Nowość Czy kwestia związania bądź nie gruntu z działalnością gospodarczą może stanowić nową okoliczność faktyczną istniejąca w dniu wydania decyzji, nieznaną organowi, który wydał decyzję?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szałkiewicz Marek
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wydobycia piasku i żwiru, chce złożyć nową informację podatkową korygującą powierzchnię działek, jaka była wykorzystywana na działalność gospodarczą, ponieważ twierdzi, że na działkach tych od 2014 roku nie prowadzi wydobycia. Podatnik nie wnosił uwag co do powierzchni posiadanych działek opodatkowanej stawką za działalność gospodarczą, sam zadeklarował je na wcześniejszych informacjach podatkowych (złożył je podczas wszczętego postępowania podatkowego za lata 2014-2018).

Decyzje podatkowe za lata 2018-2022 są decyzjami ostatecznymi i w mojej opinii nie można zastosować art. 240 ordynacji podatkowej (nie wyszły na jaw żadne nowe okoliczności), dlatego zastanawiam się czy można dokonać korekty podatku od 2018 r. na podstawie nowych informacji podatkowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX