co powinna zawierać opinia do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2020 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy brak decyzji środowiskowej to brak formalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy centrum usług wspólnych może skorzystać z tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zlecić nauczycielom nierealizowanie godzin wychowawczych w czasie pandemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy można przyjąć zgłoszenie/pozwolenie na budowę sieci dla inwestora - prywatnej jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy nowy właściciel powinien uzyskać nowe pozwolenie na budowę i użytkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy osoba posiadająca prawo dożywocia może być stroną w postępowaniu przed organem nadzoru budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy w piśmie przenoszącym należy informować pracownika o prawie do sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Do kiedy pracownik może korzystać z zasiłku opiekuńczego w związku z epidemią koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać dziennik rozbiórki budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jakie pensum realizuje nauczyciel podczas zajęć opiekuńczych w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2020 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Jak ująć w PKPiR dofinansowanie do wynagrodzeń i składek uzyskane w ramach tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy powinien wykorzystać urlop pracownik, który nie jest nauczycielem, ale uczy przedmiotów zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Który organ właściwy jest w sprawie nieprawidłowości rowu melioracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy dyrektor szkoły w oświadczeniu majątkowym powinien zawrzeć służebność osobistą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy można pozostawić ucznia klasy 7 w tej samej klasie na następny rok na prośbę rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy szkoła może udostępniać wodę na działki szkolne uprawiane przez emerytowanych nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Od kiedy możliwe jest przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami do zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne